Säkerhetsföretagen

Efterfrågan på säkerhetstjänster ökar starkt

Dela

Otrygghet från kriminalitet är en aktuell samhällsutmaning, vilket leder till att efterfrågan på säkerhetsföretagens tjänster är rekordhög, trots den ekonomiska lågkonjunkturen. Det visar Säkerhetsföretagens senaste konjunkturbarometer. Hela 77 procent av säkerhetsföretagen rapporterar att efterfrågan för deras tjänster har ökat under det tredje kvartalet 2023. Samtidigt rapporterar 66 procent av företagen att antalet anställda har vuxit under kvartalet.

Förbundsdirektör Richard Orgård
Förbundsdirektör Richard Orgård

Richard Orgård, förbundsdirektör på Säkerhetsföretagen, förklarar att utvecklingen är en respons på den ökade otryggheten. ”Kriminaliteten har vuxit över tid i Sverige och är något som påtagligt hämmar samhällsekonomins funktionssätt och som undergräver människors trygghet och därmed välfärd. Våra medlemsföretag bidrar till att stärka tryggheten runtom i landet, något som det nu finns större behov för än tidigare”.

En fördjupning som Säkerhetsföretagen har genomfört visar att länder som har högre nivåer av otrygghet tenderar att vara mindre attraktiva för utländska direktinvesteringar. Ifall Sverige fram till 2030 utvecklas mot ökad snarare än minskad trygghet, kan det förväntas leda till i storleksordningen 100 miljarder kronor mera i utländska direktinvesteringar.

”Kriminalitet skapar inte bara en direkt kostnad för företagen, de tränger också ut investeringar och företagande”, förklarar Richard Orgård. ”Efterfrågan på trygghetstjänster ökar starkt i Sverige, vilket förklaras av att kostnaden för otrygghet ökar”.

Under de kommande tre månaderna förväntar sig 74 procent av företagen i säkerhetsbranschen en ökad efterfrågan på de tjänster som erbjuds, medan enbart 3 procent förväntar sig en nedgång. På sex månaders sikt är det 80 procent av företagen i branschen som förväntar sig tillväxt.

Kompetensförsörjningen är dock en utmaning. Det är hela 86 procent av företagen som svarar att de har   brist på personal. Branschorganisationen Säkerhetsföretagen menar att det finns skäl att stärka Polismyndighetens, SÄPO:s och Länsstyrelsernas anslag så att handläggningstider för utbildning och personalgodkännanden kortas ned. Digitalisering kan användas i ökad utsträckning för att minska på ledtiderna.

År 2030 kan utländska direktinvesteringar vara i storleksordningen 100 miljarder kronor högre i Sverige, givet landet går mot ökad snarare än minskad trygghet, visar en analys från Säkerhetsföretagen. ”Det är viktigt att skapa en ökad förståelse för hur kriminalitet påverkar samhällsekonomin, och hur det i praktiken kan begränsas”, säger Joachim Källsholm, ordförande Säkerhetsföretagen. ”Säkerhetsföretagen är tillsammans med Polismyndigheten, rättsväsendet och kommunerna en av de aktörer som till vardags arbetar med att förebygga och bekämpa kriminalitet. Vi menar att branschen kan bidra mera till trygghet, men att reformer krävs för att nå dit.”

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om oss

Säkerhetsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom Almega och Svenskt Näringsliv. Vi samlar cirka 170 företag inom bevakning, hemlarm, parkering, värdetransporter och säkerhetsteknik. Säkerhetsföretagens medlemsföretag har närmare 25 000 medarbetare i Sverige. 

Följ Säkerhetsföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säkerhetsföretagen

Fortsatt otrygghet driver efterfrågan på säkerhetstjänster28.9.2023 06:02:40 CEST | Pressmeddelande

I årsrapporten för Säkerhetsföretagen framkommer att det finns en långsiktig trend med otrygghet från kriminalitet i Sverige, vilket driver upp efterfrågan på säkerhetstjänster. Sverige har förlorat sin position som ett tryggt land. Under 2010 var det en större andel av de vuxna i Danmark som rapporterade brott, våld och vandalism i sitt närområde jämfört med i Sverige. Sedan dess har nivån av upplevd kriminalitet bland vuxna i Danmark minskat påtagligt medan den har ökat i Sverige. Mer än dubbelt så många i Sverige anger nu att brott, våld och vandalism pågår i deras närområde, jämfört med i Danmark. Av de stora EU-länderna är det enbart Frankrike som ligger nära Sverige sett till andelen av de vuxna som upplever kriminalitet i sitt närområde, medan andelen i Italien är knappt hälften så hög som i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye