Europeiska Investeringsbanken

Froda får 560 miljoner SEK i utökat stöd från EIF genom garantiprogrammet InvestEU

Dela
  • Froda får EIF-garanti som möjliggör 560 miljoner SEK i nya lån till mikroföretagare i Sverige, Danmark och Finland.
  • Transaktionen stöds av Europeiska unionens program InvestEU.
  • Genom programmet kan Froda erbjuda fördelaktiga mikrolån till cirka 3.500 småföretag.
Froda:s grundare Olle Lundin
Froda:s grundare Olle Lundin Froda

Froda har fått utökat stöd från Europeiska Investeringsfonden (EIF) genom programmet InvestEU. Programmet gör det möjligt för Froda att låna ut ytterligare en halv miljard kronor till småföretagare och främja tillväxt i Norden. En garanti från EIF, som i sin tur stöds av InvestEU:s program för mikrofinansiering och socialt entreprenörskap, möjliggör för Froda att erbjuda de nya lånen med förmånligare villkor till företag i Sverige, Danmark och Finland som har högst nio anställda.

"Tillgång till finansiering är fortfarande ett problem i hela EU, särskilt när det gäller de minsta företagen," säger EIF:s verkställande direktör Marjut Falkstedt. "Genom särskilda initiativ som denna InvestEU-garanti kan Froda förbättra sina lånevillkor och nå ut till ett riskfyllt segment av mikroföretagare eftersom vi garanterar en del av risken. Det här är ett tydligt exempel på hur EU-finansiering kan hjälpa de mest sårbara entreprenörerna, och vi är glada över att samarbetet med Froda bidrar till detta."

EIF-garantin gör det möjligt för Froda att erbjuda ännu bättre villkor samt att nå nya marknadssegment. Det europeiska stödet kommer specifikt att gynna mikrolån inom det riskfyllda segmentet nystartade företag, där lånekraven tidigare varit för höga. Något som kommer leda till förbättrad tillgång till finansiering över hela Norden.

"Samarbetet med EIF är helt i linje med vår vision att hjälpa så många småföretagare som möjligt med finansiering. Genom programmet kan vi hjälpa ännu fler företagare, särskilt mikroföretag, ett segment som historiskt sett har varit svåra att låna ut till. Under de första veckorna har vi sett att över 50 procent av våra kunder redan har fått stöd via programmet, säger Olle Lundin, vd och medgrundare, Froda.

I Europa finns det 25 miljoner små och medelstora företag (SMEs) och brist på tillgänglig finansiering är ett av de främsta hindren för tillväxt. EIF:s program InvestEU har som mål att hjälpa Europas mikroföretag att få tillgång till nödvändig finansiering genom partnerskap med företag som är experter på lån till mikroföretag. Froda förväntar sig att kunna hjälpa cirka 3 500 mikroföretag genom programmet, med ett genomsnittligt lånebelopp på cirka 160 000 SEK (€13,838), i de tre nordiska länder där garantin kommer att implementeras.

Bilder

EIF chief executive Marjut Falkstedt
EIF chief executive Marjut Falkstedt
Ladda ned bild
Froda:s grundare Olle Lundin
Froda:s grundare Olle Lundin
Ladda ned bild

Europeiska investeringsfonden (EIF): EIB är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.

Om oss

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.  Europeiska investeringsbanken är verksam i omkring 160 länder och är världens största multilaterala långivare till klimatprojekt. EIB-gruppen ska stödja investeringar på 1 biljon euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet fram till 2030, samt mer än 50 % av EIB:s finansiering ska gå till klimat till 2025.

Följ Europeiska Investeringsbanken

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europeiska Investeringsbanken

EIF stöder svensk privat kreditfond – 30 miljoner euro ska hjälpa företag till hållbar tillväxt13.6.2024 13:22:22 CEST | Pressmeddelande

EIF stöder Ture Credit Fund III med 30 miljoner euro som hörnstensinvesterare. Ture Credit Fund III kommer att investera i små och medelstora företag i Norden med inriktning på mjukvara, hälso- och sjukvård, utbildning och miljötjänster. I finansieringen införlivas sociala målsättningar. EIF:s investering stöds av InvestEU-programmet och uppfyller InvestEU:s kriterier för könsmässig jämställdhet.

Sverige: 70 procent är positiva till att avskaffa skattelättnader för luftfartssektorn och företag som är starkt beroende av fossila bränslen28.11.2023 05:30:00 CET | Pressmeddelande

70 procent av svenskarna är positiva till att avskaffa skattelättnader för luftfartssektorn och företag som är starkt beroende av fossila bränslen, enligt EIB:s klimatundersökning – sjätte upplagan. De stigande levnadskostnaderna ligger tillsammans med klimat- och miljöfrågor högst på listan över de utmaningar som svenska respondenter ser för sitt land. 60 procent av de som svarat anser att övergången till en klimatneutral ekonomi endast är möjlig om ekonomiska och sociala ojämlikheter hanteras samtidigt. Fler än två tredjedelar anser att staten borde erbjuda ekonomisk kompensation till länder som drabbats av klimatförändringar som de inte själva bidragit till. 70 procent är positiva till att avskaffa subventioner och skattelättnader för luftfartssektorn och alla företag som är starkt beroende av fossila bränslen. En majoritet säger att de skulle acceptera en skattehöjning för att hjälpa dem med de lägsta inkomsterna att anpassa sig till klimatrelaterade policyer.

EIB tecknar ett lån på 1 300 miljoner kronor med Billerud för uppgradering av kartongbruket i Frövi27.11.2023 08:15:00 CET | Pressmeddelande

Lånet stöder miljöuppgradering av en befintlig integrerad pappers- och massaanläggning i Frövi, samt utbyte av en äldre sodapanna byggd 1969. Uppgraderingen kommer att leda till lägre utsläpp, en förbättrad energi- och resurseffektivitet samt en ökad produktion av förnybar energi vid anläggningen. Bioproduktanläggningen i Frövi tillverkar återvinningsbara och komposterbara förpackningsmaterial från förnybara källor och för olika användningsområden, bland annat förpackningar som förlänger hållbarheten på livsmedel och drycker, och ersätter plastförpackningar.

InvestEU: EIF och Invoier tecknar ett garantiavtal på 58 miljoner euro för att underlätta tillgången till finansiering för små och medelstora företag i Sverige9.10.2023 11:43:46 CEST | Pressmeddelande

Det nya avtalet kommer att omfatta factoring, fakturahandel, och lån till svenska små och medelstora företag. Projektet får stöd genom InvestEU-programmet, som syftar till att mobilisera mer än 372 miljarder euro i ytterligare investeringar under perioden 2021–2027 för EU:s politiska prioriteringar.

Start-ups från Schweiz och Spanien framröstade till Europas bästa sociala entreprenörer29.9.2023 13:37:38 CEST | Pressmeddelande

Första pris i Social Innovation Tournament 2023 som arrangerades av EIB-institutet på Fotografiska i Stockholm igår gick till det schweiziska företaget SOPHIA CHATBOT. De har utvecklat en digital vän, Sophia, som finns tillgänglig alla dagar, dygnet runt, för att hjälpa personer som har blivit utsatta för våld i hemmet. Sophia hjälper dem som blivit utsatta att känna sig trygga och bli medvetna om sina rättigheter, för att kunna vidta åtgärder för att rädda sina egna liv. Det franska företaget GRIBOUILLI vann första pris i specialkategorin för företag som utvecklar lösningar för hållbara städer och samhällen. De är den första professionella sammanslutningen av barnvakter och nannies med en affärsidé att stärka en i stort sett osynlig yrkesgrupp, vars anställningar ofta är osäkra. Priser på EUR € 100 000 var tilldelades vinnarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye