Säkerhetsföretagen

Fortsatt otrygghet driver efterfrågan på säkerhetstjänster

Dela

I årsrapporten för Säkerhetsföretagen framkommer att det finns en långsiktig trend med otrygghet från kriminalitet i Sverige, vilket driver upp efterfrågan på säkerhetstjänster. Sverige har förlorat sin position som ett tryggt land. Under 2010 var det en större andel av de vuxna i Danmark som rapporterade brott, våld och vandalism i sitt närområde jämfört med i Sverige. Sedan dess har nivån av upplevd kriminalitet bland vuxna i Danmark minskat påtagligt medan den har ökat i Sverige. Mer än dubbelt så många i Sverige anger nu att brott, våld och vandalism pågår i deras närområde, jämfört med i Danmark. Av de stora EU-länderna är det enbart Frankrike som ligger nära Sverige sett till andelen av de vuxna som upplever kriminalitet i sitt närområde, medan andelen i Italien är knappt hälften så hög som i Sverige.

Förbundsdirektör Richard Orgård
Förbundsdirektör Richard Orgård

Richard Orgård, förbundsdirektör på Säkerhetsföretagen, förklarar att den ökade otryggheten driver upp efterfrågan på säkerhetstjänster. ”Otrygghet från kriminalitet skapar betydande samhällsekonomiska kostnader i näringslivet och hämmar nya investeringar, samtidigt som det också innebär en stor välfärdsförlust för medborgarna. Våra medlemsföretag bidrar till att stärka tryggheten runtom i landet, något som det nu finns större behov för än tidigare”.  

Antalet anställda i säkerhetsbranschen uppgår till drygt 14 400 i företag för bevakning och säkerhetstjänst, vilket är den del av säkerhetsbranschen som är inriktad på tjänster. Dessa företag har en omsättning på drygt 18 miljarder kronor. Företag för säkerhetssystemtjänster, den del av branschen som är inriktad på tekniska lösningar, har knappt 5 300 anställda och en omsättning på drygt 12,3 miljarder kronor.

I början av 2024 införs en ny lag om ordningsvakter, som ger ökade mandat till ordningsvakter i det trygghetsskapande arbetet. Den nya lagen innebär bland annat att ordningsvakter kan transportera vissa omhändertagna personer. Samtidigt ökar behovet av ordningsvakter inte bara av den generella otryggheten från brott, utan också på grund av terrorhotet från omvärlden. ”Ordningsvakter får ökade befogenheter och efterfrågan på deras tjänster växer av flera skäl”, förklarar Richard Orgård. ”Kompetensförsörjningen bland säkerhetsföretagen är därför en viktig fråga att lösa. För att branschen ska klara av efterfrågan krävs att företagen kan hitta den kompetens som behövs. De myndigheter som granskar och godkänner personal behöver skapa effektiva rutiner och system för modern handläggning.”

De svenska säkerhetsföretagen har ett betydande innovationsarbete, inriktat på nya och integrerade säkerhetslösningar, datadrivna säkerhetslösningar samt att erbjuda övriga tjänster i kombination med säkerhetslösningar. Företagen har möjlighet att bidra till ökad trygghet och minskad kriminalitet i Sverige, men för att nå dit krävs konstruktiva policyförändringar.

Det finns till exempel ett behov av att offentliga upphandlingar av säkerhetstjänster ska bli mera fokuserade på resultatet i form av ökad säkerhet, så att tekniska lösningar som säkerhetskameror kan upphandlas tillsammans med tjänsten för larmcentral. Det är ofta en integrerad tjänst och produkt som leder till bäst utfall, och det finns skäl att upphandla dem tillsammans så att produkt och tjänst matchar varandra. ”Ett annat önskemål från branschen är att ROT- och RUT-avdragen utvidgas så att de omfattar säkerhetssystem och säkerhetstjänster”, förklarar Richard Orgård. ”Fler får då råd med säkerhet, vilket medför en demokratisering av trygghetslösningar”, avslutar han.

Nyckelord

Dokument

Om oss

Säkerhetsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom Almega och Svenskt Näringsliv. Vi samlar cirka 170 företag inom bevakning, hemlarm, parkering, värdetransporter och säkerhetsteknik. 

Följ Säkerhetsföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säkerhetsföretagen

Efterfrågan på säkerhetstjänster ökar starkt20.11.2023 06:37:47 CET | Pressmeddelande

Otrygghet från kriminalitet är en aktuell samhällsutmaning, vilket leder till att efterfrågan på säkerhetsföretagens tjänster är rekordhög, trots den ekonomiska lågkonjunkturen. Det visar Säkerhetsföretagens senaste konjunkturbarometer. Hela 77 procent av säkerhetsföretagen rapporterar att efterfrågan för deras tjänster har ökat under det tredje kvartalet 2023. Samtidigt rapporterar 66 procent av företagen att antalet anställda har vuxit under kvartalet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye