Region Norrbotten

Dubblerade hyrkostnader – nu drar Region Norrbotten i bromsen

Dela

På ett år har kostnaderna för hyrpersonal nästan dubblerats i Region Norrbotten. Det är den största ökningen bland alla Sveriges regioner.

– Det är inte okej att nästan en femtedel av Rregion Norrbottens personalkostnader går till att hyra in vårdpersonal, konstaterar Ulf Bergman, tf regiondirektör.
– Det är inte okej att nästan en femtedel av Rregion Norrbottens personalkostnader går till att hyra in vårdpersonal, konstaterar Ulf Bergman, tf regiondirektör. Simon Eliasson Inga restriktioner

Det är årets första halvår som nu jämförs med samma period under 2022. Hyrkostnaderna har ökat i alla regioner utom Stockholm och Västra Götaland. Norra Sverige är extra hårt drabbat. Region Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen finns bland de fyra regioner där kostnaderna ökat mest.

– Våren 2022 hade vi ett mycket besvärligt läge i regionen med akut personalbrist, höga sjukskrivningstal och akuta rekryteringssvårigheter. Det medförde i sin tur exempelvis för få tillgängliga vårdplatser och för lite läkartider tillgängliga i primärvården. I och med att vi ökade antalet inhyrda kunde vi öppna fler vårdplatser, säger Ulf Bergman, tf regiondirektör.

Situationen är nu stabilare, sjukskrivningstalen sjunker och rekryteringsläget förbättras successivt. Kostnaderna för inhyrda har däremot fortsatt att öka och för Norrbottens del utgör de nu 17,6 procent av de totala personalkostnaderna.

– 17,6 procent är för mycket. Vi kommer aldrig vara helt oberoende av hyrpersonal, exempelvis kan inhyrda vara ett viktigt komplement sommartid. Men att vi idag lägger nästan en femtedel av personalkostnaderna på inhyrda skapar en obalans i hela systemet. Köper vi in för mycket under hela året, så finns det ju inget intresse för inhyrda att arbeta sommartid. Då blir det i stället våra egna medarbetare som får ta de passen. Det är inte acceptabelt, säger Ulf Bergman.

Hur hög kostnaden för inhyrd personal blir beror på två faktorer: hur ofta man hyr in och vilket pris man betalar per gång.

– Vi har som mål att både hyra in vid färre tillfällen och att det inte ska kosta så mycket som det gjort per gång. Just nu är det hyrbolagens marknad, men vi hoppas mycket på den gemensamma upphandling av inhyrd vårdpersonal som görs av alla regioner. Tack vare den kommer priserna att sjunka, säger Ulf Bergman.

Den gemensamma upphandlingen är nästan klar. Målet är att avtalet ska börja gälla vid årsskiftet.

– I väntan på avtalet har vi satt som mål att för varje månad som går så måste våra kostnader för inhyrda vara lägre än månaden innan. Vi måste vända det här och få utvecklingen att gå åt rätt håll, säger Ulf Bergman.

Kontakter

Länkar

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum