Drivkraft Sverige

Drivmedelsbranschen kraftsamlar – står för en fjärdedel av den publika laddinfrastrukturen för snabbladdning

Dela

Drivkraft Sverige presenterar idag ”Omställningsbarometern” som mäter trycket på omställningen från fossilt till fossilfritt inom bränsle- och drivmedelsbranschen. Drivmedelsbranschen kraftsamlar, en fjärdedel av de publika laddpunkterna för snabbladdning finns på någon av våra medlemmars energistationer.

Drivmedelsbranschen bygger publik laddinfrastruktur i snabb takt
Elektrifieringen av samhället går snabbt. Antalet elfordon, publika laddstationer samt det totala antalet publika laddpunkter ökar för varje dag. Drivmedelsbranschen är en viktig del av omställningen där elektrifiering är en av hörnstenarna för att bli klimatneutrala till 2045.  

”För att elektrifieringen ska kunna fortsätta i ett högt tempo så behövs det en tillgänglig och publik laddinfrastruktur. Både för de som reser långt och för alla de som inte har möjlighet att ladda hemma. Drivkraft Sveriges medlemmar Circle K, OKQ8, Preem och St1 har höga ambitioner och bygger nya laddstationer för både personbilar och lastbilar i snabb takt. I september 2023 hade de sammanlagt 208 publika laddstationer med totalt 697 laddpunkter. Detta motsvarar ungefär 25 procent av Sveriges samlade publika laddpunkter för snabbladdning”, säger Thomas Schölin, ansvarig för E-mobility på Drivkraft Sverige.

Andel biodrivmedel rekordhög under första halvåret 2023
Omställningsbarometern visar att under första halvåret 2023 var andelen biodrivmedel högre än motsvarande period 2022. Andelen hållbara biodrivmedel var 27,1 procent vilket kan jämföras med 26,5 procent för motsvarande period föregående år. Helåret 2022 var ett rekordår där andelen hållbara biodrivmedel i Sverige uppgick till 26,4 procent.

Drivmedelsvolymerna sjönk 2022 jämfört med 2021
Under 2022 minskade leveranserna av drivmedel till slutanvändare med 5 procent jämfört med 2021. Samtidigt ökade andelen biodrivmedel från ca 22,4 till 26,5 procent vilket bidragit till minskade koldioxidutsläpp. Under första halvåret 2023 har utleveranserna av både bensin och diesel varit något högre än motsvarande period 2022.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om oss

Drivkraft Sverige är branschorganisationen för bränsle- och drivmedelsbranschen. Våra medlemsföretag omfattar cirka 2700 marknadsplatser och 6 raffinaderier. Branschen befinner sig mitt i omställningen från det fossila till det förnybara där biodrivmedel och elektrifiering är hörnstenar för att lyckas bli klimatneutrala 2045.

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

Biodrivmedel minskade kraftigt i januari till följd av sänkningen av reduktionsplikten10.4.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andelen biodrivmedel på energibas har minskat kraftigt från 26,6% för helåret 2023 till 14,2 % i januari 2024. Minskningen beror på att reduktionsplikten för diesel och bensin sänktes till 6 % från 30,5 % respektive 7,8 % den 1 januari 2024. Det är framför allt HVO drop in som rasat från 14,6 % 2023 till 1,4 % i januari 2024. Däremot har HVO 100 ökat från 2,7% till 4,9 %.

Drivkraft Sveriges synpunkter på Regeringens PM – Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel24.8.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Drivkraft Sverige avstyrker förslaget om kraftigt sänkt reduktionsplikt Drivkraft Sverige har idag skickat in ett remissvar på regeringens PM - Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel. Sverige har sedan länge en särställning med högst andel biodrivmedel i hela Europa - mycket tack vara reduktionsplikten. Drivkraft Sverige avstyrker regeringens förslag och föreslår istället att reduktionsplikten för bensin bibehålles på 7,8 procent men att reduktionsplikten för diesel sänks under 2024 från 30,5 procent till 19,3 procent för att därefter höjas successivt, dvs en återgång till de reduktionsnivåer för diesel som vi hade när reduktionsplikten infördes 1 juli 2018. "Att genomföra den föreslagna sänkningen av reduktionsnivåerna för bensin respektive diesel till sex procent skulle innebära att vi backar inblandningsnivåerna för diesel med ca tio år samtidigt som Sveriges klimatutsläpp kommer att öka med ca 4-5 miljoner ton koldioxid från och med 2024", säger Anders Norén, Hållbarhe

Fortsatt rekordhög andel biodrivmedel under inledningen av 2023 – reduktionsplikten bidrar till klimatmålen4.7.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Drivkraft Sverige presenterar idag ”Omställningsbarometern” som mäter trycket på omställningen från fossilt till fossilfritt inom bränsle- och drivmedelsbranschen. Andelen hållbara biodrivmedel var 26,7 procent under första kvartalet 2023 vilket är högre än motsvarande period 2022. Om alla biodrivmedlen i stället hade varit fossila hade utsläppen varit 5,5 miljoner ton högre och uppgått till ca 22 miljoner ton.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye