Gröna arbetsgivare

Kommunal och LO-samordningen utökar konflikten

Dela
Industriavtalet ställs på sin spets när samtliga LO-förbund hotar med att utöka konflikten med Gröna arbetsgivare. LO-facken är beredda att eskalerat en mindre konflikt till att riskera stora samhällsekonomiska värden. Hoten kommer att väcka liv i debatten om att det saknas proportionalitetsprinciper för strejker i Sverige.
Örjan Lenárd, förhandlingschef Gröna arbetsgivare
Örjan Lenárd, förhandlingschef Gröna arbetsgivare

Kommunal är på krigsstigen i årets avtalsrörelse och har riktat in sig på Gröna arbetsgivare och den så kallade insamlingsmodellen år två. Båda parter säger sig respektera industriavtalets kostnadsmärke på 7,4 procent. Konflikten ligger i att Gröna arbetsgivare anser att industriavtalet innebär att alla kostnader ska räknas in medan Kommunal vill att kostnaderna för insamlingsmodellen ska läggas ovanpå de avtalade lönekostnaderna.

Insamlingsmodellen ingår i industriavtalet men har inte prövats i och med att industrin har en relativt sett högre lönestruktur. Det är ett klassiskt fackligt maktutövande att välja ut en fråga som används som utpressning gentemot små företag i mindre branscher.

Kommunal har riktat in sig på golfbanor, trädgårdsodlingar och trädgårdsanläggningsföretag. Det är branscher med företag som till exempel odlar frukt, driver golfbanor och sköter om idrottsplatser. Företagen är mindre med små ekonomiska muskler och har i snitt 9 anställda, varav många inte berörs av Kommunals avtal.

Jag har svårt att se att varför ett jätteförbund som Kommunal skulle vilja ägna sig åt maktdemonstrationer mot ett antal mindre arbetsgivare, i stället för att tillsammans med oss och medlarna förhandla fram en lösning som båda parter kan stå bakom, säger Örjan Lenárd förhandlingschef Gröna arbetsgivare

Kommunals och LO-kollektivets agerande väcker två frågor inför framtiden. Den första är att Sverige fortfarande saknar en proportionalitetsprincip. Är det rimligt att det inte ska finnas krav på att den skada fackliga stridsåtgärder kan medföra ska stå i någon form av proportion till orsaken för varslet? Den andra frågan rör rätten till sympatiåtgärder. Är det rimligt att ett fackförbund ska kunna ta till sympatiåtgärder inom sitt eget avtalsområde, där man precis slutit avtal efter föregående varsel? Dessa två frågor behöver Sveriges arbetsgivarorganisationer ta ställning till om hur man ska förhålla sig till framöver.

Faktaruta

  • Kommunal varslade om stridsåtgärder mot trädgårdsanläggningar den 15 maj
  • Efter medling slöts nytt avtal för trädgårdsanläggning på industrins märke den 25 maj
  • Den 9 juni varslade Kommunal om stridsåtgärder mot golfbanor, trädgårdsodling och sympatiåtgärder mot trädgårdsanläggningar
  • Medling inleddes den 12 juni
  • Den 16 juni hotar samtliga LO-förbund med sympatiåtgärder
  • Den 20 juni kl 14.00 utbryter strejk om inget avtal har nåtts
  • Konflikten rör den så kallade insamlingsmodellen, vilken innebär att löner under 28 211 kr ska räknas upp när den totala lönepotten beräknas.
  • Insamlingsmodellen är inte en låglönesatsning i och med att inga pengar är öronmärkta för de med lägst lön.
  • Golfanläggningar, trädgårdsodlingar och trädgårdsanläggningsföretag består av tillsammans 949 företag med totalt 8 994 helårsanställda.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Örjan Lenárd, förhandlingschef Gröna arbetsgivare
Örjan Lenárd, förhandlingschef Gröna arbetsgivare
Ladda ned bild

Om

Gröna arbetsgivare
Gröna arbetsgivare
Storgatan 19
114 51 Stockholm

http://www.grona.org/

Gröna arbetsgivare är arbetsgivarorganisationen för de gröna näringarna. Vi företräder 4 000 medlemsföretag med drygt 30 000 anställda som bedriver verksamhet inom lantbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsanläggning och golf. För djursjukvård är Gröna arbetsgivare även branschorganisation.

Följ Gröna arbetsgivare

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Gröna arbetsgivare

Stora risker med regeringens politik för utländsk arbetskraft17.10.2023 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Ny studie av regelverk för utländsk arbetskraft visar att regeringens politik kommer att innebära stora nackdelar för svenska företag jämfört med Finlands, Danmarks och Storbritanniens. I Gröna arbetsgivares rapport konstateras att dessa länder har ett lönekrav på 40–76 procent av medianlön, jämfört med de 80 procent som svenska företag ska betala från den 1 november. I ett andra steg nästa år förväntas kravet höjas till 100 procent, motsvarande 34 200 kronor i månaden.

Ny rapport analyserar tre länders regelverk för arbetskraftsinvandring från tredje land10.10.2023 09:30:19 CEST | Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Den 1 november 2023 införs ett försörjningskrav på förnärvarande 27 360 kronor för utländsk arbetskraft från tredje land. Med anledning av detta bjuder Gröna arbetsgivare in till seminarium och presentation av en ny rapport: Regelverk för arbetskraftsinvandring från tredje land - En analys av tre länders hantering av lönegolv med bäring på de gröna näringarna

Rättelse - nytt löneavtal för svenska lantbruk inte formellt klart28.6.2023 16:34:48 CEST | Pressmeddelande

RÄTTELSE: Gröna arbetsgivare och Kommunal har en principöverenskommelse om ett nytt avtal för lantbruksarbetarna. För ett formellt avtal krävs ett beslut från Kommunals förbundsstyrelse. Gröna arbetsgivare och Kommunal har slutit ett tvåårigt avtal på 7,4 procent för lantbruksarbetare. Det nya avtalet börja gälla från och med en 1 juli 2023 och följer industriavtalets lönekostnadsmärke.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum