Försäkringskassan

Omvårdnadsbidrag går oftast till kvinnor

Dela

Kvinnor ansöker oftare om omvårdnadsbidrag än män – och i tre av fyra föräldrapar är kvinnan ensam mottagare av omvårdnadsbidrag. Familjens inkomst har viss betydelse för hur omvårdnadsbidraget fördelas, visar en ny analys från Försäkringskassan.

Omvårdnadsbidrag syftar till att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för föräldrar till barn med en funktionsnedsättning. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som barnet behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning. I en ny analys har Försäkringskassan tittat på hur föräldrar ansöker om och fördelar omvårdnadsbidraget.

Vanligast att kvinnor ansöker om och är mottagare av omvårdnadsbidraget

I 71 procent av fallen var det en förälder som enskilt ansökte om omvårdsbidrag och oftast var den som ansökte en kvinna. I 29 procent av fallen gjordes ansökan av båda föräldrarna.

Kvinnor var ensamma mottagare av omvårdnadsbidrag i 75 procent av fallen och män ensamma mottagare i 12 procent av fallen. Resterande 13 procent delade på utbetalningen.

– Det är vanligare att mottagare av omvårdnadsbidrag delar lika på utbetalningen om de har yngre barn, inte bor ihop med den andra föräldern, om mannen eller båda föräldrarna är inrikes födda eller om båda föräldrarna har eftergymnasial utbildningsnivå, säger Signe Holmlund Armerin, analytiker på Försäkringskassan.

Inkomstnivån har viss betydelse för hur omvårdnadsbidraget fördelas

Hur bidraget fördelas mellan föräldrar som bor ihop beror delvis på vem som har den högsta inkomsten. I de fall då kvinnan hade den högre inkomsten var 62 procent av mottagarna kvinnor. När mannen hade den högre inkomsten var 81 procent av mottagarna kvinnor.

– Att dela lika på omvårdnadsbidraget är relativt ovanligt oavsett föräldrarnas inkomstnivå. Men högst andel som delade lika på utbetalningen, 16 procent, finns i de fall då båda föräldrarna har en hög inkomst, säger Signe Holmlund Armerin.

Kontakter

Länkar

Om Försäkringskassan

Försäkringskassan utreder och beslutar om rätt till ersättning från socialförsäkringen - exempelvis barnbidrag, föräldrapenning och sjukpenning. Det är riksdag och regering som beslutar vilka lagar och regler som ska gälla.
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter med medarbetare på 60 orter. Våra utbetalningar står årligen för ungefär en femtedel av statens budget.

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Lagändringar och inflation ökar utgifterna för socialförsäkringen6.2.2024 08:55:47 CET | Pressmeddelande

Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen väntas bli ungefär 12 miljarder högre år 2024 än år 2023 och beräknas landa på 246,5 miljarder. Inflationen förväntas höja prisbasbeloppet och löner, vilket innebär höjda ersättningsnivåer för både sjuk- och föräldraförsäkringen. Samtidigt ger lagändringar som infördes år 2022 och 2023 ökade kostnader inom sjuk- och aktivitetsersättning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye