Lantmäteriet

Regeringen tillsätter utredning om digitala överlåtelser av fastigheter

Dela
Regeringen ser över lagstiftningen med syftet att godkänna digitala underskrifter i samband med fastighetsköp, vilket skulle ge säkrare och snabbare överlåtelser och samtidigt motverka kriminalitet kopplad till fastigheter. Genombrottet kommer efter en längre tids förberedande arbete av Lantmäteriet. Positiva erfarenheter finns i flera grannländer där digitala underskrifter har använts i flera år.
Digitala verktyg
Digitala verktyg

– Vi har arbetat för att införa digitala signaturer vid fastighetsköp i tio års tid och därför är vi mycket glada över regeringens beslut. Detta är nästa steg på väg mot helt digitala fastighetsöverlåtelser, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet.

Digitala underskrifter vid överlåtelser av fastigheter skulle medföra stora samhällsvinster: fastighetsaffärerna skulle bli såväl säkrare som snabbare och enklare att genomföra.

– Med digitala signaturer blir det till exempel betydligt svårare att genomföra lagfartskapningar och att förfalska avtal. Det skulle också ge en mycket bättre datumkontroll för överlåtelserna, vilket gör det mycket svårare att i efterhand omdatera köpehandlingar för att vinna egna fördelar, säger Maria Monthure, chefsjurist på Lantmäteriet.

I ljuset av att cirka en tredjedel av landets penningtvätt bedöms genomföras genom fastigheter så skulle det också vara ett viktigt steg i arbetet med att bekämpa ekonomisk brottslighet. Helt digitala överlåtelsehandlingar öppnar för effektivare kontrollsystem där brott skulle kunna såväl förebyggas som upptäckas tidigare och i högre grad än idag.

Införandet av digitala fastighetsöverlåtelser skulle minska risken för misstag samt innebära en snabbare hantering vid såväl överlåtelse som belåning. En säkrare och mer effektiv hantering hos Lantmäteriet och marknadsaktörer såsom exempelvis mäklare och låneinstitut medför i slutänden även lägre kostnader för allmänheten.

Bakgrunden till dagens analoga hantering är att den gällande lagstiftningen som styr hur fastighetsöverlåtelser ska gå till, bland annat jordabalken, har sitt ursprung från 1970-talet, och att den i sina stycken inte är anpassad efter digitaliseringen av samhället.

–Jordabalken är femtio år gammal och skriven ur ett ”papper-och-penna-perspektiv så det behövs verkligen en uppdaterad lagstiftning på området.  Användandet av digitala handlingar vid överlåtelser skulle leda till mer effektiva, transparanta och säkra processer. Dessutom skulle administrativa åtgärder som att skanna in pappershandlingarna bli betydligt mindre omfattande, säger Dennis Lindén, enhetschef på Fastighetsinskrivningen/Lantmäteriet.

Utredningen av digitala fastighetsöverlåtelser har tagits upp i en redan pågående utredning om en ny förköpslag, som handlar om kommuners rätt att under vissa omständigheter förvärva fast egendom; också det ett sätt att bekämpa brottslighet kopplad till fastigheter.

Läs mer här https://regeringen.se/pressmeddelanden/2023/05/utredningen-om-en-ny-forkopslag-far-andrad-inriktning/

Utredningen ska vara klar senast den första april 2024.

Kontakter

Bilder

Digitala verktyg
Digitala verktyg
Ladda ned bild

Om

Lantmäteriet
Lantmäteriet

 801 82 Gävle

0771 - 63 63 63http://www.lantmateriet.se

Lantmäteriet bidrar till ett hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling. Vi skapar förutsättningar för att man tryggt ska kunna köpa, äga och sälja fastigheter. Det är via oss du kan söka, hitta och använda geografisk information och fastighetsinformation. Vår expertis och våra tjänster är grunden för att samhällsplanering, fastighetsmarknad och information om natur, vägar och platser ska fungera och vara tillförlitlig.
Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Följ Lantmäteriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantmäteriet

Sveriges kartskatt är unik – och gratis26.9.2023 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sverige är kartlagt på ett sätt som saknar motstycke. Det hela började när Sverige på 1600-talet skulle bli en stormakt – det krävde koll på varenda vrå i riket. Kung Gustav II Adolf lade då grunden för Lantmäteriet för att få bättre kännedom om naturresurser och hur riket såg ut. Resultatet blev de geometriska jordeböckerna, konstnärliga praktverk som nu i digital form kan laddas ner från öppna arkiv.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum