Europeiska Investeringsbanken

Ny undersökning bland europeiska kommuner: Kompetensbrist fördröjer den gröna omställningen

Dela
  • 60 procent av europeiska kommuner anser att deras investeringar i infrastruktur för begränsning av och anpassning till klimatförändringar under de senaste tre åren varit otillräckliga.
  • 69 procent av europeiska kommuner saknar experter med kompetens inom miljö- och klimatbedömning, vilket utgör ett allvarligt problem för genomförandet av lokala investeringsprogram.
  • Omkring 80 procent av europeiska kommuner säger att bristande finansiering, längden på regleringsprocessen och osäkerhet om regler hindrar investeringar.

Europeiska investeringsbanken (EIB) har publicerat resultaten av 2022 års kommunundersökning. Denna omfattande undersökning, som täcker 744 kommuner i hela Europeiska unionen, ger unika insikter om tidigare och planerade investeringar samt utmaningarna och utvecklingen som kommuner står inför i sina digitala och gröna omställningar. Då kommuner står för nästan hälften av offentliga investeringar i EU, är dessa resultat av yttersta vikt.

Viktiga resultat från 2022 års kommunundersökning:

  1. Investeringsluckor och utmaningar: En brist på finansiering samt en osäker och långvarig regleringsprocess fortsätter att avskräcka kommuner från att planera för viktiga investeringar. En brist på kvalificerad arbetskraft och begränsningar i leveranskedjan utgör dessutom betydande hinder vid genomförandet.
  2. Kompetensbrist: Undersökningen belyser hur viktigt det är att tillhandahålla nödvändig utbildning till nuvarande och framtida arbetskraft. Kommuner rapporterar svårigheter att få tag på experter med miljö- och klimatkunskaper samt teknisk expertis. Att ta itu med dessa utmaningar är avgörande för att framgångsrikt genomföra investeringsplaner.
  3. Fokus på den gröna och digitala omställningen: Begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt digital infrastruktur spelar en central roll i kommunernas inveringsplaner för de kommande tre åren. Medan mer än sex av tio kommuner uttrycker missnöje med sina tidigare investeringar för att begränsa och anpassa sig till klimatförändringar, rapporterar 40 procent att de är missnöjda med sina investeringar i digital infrastruktur.
  4. Regional skillnad: Europeiska kommuner stehar kommit längre i sin digitala omställning än i sin gröna omställning. Samtidigt som höginkomstregioner har en högre andel av kommuner som aktivt investerar i båda omställningarna, står mindre utvecklade regioner inför utmaningar att göra liknande framsteg.

Hinder för kommunala investeringar

                   

null

I vilken utsträckning skulle du säga att vart och ett av följande utgör ett hinder för genomförandet av era infrastrukturinvesteringar? Ange om det är ett stort hinder, ett mindre hinder eller inget hinder alls. i procent
*Bas: Alla kommuner (exklusive svaren ”vet inte”/”vill inte svara”)

– EIB:s kommunundersökning visar att kommuner i hela Europa står inför betydande investeringsluckor, särskilt när det gäller infrastruktur för begränsning av och anpassning till klimatförändringar. Det är viktigt för beslutsfattare och intressenter att åtgärda dessa luckor och prioritera hållbara och motståndskraftiga investeringar för en grönare och mer digital framtid. Den ihållande bristen på kompetens, inklusive på kommunnivå, måste åtgärdas i hela Europa för att möjliggöra ett adekvat genomförande av regionala och alleuropeiska investeringsprogram, säger Debora Revoltella, EIB:s chefsekonom.

EIB:s vicepresident Ricardo Mourinho Felix säger:

– Kommunala investeringar är grundläggande för att kunna ge konsekvent stöd till människor och företag. Med tanke på den betydande andelen av offentliga investeringar som görs av kommuner är det absolut nödvändigt att de har de resurser, sakkunskap och starka samarbetsnätverk som behövs för ett effektivt genomförande. Då världen utvecklas snabbt, blir kommunernas roll i den gröna och digitala omställningen allt viktigare. En kompetenshöjning i hela Europa måste ske för att främja hållbara metoder inom områden som stadsplanering, energieffektivitet, avfallshantering och transporter. Vår EIB-kommunundersökning ger insikter om kommunernas anpassningsstrategier och understryker de betydande behov som måste tillgodoses framöver.

EIB:s verksamhet i sammanhållningsregioner

I dag publicerade EIB också en ny rapport som analyserar EIB-gruppens verksamhet i EU:s sammanhållnings­regioner under 2022. Rapporten fokuserar på EIB-gruppens bidrag till innovation för en inkluderande grön och digital omställning och dess makroekonomiska inverkan. Under 2022 tillhandahöll EIB-gruppen 28,4 miljarder euro till projekt i sammanhållningsregioner. Stöd till innovation utgjorde 25 procent av EIB:s totala utlåning under 2022, varav 4,6 miljarder euro (34 procent) gick till sammanhållningsregioner. De gröna investeringarna ökar: i likhet med 2021 var andelen EIB-finansierade gröna investeringar högre inom utlåning till sammanhållning än inom den totala EU-utlåningen, i linje med EIB:s sammanhållningsinriktning, som innehåller ett åtagande att väsentligt öka andelen utlåning för klimatåtgärder och miljöåtgärder i övergångsregioner och mindre utvecklade regioner.

EIB:s vicepresident Lilyana Pavlova kommenterade:

– Samtidigt som den regionala sammanhållningen påverkas av geopolitisk osäkerhet, anländande flyktingar och energichock behöver städer och regioner fortfarande ställa om för att uppfylla Europeiska unionens klimatmål och överbrygga den digitala klyftan. Innovation är avgörande för att hantera dessa utmaningar. EIB-gruppen erbjuder en rad finansiella verktyg och rådgivningsverktyg till stöd för dessa policymålsättningar som har visat sig ha påtagliga effekter.

Om du vill ha ytterligare information och läsa hela undersökningsrapporten, klicka här.

Om EIB:s avdelning för ekonomiska frågor

EIB:s avdelning för ekonomiska frågor tillhandahåller ekonomisk forskning och studier samt unika analyser av investeringsverksamhet inom och utanför Europeiska unionen. Den stöder banken i dess verksamhet och vid fastställandet av dess positionering, strategi och policy. Chefsekonomen Debora Revoltella leder avdelningen, som består av en grupp på 40 ekonomer.

Om Europeiska investeringsbanksgruppens stöd till sammanhållning

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål. Att finansiera projekt som bidrar till att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i EU har stått i centrum för EIB:s verksamhet sedan banken inrättades 1958.

Dess utlåning i sammanhållningsområden omfattar alla typer av ekonomisk verksamhet och måste överensstämma med åtminstone en av EIB:s fyra prioriteringar: innovation (digitalt kapital och humankapital), hållbara städer och regioner, hållbar energi och hållbara naturresurser, finansiering till små och medelstora företag samt medelstora börsnoterade företag. EIB:s sammanhållningsregioner omfattar mindre utvecklade regioner (BNP per capita på mindre än 75 % av genomsnittet för EU) och övergångsregioner (BNP per capita på mellan 75 % och 100 % av genomsnittet för EU), enligt definitionen i kartan för EU:s sammanhållningspolitik.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om oss

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.  Europeiska investeringsbanken är verksam i omkring 160 länder och är världens största multilaterala långivare till klimatprojekt. EIB-gruppen ska stödja investeringar på 1 biljon euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet fram till 2030, samt mer än 50 % av EIB:s finansiering ska gå till klimat till 2025.

Följ Europeiska Investeringsbanken

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europeiska Investeringsbanken

Start-ups från Schweiz och Spanien framröstade till Europas bästa sociala entreprenörer29.9.2023 13:37:38 CEST | Pressmeddelande

Första pris i Social Innovation Tournament 2023 som arrangerades av EIB-institutet på Fotografiska i Stockholm igår gick till det schweiziska företaget SOPHIA CHATBOT. De har utvecklat en digital vän, Sophia, som finns tillgänglig alla dagar, dygnet runt, för att hjälpa personer som har blivit utsatta för våld i hemmet. Sophia hjälper dem som blivit utsatta att känna sig trygga och bli medvetna om sina rättigheter, för att kunna vidta åtgärder för att rädda sina egna liv. Det franska företaget GRIBOUILLI vann första pris i specialkategorin för företag som utvecklar lösningar för hållbara städer och samhällen. De är den första professionella sammanslutningen av barnvakter och nannies med en affärsidé att stärka en i stort sett osynlig yrkesgrupp, vars anställningar ofta är osäkra. Priser på EUR € 100 000 var tilldelades vinnarna.

Det svenska startup-företaget Husmus bland Europas bästa sociala innovatörer25.9.2023 13:36:31 CEST | Pressmeddelande

Social Innovation Tournament, som arrangeras av EIB-institutet, utser och belönar Europas bästa sociala innovatörer. Finalen äger rum i Stockholm den 28 september 2023. De 15 finalisterna syftar till att åstadkomma social, etisk eller miljömässig positiv påverkan med sina innovativa affärsidéer. Det svenska företaget Husmus är en av årets finalister. Vinnarna i den allmänna respektive särskilda kategorin kommer att tilldelas ett första eller andra pris på 100 000 euro respektive 40 000 euro.

EIF och Serafim Finans undertecknar ett garantiavtal på 10 miljoner euro inom InvestEU18.9.2023 12:48:52 CEST | Pressmeddelande

Europeiska investeringsfonden (EIF) och Serafim Finans AB (”Serafim”) har undertecknat ett avtal på 10 miljoner euro för att stödja svenska små och medelstora företag samt börsnoterade sådana. Tack vare EIF-garantin kommer Serafim att kunna tillhandahålla finansiering och sänkta räntor till svenska företag som påverkats negativt av den ekonomiska nedgången.

InvestEU: EIB och CrowdFarming tecknar låneavtal för att stötta en hållbar livsmedelsförsörjningskedja och ekologiska jordbrukare i Europa14.9.2023 15:29:42 CEST | Pressmeddelande

Riskkapitallånet på 15 miljoner euro kommer främst att finansiera forsknings- och utvecklingsverksamheten vid CrowdFarming, ett Spanienbaserat företag som underlättar direktförsäljning av livsmedel mellan jordbrukare och konsumenter i EU. Projektet bidrar till EU:s från jord till bord-strategi, vars mål är att skapa ett rättvist, hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem. Avtalet får stöd av InvestEU-programmet, som syftar till att mobilisera mer än 372 miljarder euro i ytterligare investeringar under perioden 2021–2027.

EIB issues its first ever digital Climate Awareness Bond and Swedish Krona transaction19.6.2023 17:29:59 CEST | Pressmeddelande

• EIB continues to lead innovation in capital markets with a digital native green bond issuance denominated in Swedish krona. • The SEK 1 billion digital green bond has a maturity of 2 years and bears a 3.638% fixed rate coupon, with Crédit Agricole CIB and SEB as joint lead managers. • The digital bond uses the so|bond model, the sustainable and open digital bond platform built on blockchain technology and launched by Crédit Agricole CIB and SEB in April 2023. • First Distributed Ledger Technology (DLT) bond registered on the Luxembourg Stock Exchange Securities Official List (LuxSE SOL) and displayed on the Luxembourg Green Exchange (LGX).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum