NTM

Strategisk arbetsgrupp leder NTM:s arbete med AI

Dela

För att driva och utveckla koncernens arbete med AI har NTM nyligen tillsatt en strategisk arbetsgrupp för att leda arbetet framåt. Arbetsgruppens uppdrag är att samordna, prioritera och identifiera utvecklingsinitiativ inom koncernen där AI kan spela en viktig roll.

Adobe Stock

AI Task force består av nyckelpersoner från hela organisationen. Genom att samla representanter från alla affärsområden kan gruppen gemensamt sätta strategier och inriktningar kring AI-frågor och initiativ. Gruppen leds av Camilla Hillerö, Head of data analytics på NTM.

‑ Det finns enorma möjligheter med AI som vi behöver dra nytta av i vår verksamhet. Samtidigt finns det utmaningar och risker som vi behöver identifiera och förstå. Utvecklingen inom AI går enormt fort och det enda vi kan vara säkra på är att vi hela tiden måste utvärdera och omvärdera våra prioriteringar, säger Camilla Hillerö.

Blockerar AI-modeller från våra tidningssajter

Ett av AI Task force första uppdrag har varit att ta ställning i frågan kring hur AI-modeller ska ges möjlighet att använda vårt redaktionella material.

‑ Vi vill ha kontroll över vår journalistik. Det är fortfarande oklart hur det upphovsrättsskyddade innehållet används av AI-företagen och därför väljer vi att vara försiktiga.  Vi kan inte ge bort vårt material eftersom vi inte vet i vilken kontext det hamnar eller hur källhänvisningen kommer att fungera. Därför har vi beslutat att blockera AI-modeller från att ta del av redaktionellt innehåll på våra tidningssajter, säger Camilla Hillerö,

AI-tekniken förbättrar användarupplevelsen

Just nu pågår flera utvecklingsinitiativ och projekt för att se hur vi kan använda AI för att utveckla NTM:s egna verksamheter och produkter.

‑ Vi ser flera utvecklingsområden där AI-tekniken kommer att ha stor betydelse för läsarupplevelsen på våra tidningssajter. Det pågår flera spännande utvecklingsinitiativ där vi undersöker hur vi kan använda oss av den nya tekniken både för att förbättra användarupplevelsen för våra kunder, men också hur vi kan effektivisera våra interna arbetsprocesser, säger Jens Pettersson, chef för redaktionell utveckling på NTM.

Kreativa idéer genom samverkan

Arbetsgruppen AI Task force träffas regelbundet för att hålla samman och prioritera olika AI-initiativ. Idéer och initiativ som den strategiska gruppen beslutar om skickas sedan vidare till AI-hubben, som arbetar operativt och ser till att verkställa och realisera olika utvecklingsinitiativ.

Nicholas Gullberg är chef över utvecklingsavdelningen Innovation på NTM. Ett viktigt fokus just nu är att öka medarbetarnas kunskap om och intresse för den nya AI-tekniken. I början av hösten tog han därför initiativet till Innovation Day, där medarbetare från olika affärsområden möttes för att tillsammans arbeta fram kreativa och konkreta lösningar för hur vi kan använda AI-tekniken i vårt utvecklingsarbete.

‑ Målet med Innovation Day var att inspirera och öka kunskaperna kring den nya AI-tekniken. Att få medarbetarna att tänka fritt kring hur vi kan använda oss av artificiell intelligens i vår verksamhet och samtidigt ta fram konkreta lösningar på olika problem där AI kan spela en avgörande roll. Det var fantastiskt att ta del av alla kreativa idéer, säger Nicholas Gullberg.

Kontakter

Bilder

Vår styrka är det lokala!

NTM är en av Sveriges största koncerner för lokal media. Kärnan i verksamheten är det redaktionella arbetet. Vi levererar lokala nyheter varje dag och verkar för det välmående lokala samhället för att skapa en bättre plats att leva och verka i. Med trovärdig nyhetsmedia som grund för hela verksamheten har vi medarbetare, läsare och kunder från Småland till Norrbotten.

NTM är en stiftelseägd koncern. Genom stiftelseformen garanteras oberoende och stabilitet. Företaget har inga kortsiktiga avkastningskrav så vi kan agera långsiktigt med främsta syfte att bedriva publicistisk verksamhet.

Följ NTM

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från NTM

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye