Europeiska Investeringsbanken

EIF stöder svensk privat kreditfond – 30 miljoner euro ska hjälpa företag till hållbar tillväxt

Dela
  • EIF stöder Ture Credit Fund III med 30 miljoner euro som hörnstensinvesterare.
  • Ture Credit Fund III kommer att investera i små och medelstora företag i Norden med inriktning på mjukvara, hälso- och sjukvård, utbildning och miljötjänster. I finansieringen införlivas sociala målsättningar.
  • EIF:s investering stöds av InvestEU-programmet och uppfyller InvestEU:s kriterier för könsmässig jämställdhet.
Magnus Kihlgren, Ture Invest Partners AB och Marjut Falkstedt, EIF
Magnus Kihlgren, Ture Invest Partners AB och Marjut Falkstedt, EIF

Europeiska investeringsfonden (EIF) har avsatt 30 miljoner euro till Ture Credit Fund III, en fond som förvaltas av Stockholmsbaserade Ture Invest Partners AB.

Fonden siktar på en total storlek på 500 miljoner euro och avser att avsluta sin kapitalanskaffning under 2024, med fokus på institutionella investerare.

Ture Credit Fund III har som målsättning att stödja hållbar tillväxt i Norden genom att erbjuda skräddarsydd finansiering till små och medelstora företag med starka standarder inom miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG). Fonden hjälper företag att driva hållbar tillväxt genom att fastställa specifika (huvudsakligen sociala) mål, vilket i sin tur möjliggör mer gynnsamma finansieringsvillkor.

”Små företag behöver rätt finansiering för att kunna växa och bidra till en dynamisk europeisk ekonomi”, säger EIF:s verkställande direktör Marjut Falkstedt. ”Vår investering i Ture Credit Fund III visar på vårt engagemang för att stödja hållbar och inkluderande tillväxt i Europa. Partnerskapet kommer att hjälpa små och medelstora företag i Norden med finansiellt stöd som gör att de kan lyckas.”

EIF:s satsning stöds av InvestEU-programmet som mobiliserar investeringar till stöd för EU:s politiska prioriteringar, exempelvis den gröna omställningen. Programmet har som mål att mobilisera över 372 miljarder euro i ytterligare investeringar mellan 2021 och 2027. Detta är den första transaktionen inom InvestEU-mandatet med en senior privat kreditfond som är verksam i Norden.

”Vi är mycket glada att välkomna EIF som investerare i Ture Credit Fund III”, säger Magnus Kihlgren, ansvarig för internationella investerarrelationer vid Ture Invest Partners. ”Vi är övertygade om att tillgång till skräddarsydda finansieringslösningar för små och medelstora företag är en viktig drivkraft för europeisk tillväxt och vi är mycket nöjda med stödet från EIF. Vårt partnerskap med EIF är ett bevis på kvaliteten i vårt erbjudande som finansinstitut och det visar att det är attraktivt för både investerare och låntagare.”

Bakgrundsinformation

EIF ingår i Europeiska investeringsbanksgruppen (EIB-gruppen). Den stöder Europas små och medelstora företag genom att förbättra deras tillgång till finansiering via en rad utvalda finansiella mellanhänder. EIF utformar, främjar och genomför kapital- och lånefinansieringsinstrument avsedda för små och medelstora företag. På så sätt arbetar EIF för EU:s mål till stöd för entreprenörskap, tillväxt, innovation, forskning och utveckling, grön och digital omställning samt sysselsättning.

InvestEU-programmet ger Europeiska unionen väsentlig långsiktig finansiering genom att mobilisera betydande privata och offentliga medel för att stödja en hållbar återhämtning. Programmet bidrar också till att mobilisera privata investeringar för Europeiska unionens politiska prioriteringar, såsom den europeiska gröna given och den digitala omställningen. InvestEU-programmet sammanför många olika finansiella EU-instrument som för närvarande finns tillgängliga för att stödja investeringar i Europeiska unionen, och gör det enklare, effektivare och mer flexibelt att finansiera investeringsprojekt i Europa. Programmet består av tre delar: InvestEU-fonden, InvestEU:s rådgivningscentrum och InvestEU-portalen. InvestEU-fonden implementeras genom finansiella partner som investerar i projekt med hjälp av EU:s budgetgaranti på 26,2 miljarder euro. Hela budgetgarantin stöder genomförandepartnernas investeringsprojekt, ökar deras riskbärande förmåga och mobiliserar på så sätt minst 372 miljarder euro i ytterligare investeringar.

Ture Invest Partners AB, som grundades 2007, är ledande inom direktlån i Norden och har tillhandahållit över 90 lån till små och medelstora företag och förvaltar tillgångar på över 1,4 miljarder euro. De medel som förvaltas används för att finansiera företag i hela Norden och möjliggöra hållbar tillväxt. Med sitt tydliga ESG-fokus tillämpar Ture Invest Partners specialanpassade ESG-relaterade förutsättningar som ger företagen incitament för en hållbar omställning och samtidigt skapar långsiktigt värde och bättre avkastning för investerarna. Ture Credit Fund III följer artikel 8 i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Nyckelord

Kontakter

EIB-gruppen: Thomas Eriksson | t.eriksson@ext.eib.org
Webbplats: www.eib.org/press — Pressavdelning: press@eib.org

Ture Invest Partners: Magnus Kihlgren | Tel: + 46 (0) 707 55 70 86 | magnus.kihlgren@tureinvest.se

Bilder

EIF chief executive Marjut Falkstedt
EIF chief executive Marjut Falkstedt
Ladda ned bild
Magnus Kihlgren, International Investor Relations, Ture Invest AB
Magnus Kihlgren, International Investor Relations, Ture Invest AB
Ladda ned bild

Om oss

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska Unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål. Europeiska investeringsbanken är verksam i omkring 160 länder och är världens största multilaterala långivare till klimatprojekt. EIB-gruppen ska stödja investeringar på 1 000 miljarder euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet fram till 2030, samt mer än 50 % av EIB:s finansiering ska gå till klimat till 2025.

Följ Europeiska Investeringsbanken

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europeiska Investeringsbanken

Svenskar tredje bäst informerade om klimatförändringarna – men generationsklyfta finns8.7.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Svenskarna är tredje bäst informerade i EU om klimatförändringarna, enligt en undersökning från Europeiska investeringsbanken. Samtidigt vet inte en stor andel av svenskarna att sänkta hastighetsgränser eller bättre isolerade byggnader kan bidra till att bekämpa klimatförändringarna. Åldersgruppen 20-29 år sticker ut som mindre informerade än äldre. Sex procent tror att klimatförändringarna är en bluff. "Det är viktigt att identifiera och åtgärda de kunskapsluckor som EIB:s klimatundersökning har påvisat", säger vicepresident Thomas Östros.

Sverige: 70 procent är positiva till att avskaffa skattelättnader för luftfartssektorn och företag som är starkt beroende av fossila bränslen28.11.2023 05:30:00 CET | Pressmeddelande

70 procent av svenskarna är positiva till att avskaffa skattelättnader för luftfartssektorn och företag som är starkt beroende av fossila bränslen, enligt EIB:s klimatundersökning – sjätte upplagan. De stigande levnadskostnaderna ligger tillsammans med klimat- och miljöfrågor högst på listan över de utmaningar som svenska respondenter ser för sitt land. 60 procent av de som svarat anser att övergången till en klimatneutral ekonomi endast är möjlig om ekonomiska och sociala ojämlikheter hanteras samtidigt. Fler än två tredjedelar anser att staten borde erbjuda ekonomisk kompensation till länder som drabbats av klimatförändringar som de inte själva bidragit till. 70 procent är positiva till att avskaffa subventioner och skattelättnader för luftfartssektorn och alla företag som är starkt beroende av fossila bränslen. En majoritet säger att de skulle acceptera en skattehöjning för att hjälpa dem med de lägsta inkomsterna att anpassa sig till klimatrelaterade policyer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye