Skogsstyrelsen

Älgens bete skadar var tionde ung tall i Svealand

Dela
Älgens bete i skogen har gett skador på var tionde ung tall i Svealand och därmed orsakat lägre tillväxt, sämre kvalitet och i värsta fall döda träd. Det visar Skogsstyrelsens årliga inventering på mer än 16 000 provytor i landets mellersta delar. Skadorna är därmed dubbelt så höga som det nationella målet.
Stambrott efter älgbete på ungtall. Foto: André Nyström, Skogsstyrelsen (Bilden får användas fritt i samband med detta pressmeddelande.)
Stambrott efter älgbete på ungtall. Foto: André Nyström, Skogsstyrelsen (Bilden får användas fritt i samband med detta pressmeddelande.)

Skadenivåerna i Svealand ligger på 10 procent enligt årets älgbetesinventering, Äbin. Det nationella målet är maximalt fem procents skador. (Se tabeller nedan för länssiffror.)

– Många av förutsättningarna för minskade skador finns på plats med minskad älgstam och mer tall. Det är dock oklart om det totala betestrycket har minskat eftersom dovhjort och kronhjort har ökat på många håll, säger Matts Rolander, viltexpert på Skogsstyrelsens region Mitt.

Resultaten varierar

Skadenivåerna varierar också stort i Svealand enligt inventeringen eftersom marker och andra förutsättningar skiljer stort geografiskt. Störst andel skadade ungtallar i årets inventering finns i Södermanlands län med 15 procent skadade ungtallar, följt av Värmland med 14 procent.

Årets resultat för Svealand innebär en minskning av skadorna med en procentenhet sedan mätningen 2022. Resultatet för hela Svealand är det lägsta sedan mätningarna började 2016 och sedan 2019 har de minskat med tre procentenheter. Samtidigt har den årliga statistiken pendlat runt 10-11 procent genom åren och förändringarna är för små för att man ska kunna dra några statistiska slutsatser.

Arbetet behöver fortsätta

– Det är mycket som görs rätt men att förbättra balansen mellan hjortdjuren och mängden mat i skogen tar tid. Därför behöver vi fortsätta arbetet med att få ned betestrycket på skogen och samtidigt sätta mer tall på marker där tallens trivs, säger Matts Rolander.

Resultaten från inventeringarna i Götaland presenterades 29 maj och Norrland kommer att presenteras senare under sommaren tillsammans med den sammanlagda nationella statistiken.

Alla resultat från inventeringen, Äbin: Abin Rapport (skogsstyrelsen.se)

Mediekontakter:

Matts Rolander, viltexpert, region Mitt, Skogsstyrelsen, 018 - 27 88 43, matts.rolander@skogsstyrelsen.se

Presstjänst: 036-35 94 91, pressjour@skogsstyrelsen.se
Vår presstjänst är tillgänglig vardagar kl. 8.00–16.30

Viltansvariga på distrikt:

Dalarna: daniel.palm@skogsstyrelsen.se, 0251-59 73 85                    

Värmland: jenny.morgansson@skogsstyrelsen.se, 033-48 25 08

Södermanland-Örebro: martin.wallgärd@skogsstyrelsen.se, 0581-836 79

Stockholm-Gotlandjohannes.ackemo@skogsstyrelsen.se, 08-514 514 84

Uppsala-Västmanland: kenneth.norstedt@skogsstyrelsen.se, 0224-374 54

Mer om älgbetesinventeringen Äbin
Varje år sedan 2016 presenterar Skogsstyrelsen den nationella älgbetesinventeringen, Äbin, som visar hur omfattande betesskadorna är på tall av främst älg men även andra hjortdjur. Inventeringen utförs i fält på slumpmässigt utvalda rutor runt om i landet. Varje år inventeras cirka 45 000 provytor i cirka 12 500 ungskogar nationellt. Inventeringen baseras på en kvalitetssäkrad statistisk metod som beräknar hur många av träden inom ett inventeringsområde som skadats av hjortdjur. Inventeringen görs på våren, strax före lövsprickning. Därför är resultaten från Götaland klara först. Resultatet ska i första hand användas som ett underlag för beslut i älgförvaltningsgrupperna om hur stor avskjutningen ska vara under älgjakten.
Ytterligare fakta på vår webb: Äbin och foderprognos - Skogsstyrelsen

Nyckelord

Bilder

Stambrott efter älgbete på ungtall. Foto: André Nyström, Skogsstyrelsen (Bilden får användas fritt i samband med detta pressmeddelande.)
Stambrott efter älgbete på ungtall. Foto: André Nyström, Skogsstyrelsen (Bilden får användas fritt i samband med detta pressmeddelande.)
Ladda ned bild
Kartan visar hur skadorna varierar inom området och baseras på de tre senaste inventeringarna. Mörkare färg innebär att en högre andel av tallstammarna är skadade än i de områden på kartan som har ljusare nyans.
Kartan visar hur skadorna varierar inom området och baseras på de tre senaste inventeringarna. Mörkare färg innebär att en högre andel av tallstammarna är skadade än i de områden på kartan som har ljusare nyans.
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda.

Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. 

Skogsstyrelsen sorterar under Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Den lokala förankringen är viktig för oss. Vi har kontor på cirka 75 platser runtom i landet. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping.

Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye