Därför behöver vi en beredskapsplan för våra bilverkstäder och bildelsgrossister

Dela

Regionala och globala kriser i närtid som de omfattande skogsbränderna 2014 och 2018 och coronapandemin har påmint oss om vikten av fungerande krisberedskap. Och kriget i Ukraina påminner oss om hur viktiga våra fordonsparker blir i krig.

Klarar vi svenskar en kris eller krig utan underhåll från fordonsverkstäder? Nej, det vidsträckta och glesbefolkade Sverige är ett av världens mest bilberoende länder. Devisen ”utan bilen stannar Sverige” är en faktisk beskrivning av vad som skulle hända ifall landets bilverkstäder slås ut i stor utsträckning av en kris.

Därför behöver vi i Sverige en samordnad nationell beredskapsplan och strategi med tydlig rollfördelning för motorreparationstjänster och reservdelsdistribution vid krig eller kris. Saknas en sådan beredskapsplan finns en risk att vi som nation skapar oordning och falsk trygghet vid en större kris eller krigssituation. Det räcker med att se på hur den bristande beredskapen för och tillgången på skyddsutrustning drabbade oss under coronapandemin för att inse behovet av en beredskapsplan även för fordonsverkstadsbranschen.

Vi är två branschorganisationer som företräder fordonsverkstäder och rikstäckande distributörer av reservdelar och tillbehör till såväl personbilar, lätta transportbilar som tunga fordon och maskiner och industri- och marinmotorer. Våra medlemsföretag har stor förmåga att reparera och underhålla samt förse alla typer av motorfordon på fyra hjul inklusive maskiner med reservdelar. Med en nationell planering och handlingskraft kan vi som branschföreträdare tillsammans med beredskapsplanerande myndigheter säkerställa ett fungerande rikstäckande nät av fordonsverkstäder och reservdelsdistribution vid krig eller kris.

Rysslands invasion av Ukraina visar att vi lever i en allt oroligare omvärld och att vi behöver stärka vår beredskap. Vi är beroende av fordonsverkstäder för att Försvarsmakten och samhällsviktiga fordonstransporter, reservkraftaggregat och andra aktörer inom totalförsvaret för att samhället ska fungera. Tidigare fanns Motorreparationstjänsten som var en praktiskt inriktad beredskapsorganisation som aktiverades vid krig eller, om regeringen bestämde det, vid höjd beredskap.

Motorreparationstjänsten hade till uppgift att utföra monterings-, reparations- och underhållsarbeten på sådana motorer, motordrivna fordon, släpfordon samt motor- och tryckluftsdrivna arbetsmaskiner som utnyttjas för totalförsvarsverksamhet.

För att undvika lokala lösningar kommunvis vill vi skapa ett resurseffektivt nätverk med verkstäder som blir uthålligt över tid, och då behövs en nationell planering och samordning. I det nya läget med vårt medlemskap i Nato kommer vi också behöva ta höjd för Sveriges roll inom Nato genom att visa att Sverige har förmågan att understödja samhället och Försvaret med att reparera och underhålla alla typer av fordon.

En nationell samordning leder också till att vi har förmågan även stödja i fredstida lokala och regionala kriser som exempelvis skogsbränder. Vi behöver agera nu eftersom det tar tid att organisera och planera. Vi står redo om regering, departement och myndigheter bjuder in till möte.

Nyckelord

Kontakter

Sveriges Fordonsverkstäders Förening - SFVF Är en branschförening där verkstädernas frågor står i centrum. SFVF är Nordens största verkstadsförening inom fordonsbranschen och representerar över 2000 seriösa medlemsföretag från både lätta och tunga sidan. SFVF:s medlemmar består av professionella service, däck, rekond, glas, lack och skadeverkstäder. Hos SFVF är även företag som jobbar med försäljning av bil, lastbil, husvagn och husvagnar medlemmar. SFVF - samverkar med myndigheter, departement och organisationer på både den svenska och europeiska fordonseftermarknaden. SFVF - bevakar, informerar, är med och påverkar regler, lagar och övergripande beslut i branschen. Allt för att förbättra villkoren både för bilägare och medlemsföretagen. Sveriges Fordonsverkstäders Förening Är medlem i CECRA - https://www.cecra.eu/ som är den europeiska samarbetsorganisationen för fordonshandel och fordonsverkstäder. Är medlem i det internationella skadenätverket AIRC - https://airc-int.com/SFVF driver genom samarbetet med AFCAR - https://www.afcar.eu/ kampanjen för bilägarnas och verkstädernas rättigheter, Rigth-to-Repair Campaign, förkortat R2RC.

Följ Svenska Fordonsbranschen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska Fordonsbranschen

Därför bör vi ha ett RUT-avdrag för bilreparationer27.9.2023 11:10:58 CEST | Pressmeddelande

En pressad ekonomi för många bilberoende i Sverige bidrar till att många bilägare drar in på service och reparationer. Dåligt underhållna bilar riskerar drabba trafiksäkerheten och miljön, därför behövs ett RUT-avdrag för bilreparationer riktat till bilägare i glesbygd. Några av de samhällsgrupper som får bära en extra tung ekonomisk börda är de som bor i Sveriges utpräglade glesbygdsområdena och är helt beroende av sin bil för att kunna klara vardagen.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye