Lantmäteriet

Förslag på åtgärder mot brottslighet kopplad till fastigheter

Dela
Lantmäteriet vill ta ett större ansvar i arbetet mot brottslighet kopplad till fastigheter, och föreslår ett antal åtgärder på hur Lantmäteriet i högre grad kan medverka till fastighetsrelaterad brottsbekämpning. Det framgår av en ny rapport från Lantmäteriet som i dagarna lämnats till regeringen.
Digitaliseringen är viktig för Lantmäteriet ska kunna ta en mer aktiv roll i brottsbekämpningen på fastighetsmarknaden.
Digitaliseringen är viktig för Lantmäteriet ska kunna ta en mer aktiv roll i brottsbekämpningen på fastighetsmarknaden.

– Lantmäteriets information är värdefull för brottsbekämpande myndigheter, vi har förutsättningar att ta ett större ansvar i arbetet mot kriminalitet kopplat till fastigheter, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör för Lantmäteriet.

 Det hänger samman med att efterfrågan på myndighetens fastighetsinformation och kunskap har ökat, inte minst i brottsförebyggande och utredande syfte, från att tidigare har varit ha varit relativt outnyttjat. Lantmäteriets fokus i ett framtida brottsbekämpande uppdrag bör ligga på bearbetning och analys av fastighetsinformation och inte på utredning av om brott begåtts.

Nytt lagstöd skulle ge effektivare brottsbekämpning

Idag saknar Lantmäteriet ett tydligt uppdrag för att bidra till brottsförebyggande eller brottsbekämpande verksamhet, därför behöver Lantmäteriet inledningsvis tilldelas ett rättsligt stöd: Förordningen med Lantmäteriets instruktioner behöver stärkas så att risken för att myndighetens rutiner utnyttjas för ekonomisk brottslighet minimeras. För att möjliggöra Lantmäteriets informationsutbyte med andra brottsbekämpande myndigheter behövs också en ändring i förordning (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet.

Samtidigt behövs också ett lagstöd för att proaktivt kunna behandla och lämna information i brottsförebyggande eller brottsbekämpande syfte. Lagstiftningen som gäller överlåtelser av fastigheter innehåller till exempel analoga skriftlighetskrav som hindrar digitalisering och sökbarhet i handlingar som inkommer till Lantmäteriet, vilket i sin tur begränsar möjligheten till effektiv analys och sammanställning av information.

Effektiv brottsbekämpning kräver fastighets- och verksamhetsexpertis

I rapporten påpekar Lantmäteriet att rättsväsendet inte bara behöver tillgång till information. Brottsförebyggande myndigheter behöver även tillgång till både verksamhetskunskap och fastighetsrättslig expertis för att tolka fastighetsinformationen på ett korrekt och effektivt sätt. Former och kanaler för samverkan med andra berörda myndigheter behöver också utvecklas. Vidare finns ett flertal utredningar som har genomförts eller pågår som alla på olika sätt har koppling till fastigheter och brottsbekämpande åtgärder. En samverkan och samordning av dessa är värdefullt för möjligheten att effektivt utnyttja fastighetsinformation i brottsförebyggande verksamhet.

Lantmäteriet behöver också tillföras medel för att kunna utföra de uppgifter som efterfrågas.

Läs rapporten ”Uppdrag om förebyggande och motverkande av brottslighet som kan hänföras till Fastigheter” 

Läs om att Regeringen utreder möjligheten till att införa digitala fastighetsöverlåtelse här 

Kontakter

Bilder

Digitaliseringen är viktig för Lantmäteriet ska kunna ta en mer aktiv roll i brottsbekämpningen på fastighetsmarknaden.
Digitaliseringen är viktig för Lantmäteriet ska kunna ta en mer aktiv roll i brottsbekämpningen på fastighetsmarknaden.
Ladda ned bild

Om

Lantmäteriet
Lantmäteriet

 801 82 Gävle

0771 - 63 63 63http://www.lantmateriet.se

Lantmäteriet bidrar till ett hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling. Vi skapar förutsättningar för att man tryggt ska kunna köpa, äga och sälja fastigheter. Det är via oss du kan söka, hitta och använda geografisk information och fastighetsinformation. Vår expertis och våra tjänster är grunden för att samhällsplanering, fastighetsmarknad och information om natur, vägar och platser ska fungera och vara tillförlitlig.
Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 50 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Följ Lantmäteriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantmäteriet

Regeringen tillsätter utredning om digitala överlåtelser av fastigheter30.5.2023 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

Regeringen ser över lagstiftningen med syftet att godkänna digitala underskrifter i samband med fastighetsköp, vilket skulle ge säkrare och snabbare överlåtelser och samtidigt motverka kriminalitet kopplad till fastigheter. Genombrottet kommer efter en längre tids förberedande arbete av Lantmäteriet. Positiva erfarenheter finns i flera grannländer där digitala underskrifter har använts i flera år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum