Europeiska InvesteringsbankenEuropeiska InvesteringsbankenEuropeiska Investeringsbanken

InvestEU: EIB och CrowdFarming tecknar låneavtal för att stötta en hållbar livsmedelsförsörjningskedja och ekologiska jordbrukare i Europa

Dela
  • Riskkapitallånet på 15 miljoner euro kommer främst att finansiera forsknings- och utvecklingsverksamheten vid CrowdFarming, ett Spanienbaserat företag som underlättar direktförsäljning av livsmedel mellan jordbrukare och konsumenter i EU.
  • Projektet bidrar till EU:s från jord till bord-strategi, vars mål är att skapa ett rättvist, hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem.
  • Avtalet får stöd av InvestEU-programmet, som syftar till att mobilisera mer än 372 miljarder euro i ytterligare investeringar under perioden 2021–2027.
Europeiska Investeringsbankens huvudkontor, Luxemburg
Europeiska Investeringsbankens huvudkontor, Luxemburg

Europeiska investeringsbanken (EIB) har, med understöd av InvestEU-programmet, undertecknat ett låneavtal om riskkapital på 15 miljoner euro med CrowdFarming, en webbaserad plattform där europeiska jordbrukare kan sälja direkt till slutkonsumenter. EIB:s finansiering kommer att bidra till att stärka företagets forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoU och innovation) genom att förbättra deras digitala marknadsplats och utveckla verktyg som främjar hållbara jordbruksmetoder i hela Europa samt en mer hållbar och rättvis livsmedelsförsörjningskedja.

I dag omfattar CrowdFarmings marknadsplats mer än 300 jordbrukare från tretton europeiska länder som säljer till slutkonsumenter utan mellanhänder. I detta innovativa system – från jordbrukare till konsument – sätter jordbrukarna sina egna priser och kunderna får färska och ekologiska livsmedel levererade direkt till sin dörr. CrowdFarming ger jordbrukarna tillgång till webbplatsen samt till logistik, kundtjänst, utbildning och marknadsföringsstöd. Jordbrukarna väljs ut av specialiserade agronomer som ska säkerställa att de tillämpar högsta möjliga normer för hållbarhet, kvalitet och produktion. För att få vara med på marknadsplatsen måste jordbruken bedriva ekologiskt jordbruk eller vara på väg att ställa om till det. CrowdFarming har också blivit en viktig försäljningskanal för de banbrytande jordbrukare som tillämpar regenerativa metoder som förbättrar miljön och den biologiska mångfalden.

Finansieringen från EIB kommer att skynda på omställningen till en mer hållbar, effektiv och rättvis livsmedelsförsörjningskedja i Europa och hållbara och regenerativa metoder inom jordbrukssektorn. CrowdFarmings modell öppnar för en kortare försörjningskedja från producent till konsument genom att undanröja behovet av mellanhänder och lager. Detta leder till färskare, obehandlade livsmedel, mindre livsmedelssvinn, lägre koldioxidutsläpp och minskad energiförbrukning jämfört med den konventionella cykeln.

EIB:s stöd kommer också att bidra till att skapa ungefär 200 direkta arbetstillfällen: under investeringsperioden 2023–2026 kommer man bland annat att behöva rekrytera högt kvalificerade ingenjörer till FoU- och innovationsteamet, jordbruks- samt logistikspecialister.

Denna transaktion ingår i InvestEU:s forsknings-, innovations- och digitaliseringspolitik. Projektet kommer att understödja EU:s gröna och digitala omställning och stämmer överens med unionens jord till bord-strategi, som syftar till att skapa ett rättvist, hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem.

Avtalet undertecknades i Madrid av EIB:s vicepresident Ricardo Mourinho Félix och CrowdFarmings vd och medgrundare Gonzalo Úrculo.

”Vi är mycket glada att kunna stödja CrowdFarmings innovativa och hållbara affärsmodell – från jordbrukare till konsument. Genom att finansiera CrowdFarming bidrar vi inte bara till att färska ekologiska livsmedel kan levereras direkt till konsumenter i hela Europa, i linje med EU:s gröna och digitala prioriteringar, vi driver också en övergång till en mer hållbar och effektiv livsmedelsförsörjningskedja”, sade EIB:s vicepresident Ricardo Mourinho Félix. ”Vi är glada över att stötta detta innovativa företags FoU- och innovationsverksamhet inom ramen för InvestEU-programmet, för att öka deras potential för att förbättra jordbrukets hållbarhet och samtidigt öka sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten i EU:s landsbygdsområden.”

EU:s kommissionär med ansvar för ekonomi, Paolo Gentiloni, sade: ”InvestEU-programmet spelar en avgörande roll för att hjälpa företag i hela EU att få tillgång till den finansiering som de behöver. Tack vare detta avtal främjar vi ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen, samtidigt som vi ser till att allt fler spanska företag kommer att ligga i framkant när det gäller att skapa ett mer hållbart, innovativt och effektivt livsmedelssystem. Detta initiativ är ett bra exempel på hur vi kan stärka våra ansträngningar för att nå våra miljömål och stärka EU:s konkurrenskraft.”

”På CrowdFarming menar vi att möjligheten att sälja direkt från ekologiska jordbruk är avgörande för att skapa en mer hållbar försörjningskedja i Europa. Direktförsäljning är bättre för jordbrukaren, som får ett mer rättvist pris, för konsumenten, som får färskare livsmedel, och för miljön, eftersom det minskar restiderna och mängden onödiga förpackningar”, konstaterade CrowdFarmings vd och medgrundare Gonzalo Úrculo. ”Direkta kommunikationskanaler mellan jordbrukare och konsumenter öppnar dessutom för ökad medvetenhet om livsmedels värde och minskar efterfrågan på estetiska kriterier för den frukt vi äter. Stödet från Europeiska investeringsbanken betyder att vi kan utöka de tjänster och lösningar för direktförsäljning som vi erbjuder jordbrukare och därmed omvandla direktförsäljning från en nischkanal till ett verkligt konsumtionsalternativ för alla EU-invånare.”

EIB erbjuder en rad olika produkter, bland annat kapitalinvesteringar, där riskkapitallån finns tillgängliga. Riskkapitallån ges till företag som befinner sig i ett tidigt skede, för att tillhandahålla likviditet för en verksamhet under perioden mellan kapitalfinansieringsomgångar. För att komma i fråga för ett riskkapitallån från EIB måste ett företag kunna visa att det är innovativt, att det planerar eller redan erbjuder något disruptivt för marknaden, i linje med EU:s långsiktiga strategiska mål.

Bakgrundsinformation

Europeiska investeringsbanken är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.

InvestEU-programmet ger Europeiska unionen väsentlig långsiktig finansiering genom att mobilisera betydande privata och offentliga medel för att stödja en hållbar återhämtning. Programmet bidrar också till att mobilisera privata investeringar för Europeiska unionens politiska prioriteringar, såsom den europeiska gröna given och den digitala omställningen. InvestEU-programmet samlar under ett tak många olika finansiella EU-instrument som för närvarande finns tillgängliga för att stödja investeringar i Europeiska unionen, och gör det enklare, effektivare och mer flexibelt att finansiera investeringsprojekt i Europa. Programmet består av tre delar: InvestEU-fonden, InvestEU:s rådgivningscentrum och InvestEU-portalen. InvestEU-fonden implementeras genom finansiella partner som investerar i projekt med hjälp av EU:s budgetgaranti på 26,2 miljarder euro. Hela budgetgarantin stöder genomförandepartnernas investeringsprojekt, ökar deras riskbärande förmåga och mobiliserar på så sätt minst 372 miljarder euro i ytterligare investeringar.

CrowdFarming är Europas ledande plattform för direktförsäljning av ekologiska livsmedel. Plattformen bildades 2017 av Juliette Simonin, Moisés Calviño samt bröderna Gabriel och Gonzalo Úrculo och har i dag mer än 300 jordbrukare som säljer ekologiska livsmedel från sina jordbruk till mer än 500 000 familjer i Europa. Företaget tillhandahåller alla verktyg som jordbrukare behöver för att skapa sin egen direktförsäljningskanal, samtidigt som konsumenter får möjlighet att köpa ekologiska och regenerativa produkter av hög kvalitet direkt från jordbrukarna. CrowdFarming var bland de första som införde adoptionsmodellen för jordbruk, där konsumenter kan reservera en andel av jordbrukarens skörd till ett skäligt pris. Företaget har sedan dess byggt ut direktförsäljningen i Europa genom en strategi som alla tjänar på: CrowdFarming gynnar jordbrukare och konsumenter och leder till goda effekter för både samhället och miljön.

Nyckelord

Kontakter

Om oss

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.  Europeiska investeringsbanken är verksam i omkring 160 länder och är världens största multilaterala långivare till klimatprojekt. EIB-gruppen ska stödja investeringar på 1 biljon euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet fram till 2030, samt mer än 50 % av EIB:s finansiering ska gå till klimat till 2025.

Följ Europeiska Investeringsbanken

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europeiska Investeringsbanken

Start-ups från Schweiz och Spanien framröstade till Europas bästa sociala entreprenörer29.9.2023 13:37:38 CEST | Pressmeddelande

Första pris i Social Innovation Tournament 2023 som arrangerades av EIB-institutet på Fotografiska i Stockholm igår gick till det schweiziska företaget SOPHIA CHATBOT. De har utvecklat en digital vän, Sophia, som finns tillgänglig alla dagar, dygnet runt, för att hjälpa personer som har blivit utsatta för våld i hemmet. Sophia hjälper dem som blivit utsatta att känna sig trygga och bli medvetna om sina rättigheter, för att kunna vidta åtgärder för att rädda sina egna liv. Det franska företaget GRIBOUILLI vann första pris i specialkategorin för företag som utvecklar lösningar för hållbara städer och samhällen. De är den första professionella sammanslutningen av barnvakter och nannies med en affärsidé att stärka en i stort sett osynlig yrkesgrupp, vars anställningar ofta är osäkra. Priser på EUR € 100 000 var tilldelades vinnarna.

Det svenska startup-företaget Husmus bland Europas bästa sociala innovatörer25.9.2023 13:36:31 CEST | Pressmeddelande

Social Innovation Tournament, som arrangeras av EIB-institutet, utser och belönar Europas bästa sociala innovatörer. Finalen äger rum i Stockholm den 28 september 2023. De 15 finalisterna syftar till att åstadkomma social, etisk eller miljömässig positiv påverkan med sina innovativa affärsidéer. Det svenska företaget Husmus är en av årets finalister. Vinnarna i den allmänna respektive särskilda kategorin kommer att tilldelas ett första eller andra pris på 100 000 euro respektive 40 000 euro.

EIF och Serafim Finans undertecknar ett garantiavtal på 10 miljoner euro inom InvestEU18.9.2023 12:48:52 CEST | Pressmeddelande

Europeiska investeringsfonden (EIF) och Serafim Finans AB (”Serafim”) har undertecknat ett avtal på 10 miljoner euro för att stödja svenska små och medelstora företag samt börsnoterade sådana. Tack vare EIF-garantin kommer Serafim att kunna tillhandahålla finansiering och sänkta räntor till svenska företag som påverkats negativt av den ekonomiska nedgången.

Ny undersökning bland europeiska kommuner: Kompetensbrist fördröjer den gröna omställningen5.7.2023 10:46:52 CEST | Pressmeddelande

60 procent av europeiska kommuner anser att deras investeringar i infrastruktur för begränsning av och anpassning till klimatförändringar under de senaste tre åren varit otillräckliga. 69 procent av europeiska kommuner saknar experter med kompetens inom miljö- och klimatbedömning, vilket utgör ett allvarligt problem för genomförandet av lokala investeringsprogram. Omkring 80 procent av europeiska kommuner säger att bristande finansiering, längden på regleringsprocessen och osäkerhet om regler hindrar investeringar.

EIB issues its first ever digital Climate Awareness Bond and Swedish Krona transaction19.6.2023 17:29:59 CEST | Pressmeddelande

• EIB continues to lead innovation in capital markets with a digital native green bond issuance denominated in Swedish krona. • The SEK 1 billion digital green bond has a maturity of 2 years and bears a 3.638% fixed rate coupon, with Crédit Agricole CIB and SEB as joint lead managers. • The digital bond uses the so|bond model, the sustainable and open digital bond platform built on blockchain technology and launched by Crédit Agricole CIB and SEB in April 2023. • First Distributed Ledger Technology (DLT) bond registered on the Luxembourg Stock Exchange Securities Official List (LuxSE SOL) and displayed on the Luxembourg Green Exchange (LGX).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum