Båda sjukhusen i Region Uppsala klättrar i årets AT-rankning

Dela

Båda sjukhusen i Region Uppsala klättrar i årets AT-rankning, där AT-läkarna själva värderar kvaliteten på sin allmäntjänstgöring. Lasarettet i Enköping klättrar hela 40 placeringar och Akademiska sjukhuset fyra. Totalt utvärderas 67 sjukhus som anordnar allmäntjänstgöring i rankningen som sedan år 2000 genomförs av Sveriges yngre läkares förening (Sylf).

– Det är oerhört positivt att våra AT-läkare är så nöjda och att det förbättringsarbete som pågår har gett tydligt resultat. Att Lasarettet i Enköping har klättrat 40 placeringar är fantastiskt, säger Christina Halford, utbildningschef på hälso- och sjukvårdsavdelningen, Region Uppsala, och biträdande FoU-direktör på Akademiska sjukhuset.

Årets rapport bygger på enkätsvar från 1881 AT-läkare från hela Sverige som fått svara på frågor om hur de upplever utbildningskvalitet och arbetsmiljö. De ger också ett svar på frågan om de skulle rekommendera en vän/kollega att söka AT vid samma sjukhus.

Lasarettet i Enköping är det sjukhus som klättrat mest i rankningen sedan sin senaste placering 2021. Sjukhuset har stigit 40 placeringar till plats 19 av 67.

– Det är jätteroligt att förbättringsarbetet vi gjort haft effekt. Här vill jag speciellt lyfta lasarettets AT-chef, Arturo Centurion. Hans engagemang är starkt bidragande till den stigande rankningen. Av kommentarer framgår bland annat att man är nöjd med stödet från kollegor, viljan att förbättras och att sjukhuset inte bara sett AT läkarna som arbetskraft utan att de faktiskt är under utbildning, säger Maria Lindqvist, chef för verksamhetsområde akutvård (där AT-läkarna ingår) på Lasarettet i Enköping.

Akademiska sjukhuset hamnar på plats 28 jämfört med 32 i fjol. Sjukhuset har gradvis stigit i rankningen och låg år 2020 på plats 51. Enligt Pernilla Rundlöf Nygren, AT-chef vid Akademiska sjukhuset, är det flera faktorer som spelat in, bland annat ett systematiskt arbete med frågor som rör handledning:

– Sedan drygt två år tillbaka har vi gjort en satsning på akutmottagningen på Akademiska, som innebär att vi nu har en AT-ansvarig läkare där och att AT-läkarna på akuten har en personlig handledare under sin placering. Vi har också strukturerat upp den övergripande handledningen under sjukhusåret så att AT-läkarna får kontinuerlig handledning i små grupper om två till tre AT-läkare. Arbetet med att vidareutveckla och förbättra handledningen är viktigt och fortgår kontinuerligt.

Sjukhusens placering i rankningen baseras på ett genomsnittsomdöme som AT-läkarna ger i en enkät. Läkarna får värdera hela sin AT efter att först ha utvärderat de olika avsnitten man gjort inom medicin, kirurgi, allmänmedicin och psykiatri. Följande aspekter utvärderas om AT-tjänstgöringen: introduktion, handledning, instruktion/praktisk handledning i den specifika verksamheten, kvaliteten i den formaliserade medicinska utbildningen och det kollegiala stödet.

För mer information/intervju, kontakta:

Maria Lindqvist, chef för Verksamhetsområde akutvård vid Lasarettet i Enköping;
0171- 41 85 34
maria.lindqvist@regionuppsala.se

Christina Halford, utbildningschef hälso- och sjukvårdsavdelningen, Region Uppsala, och biträdande FoU-direktör, Akademiska sjukhuset;
070-611 05 70
christina.halford@akademiska.se

Pernilla Rundlöf Nygren, AT-chef vid Akademiska sjukhuset;
076-496 13 47
pernilla.rundlof.nygren@akademiska.se

Nyckelord

Länkar

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen 26 februari26.2.2024 17:55:52 CET | Nyheter

Utbyggnad av förlossningsavdelningen planeras Region Uppsala planerar att bygga ut förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset. Utbyggnaden är tänkt att ske genom att fler förlossningssalar och stödfunktioner byggs på planet ovanför den befintliga förlossningsavdelningen. Sjukhusstyrelsen beslutade att tillstyrka att ett programarbete startar till en beräknad kostnad av 1,7 miljoner kronor. Den totala kostnaden för utbyggnaden beräknas uppgå till 25 miljoner kronor. Fastighets- och servicenämnden fattar beslut om genomförande av programarbetet vid sitt kommande sammanträde. Svar på granskning av arbete med psykiatrisk vård Region Uppsalas revisorer har genomfört en granskning av arbetet med psykiatrisk vård av barn och unga vuxna. Syftet med granskningen var att bedöma om Region Uppsala säkerställer att barn och unga vuxna inte tappas bort när ansvaret övergår mellan olika aktörer inom den psykiatriska specialistvården. Det har i granskningen inte framkommit något som tyder på att

Uppsnabbat från Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden26.2.2024 15:40:46 CET | Pressmeddelande

Planen för regional persontågstrafik skickas ut på remiss Trafik- samhällsutvecklingsnämnden har fattat beslut om att skicka förslaget till plan för hur persontågstrafiken bör utvecklas regionalt fram till år 2050 på remiss. Planen är en målbeskrivning av trafiken inklusive vilka infrastruktursatsningar som behöver göras i järnvägsnätet för att tillgodose behovet av persontågstrafik i Uppsala län. Bland remissinstanserna finns kommuner i Uppsala län, Mälartåg och grannregioner. Målsättningen är att planen antas under hösten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye