Statens veterinärmedicinska anstalt

En månad efter utbrottet: fortsatt uthållighet avgörande i bekämpningen av afrikansk svinpest

Dela

I dag är det en månad sedan Sveriges första fall av afrikansk svinpest bekräftades. Flera aktörer samarbetar för att bekämpa utbrottet, och målbilden är att utrota smittan helt. Det kräver fortsatt omfattande insatser och inte minst förståelse för att arbetet kommer att pågå under lång tid. Uthållighet är avgörande både i arbetet med att stoppa smittan och för alla som måste följa restriktioner i den smittade zonen.

Vildsvinsklöv på rostfri bänk
Det benprov som var det första i Sverige som efter analys hos SVA kunde konstateras positivt för afrikansk svinpest, ASF. Bild Erik Ågren/SVA.

Den 6 september visade provsvar från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att ett vildsvin som påträffats utanför Fagersta var smittat med afrikansk svinpest. Jordbruksverket beslutade den 7 september om en restriktionszon, en ”infekterad zon”, för ett område på cirka 1 000 kvadratkilometer.

– Beslutet var nödvändigt att fatta direkt för att vi ska ha förutsättningar att kunna bekämpa smittan effektivt och minimera risken för att smittan sprids vidare. Det är samtidigt ett beslut som innebär starka begränsningar för alla som bor och verkar i zonen, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Jordbruksverket har sedan dess fattat flera beslut och vidtagit åtgärder i arbetet med att leda och samordna bekämpningen av smittan – samtidigt som beslutet inte ska begränsa tillvaron mer än vad som är nödvändigt för att minimera smittriskerna. I faktaruta nedan finns exempel på beslut och åtgärder.

Allt tydligare bild av smittans utbredning

Under den första månaden har fokus varit att identifiera hur utbredd smittan är i det infekterade området.  Ett stort antal jägare har sökt av skog och mark i jakt på vildsvinskadaver.  

– Vi har nu en allt tydligare bild av smittans utbredning. Samtliga smittade vildsvin är påträffade inom ett mycket begränsat område vilket är väldigt fördelaktigt och ger goda förutsättningar för ett framgångsrik bekämpningsarbete. Samtidigt är vi förberedda på ovälkomna överraskningar, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Tack vare identifieringen smittans utbredning har instängsling nu kunnat inledas. Syftet är att minska risken för att smittade djur tar sig ur området – och hindra att friska vildsvin tar sig in i det.  

Utrotning avgörande av flera skäl

Att myndigheter tillsammans med bland annat de berörda kommunerna, frivilligorganisationer och näringar prioriterar bekämpningen av afrikansk svinpest har flera förklaringar.

– Det är helt avgörande att få bukt med utbrottet. En spridning av afrikansk svinpest riskerar annars att få mycket omfattande konsekvenser: bland annat för vår livsmedelsförsörjning, för svensk grisnäring, för handel med andra länder, för företag, föreningar och boende i områden som drabbas av smittan säger Katharina Gielen.

Ett gemensamt maratonlopp

Målbilden är att i slutändan utrota smittan, och att Sverige formellt blir friförklarat från afrikansk svinpest.  Det kräver arbete under en lång tid.  

– Nu har vi klarat ett hundrameterslopp. Men det är bara de första hundra metrarna på ett maraton. Ett maraton som vi måste klara tillsammans, allmänhet, näringar, frivilligorganisationer, föreningar, företag och inte minst, mellan oss myndigheter, säger Karl Ståhl.

Urval av beslut, åtgärder och händelser första månaden

6 september: Provsvar från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, visar att ett vildsvinskadaver utanför Fagersta var smittat med afrikansk svinpest. Åtgärder enligt epizootilagen initieras omedelbart med första möte mellan SVA, Jordbruksverket med flera. EU informeras. 

7 september: Jordbruksverket fattar beslut om restriktionszon, samt beslutar att en operativ ledningscentral ska upprättas på plats.   

8 september: Jordbruksverket upprättar en operativ ledningscentral i Fagersta. Detta sker i nära samarbete med, och med stor hjälp av, Fagersta kommun som upplåter delar av sina lokaler. SVA kommer till Fagersta och möter representanter för Svenska Jägareförbundet och lokala jaktledare för att få igång arbetet med att definiera smittans utbredning. Biosäkerhetsinstruktion gås igenom och strategi för första sökområde tas fram. Pressträff med SVA, Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna, Svenska Jägareförbundet samt Fagersta kommun.  

9-10 september: Första jägarna börjar att söka igenom inre zon i restriktionszonen för att lokalisera döda vildsvin.

11 september: Jordbruksverket beslutar att avliva alla tamgrisar i den smittade zonen som en förebyggande åtgärd. Landsbygdsministern besöker Fagersta och träffar kommunrepresentanter, ansvariga myndigheter, jägare och företrädare för berörda branscher. 

11-12 september: Jordbruksverket och SVA genomför tillsammans med kommunerna och Svenska Jägareförbundet informationsträffar i Fagersta och Norberg.

12 september: Provtagningscentral och förbränningsanläggning tas i bruk i Fagersta. Jordbruksverket fattar beslut om ersättning till de jägare som deltar i hanteringen av utbrottet.

15 september: Jordbruksverket meddelar att det finns möjlighet att ansöka om undantag från vissa av restriktionerna. Det kan till exempel vara aktuellt för att göra underhållsarbete inom vatten, el och tele, eller för att frakta ut virke eller spannmål som den sökande inte själv kan lagra.

18 september: Digitalt möte mellan Jordbruksverket, SVA och Belgien för att inhämta erfarenheter från deras framgångsrika bekämpningsåtgärder.

19–23 september: EU-representanter med erfarenhet av bekämpning av afrikansk svinpest besöker den smittade zonen och den operativa ledningscentralen.

21 september: Jordbruksverket fattar beslut om att stängsla kärnområdet i den smittade zonen.

22 september: Jordbruksverkets e-tjänst för att ansöka om undantag från restriktionerna i den smittade zonen är i drift.

5 oktober: Jordbruksverket meddelar att det blir Trafikverket som kommer att stängsla  kärnområdet och ansvara för underhållet av stängslet.

Regelbundet: Samverkansmöten med myndigheter, organisationer och kommuner samt presskonferenser.

Kontaktpersoner för journalister

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA
Karl Ståhl
Statsepizootolog
Telefon: 018-67 41 27
E-post: karl.stahl@sva.se

Jordbruksverket
Katharina Gielen 
Smittskyddschef
Telefon: 036-15 61 15
E-post: katharina.gielen@jordbruksverket.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Statsepizootolog Karl Ståhl
Statsepizootolog Karl Ståhl
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Vildsvinsklöv på rostfri bänk.
Det benprov som var det första i Sverige som efter analys hos SVA kunde konstateras positivt för afrikansk svinpest, ASF. Bild Erik Ågren/SVA.
Ladda ned bild

Länkar

Friska djur – trygga människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se - http://www.sva.se

Följ Statens veterinärmedicinska anstalt

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens veterinärmedicinska anstalt

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye