Akademikerförbundet SSR

Kraschade förhandlingar om sexuella trakasserier i Göteborgs stad

Dela

I mer än två år har de fackliga organisationerna försökt få till ett kollektivavtal om kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier i arbetslivet i Göteborgs stad. Förhandlingar har pågått i två år men avslutades igår tisdag. De fackförbund som förhandlat tillsammans har varit Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Akavia, DIK och Vision.

  • Vi är besvikna på att Göteborgs stad inte tar frågorna om kränkande särbehandling och trakasserier i arbetslivet på allvar. Det räcker inte att skriva vackra ord i en budget om värdet av ett kollektivavtal för att sedan i förhandlingarna inte vilja fylla avtalet med något innehåll av värde. Vi vill se tydliga åtgärder om avtalet inte efterlevs men Göteborgs stad vill bara ha en papperstiger, ett avtal som verkar kraftfullt men i själva verket är tandlöst.  säger Lisbeth Carlsson Fjällborg från Akademikerförbundet SSR i Göteborgs stad.


Grunden för att de fackliga organisationerna har velat få till ett kollektivavtal är de höga siffrorna kring utsatthet för trakasserier i Göteborgs stads medarbetarenkät. Med stor sannolikhet finns även ett stort mörkertal. Göteborgs Stad kom med ett slutgiltigt förslag till facken igår som vore helt verkningslöst då det inte finns några sanktioner om avtalet skulle brytas.

  • Syftet med ett eget kollektivavtal om kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier i arbetslivet hade varit att få möjligheter att både kräva åtgärder och repressalier när arbetsgivaren gör fel, säger Sandy Westergren från Kommunal Göteborg.

Staden menar att det finns andra metoder att komma till rätta med missförhållandena men de fackliga organisationerna menar att svenska modellen bygger på att arbetsgivare och fackliga organisationer tecknar kollektivavtal i viktiga frågor och att brott mot kollektivavtal utmynnar i sanktioner.

  • Arbetsgivaren vill teckna ett kollektivavtal som inte ger möjlighet för oss fackförbund att tvista vid avtalsbrott vilket gör det verkningslöst, säger Gunnar Sasse från Akavia Göteborgs stad.

Staden har tagit fram rutiner gällande kränkande särbehandling och trakasserier men eftersom Göteborgs stad under inga omständigheter vill att dessa antagna rutiner ska vara en del av kollektivavtalet innebär det att det inte finns någon som helst sanktion mot att arbetsgivaren inte följer rutinerna.

  • Risken är att medarbetare väljer att sluta på arbetsplatsen i stället för att anmäla missförhållanden. Därför vill vi se ett kollektivavtal med sanktioner, säger Carolina Dennisdotter från DIK Göteborgs stad.

Nyckelord

Kontakter

Om oss

Vi är det ledande fackförbundet för samhällsvetare. Du hittar oss i offentlig såväl som privat sektor. Medlemmar är beteendevetare, ekonomer, folkhälsovetare, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare, men också chefer och egenföretagare. Det som förenar våra närmare 78 000 medlemmar är att vi alla är akademiker som strävar efter ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar akademisk kompetens.

Följ Akademikerförbundet SSR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademikerförbundet SSR

Facket JO-anmäler Gällivare kommun24.1.2024 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Gällivare kommun har i flera fall hanterat sitt arbetsgivaransvar mycket anmärkningsvärt och klandervärt. Information om arbetsrättsliga frågor lyftes på en pressträff före det tagits med berörda och deras fackliga organisation. En ifrågasatt rapport presenterades utan att rapporten kunnat lämnas ut vare sig till media eller till medarbetare och fackförbund. Akademikerförbundet SSR anmäler nu Gällivare kommun till Justitieombudsmannen (JO) för att kommunen dessutom har kontaktat Skatteverket i syfte att häva en anställds sekretessmarkering på felaktiga grunder.

Gällivare kommun flyr ansvar17.1.2024 15:48:50 CET | Pressmeddelande

Akademikerförbundet SSR är mycket kritisk till Gällivare kommuns agerande gentemot sin personal. Kommunen avhänder sig ansvaret och skyller allt på socialsekreterarna. Gällivare kommun har anlitat en extern utredare att granska vissa socialsekreterares arbete i kommunen och idag onsdag kom resultatet av utredningen. Vi kan konstatera att kommunen sedan tre år tillbaka har varit kraftigt underbemannad och att hälften av socialsekreterartjänsterna inom området barn- och unga har varit vakanta. Allvarliga brister som således varit kända sedan lång tid tillbaka.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye