A Non Smoking Generation

Tobaksbarn hjälper Sveriges ungdomar att avstå tobak

Dela

Sedan 2013 har A Non Smoking Generation framgångsrikt spridit kunskap och inspirerat unga att förbli tobaksfria genom sin nationella föreläsningsturné i projektet Tobaksbarn. I snitt anser fler än nio av tio tillfrågade elever att föreläsningen innehåller argument för att avstå från tobak. Under de senaste åren har bruket av vitt snus och e-cigaretter ökat kraftigt bland minderåriga och behovet av kunskap som kan motivera att avstå från tobak är kanske större än någonsin.

Tobaksbarn är ett projekt som uppmärksammar de förödande konsekvenserna av tobak. Inte bara för den enskilda individen utan även för planeten. Sedan projektets start 2013 har A Non Smoking Generation nått ut till hundratusentals högstadie- och gymnasieelever med föreläsningarna 50 kr och barnarbete på köpet (2013-2019) och Barnarbete i ny förpackning (2020-2023). Under en föreläsning får eleverna ta del av fakta som visar hur tobaksindustrin kränker mänskliga rättigheter, förstör miljön och motverkar FN:s samtliga globala mål för en hållbar utveckling. I utvärderingen av 2022 års turné svarade 93 procent av tillfrågade elever att föreläsningen innehåller argument för att avstå från tobak. 

–  Det kan vara svårt att nå fram till ungdomar med hälsoargument, men genom att visa hur tobak, även vitt snus och e-cigaretter, framställs med barnarbete och enorma konsekvenser för miljö, klimat och mänskliga rättigheter kan vi motivera unga att våga säga nej till tobak, säger Helen Stjerna generalsekreterare A Non Smoking Generation. 

En ny Novusundersökning visar att allt färre känner till det utbredda barnarbetet på tobaksodlingar. Även kunskapen om nya nikotinprodukters hälsorisker är låg och bruket av vitt snus och e-cigaretter har ökat kraftigt bland minderåriga under de senaste åren. I CAN:s senaste undersökning svarade 62 procent av landets gymnasieelever att de hade använt tobak i någon form. I takt med krympande medel för tobaksförebyggande arbete får allt färre elever tillgång till den fakta som kan motivera att avstå från tobak. Trots att projektet har stora hälso- och hållbarhetsvinster är framtiden oviss då finansieringen från SIDA/ForumCiv nu är helt indragen på grund av kraftiga nedskärningar i statens biståndsbudget. Årets föreläsningsturné finansieras temporärt av Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden, i hopp om att A Non Smoking Generation kan fortsätta sitt viktiga upplysningsarbete genom en annan, långsiktig finansiell lösning.

–  Vi har en lång väntelista för skolor som vill och behöver ge sina elever vår föreläsning. Vi tror att det är viktigt att föreläsningen är kostnadsfri för skolorna, men med nuvarande finansiering når vi bara ut till cirka 10 procent av landets alla högstadie- och gymnasieelever, säger Helen Stjerna.

Turnéns första föreläsningar genomförs i Stockholmsområdet under vecka 36 och 37. För journalister som vill få möjlighet att följa med på en föreläsning, mejla  forelasare@nonsmoking.se  eller ring: 

Ebba Englund , föreläsare A Non Smoking Generation: 073-329 32 13

Lina Kallio, föreläsare A Non Smoking Generation: 076-019 21 23

För mer information om projektet eller Novusundersökningen, kontakta: 

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation: helen@nonsmoking.se, 073-339 36 44 

Nyckelord

Bilder

Föreläsare A Non Smoking Generation, Ebba Englund och Lina Kallio
Föreläsare A Non Smoking Generation, Ebba Englund och Lina Kallio
Ladda ned bild
Ebba Englund
Ebba Englund
Ladda ned bild
Lina Kallio
Lina Kallio
Ladda ned bild

Följ A Non Smoking Generation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från A Non Smoking Generation

Urgent Call to Action on New Nicotine products ahead of the European Parliament Elections7.5.2024 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

As the European elections draw near, we, A Non Smoking Generation, alongside the European Network for Smoking and Tobacco Prevention, are compelled to address a pressing issue regarding the proliferation of new nicotine products across the continent. Therefore, we are launching an information campaign targeting all EU citizens, while simultaneously demanding all candidates to the European Parliament elections to pledge swift and adequate measures to protect the next generation from harmful nicotine addiction.

Brådskande uppmaning inför EU-valet: Reglera nya nikotinprodukter som tobak7.5.2024 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Inför stundande EU-val vill A Non Smoking Generation, tillsammans med European Network for Smoking and Tobacco Prevention, uppmärksamma en akut fråga angående spridningen av nya nikotinprodukter över kontinenten. Organisationerna lanserar därför en informationskampanj riktad till alla EU-medborgare och kräver samtidigt att alla kandidater i EU-valet ska lova snabba och tillräckliga åtgärder för att skydda nästa generation från ett skadligt nikotinberoende.

När ska barns hälsa prioriteras?5.10.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andelen unga som anser att det är lätt för minderåriga att få tag på vitt snus och e-cigaretter fortsätter att öka samtidigt som unga exponeras för tobaksreklam med oförminskad kraft. Kunskapen om nikotinets hälsorisker och hur tobak motverkar miljö och mänskliga rättigheter är fortsatt låg och nu krävs krafttag för att vända den negativa utvecklingen. Det visar årets rapport från A Non Smoking Generation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye