Grant Thornton Sweden AB

Den globala optimismen går upp när inflationen lättar - investeringsviljan når nya nivåer

Dela

Optimismen bland företagsledare på midmarket globalt klättrar till 67 procent i takt med att inflationen börjar avta. Det är upp åtta enheter jämfört med andra halvåret 2022. Detta enligt Grant Thorntons International Business Report (IBR), som två gånger per år mäter affärsklimatet hos beslutsfattare över hela världen.

Anna Johnson, vd Grant Thornton Sverige
Anna Johnson, vd Grant Thornton Sverige

Den ökade optimismen har främst drivits på av att ett stort antal företagsledare i medelstora företag förväntar sig ökad lönsamhet (från 55 till 59 procent), försäljningspriser (från 51 till 55 procent) och intäkter från export (från 45 till 47 procent).

- En förklaring till den förväntade lönsamhetsökningen är att många ledare tror på ökad export under de kommande tolv månaderna. Fler förväntar sig också öka intäkterna från utländska marknader och utöka antalet länder de säljer till, säger Anna Johnson vd Grant Thornton Sverige.

Företagsledare på midmarket optimistiska
Samtidigt som IMF nyligen kommenterade att höjningen av centralbanksräntorna för att bekämpa inflationen runt om i världen "fortsätter att tynga den ekonomiska aktiviteten", verkar företagsledare globalt på midmarket tro att dessa åtgärder fungerar och att slutet på stigande räntor kan vara i sikte. Något som kan förklara deras ökade optimism för de kommande tolv månaderna.

Denna optimism driver på investeringsviljan. 61 procent av företagsledarna indikerar att de planerar att investera i teknik under de kommande tolv månaderna. Något som delvis kan förklaras av hypen kring artificiell intelligens under första halvan av 2023.

- När företagen nu står inför AI-utvecklingen finns det en stark investeringsvilja i teknik. En viktig pusselbit för att vara relevant framåt är att inte bara investera i tekniken utan att göra det i kombination med kompetensutveckling av medarbetarna. Det är kombinationen AI och människa som kommer vara avgörande, säger Anna Johnson.

Vid sidan av teknikinvesteringar, svarar hela 57 procent av företagsledarna (upp fyra enheter) att de förväntar sig att öka investeringarna i kompetenshöjning av personalen. Investeringsintentionerna ökar också inom forskning och utveckling (upp tre enheter till 54 procent), anläggningar och maskiner (upp två enheter till 46 procent) och nya byggnader (upp två enheter till 36 procent).

Trots hög optimism finns det hinder
Även om antalet beslutsfattare som lyfter fram hinder för tillväxt har sjunkit över lag, är siffrorna fortfarande betydligt över medelvärdena före pandemin. Till exempel minskade andelen som identifierade energikostnaderna som en begränsning med sex enheter till 54 procent (jämfört med ett snitt innan pandemin på 29 procent). Oron för tillgången på kvalificerad arbetskraft minskade med fyra enheter till 53 procent och arbetskostnaderna sjönk med två enheter till 53 procent under första halvåret 2023. Effekten av reglering och byråkrati var statisk med 51 procent, medan oron över brist på finansiering minskade med tre enheter till 44 procent och transportinfrastrukturen minskade med fem enheter till 44 procent.

- Omvärlden är komplex och utvecklingen går snabbt. Händelser på global nivå påverkar entreprenörsföretagen i Sverige. När pandemin började ebba ut under våren 2022 var de svenska företagsledarna väldigt optimistiska inför framtiden. Idag står bolagen inför nya utmaningar samtidigt som de har en stark vilja att vara med och ställa om och bidra. För att lyckas med den gröna omställningen krävs det en lönsam tillväxt i botten. Det gäller för företag att identifiera risk, vara förändringsbenägna och bygga motståndskraft på en marknad i ständig utveckling, säger Anna Johnson.

Om undersökningen
Grant Thornton Business Pulse ger insikter om åsikter och förväntningar hos totalt 10 000 företag per år, i 29 länder. Undersökningen görs halvårsvis och under H1 har 5 000 företagsledare (vd, styrelseordförande eller andra seniora ledare) intervjuats via telefon alternativt deltagit via formulär online. I Sverige har 150 företag med 50-500 anställda intervjuats under maj och juni om sin syn på ekonomin de kommande tolv månaderna av undersökningsföretaget Prospector.

Länkar

Följ Grant Thornton Sweden AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Grant Thornton Sweden AB

Från bibliotek till mötesplats för entreprenörer – nu flyttar Grant Thornton i Örebro15.2.2024 14:30:19 CET | Pressmeddelande

Nya Evenemangskvarteret i Örebro håller på att ta form och nu väljer även revisions- och rådgivningsföretaget Grant Thornton att flytta dit. Det som tidigare var stadsbibliotek ska nu bli en mötesplats för entreprenörer och tillväxtföretag. Örebro har ett växande näringsliv och Grant Thorntons kontorschef Björn Öhrman ser ett behov av att anställa fler ekonomer och jurister för att möta en ökad efterfrågan. Helst minst tio stycken närmaste åren.

Finansieringsvillkor stark drivkraft för ökad hållbarhet hos entreprenörsföretagen31.1.2024 07:29:00 CET | Pressmeddelande

Vid årsskiftet infördes första steget av CSRD. Förutom att företag nu stegvis står inför mer omfattande hållbarhetsrapportering, innebär direktivet också ökad transparens och jämförbarhet. En färsk undersökning från Grant Thornton visar dock att medelstora bolag inte är fullt igång att mäta annat än finansiella nyckeltal. Detta trots att finansieringsvillkor som drivkraft för hållbarhetsarbete ökat från 12 till 47 procent på bara två år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye