DHR:s förbundsmöte vill att laddstationer ska vara tillgängliga för alla

Dela

Laddstationer som är tillgängliga för alla är en självklarhet för DHR. Nu måste det bli självklart för alla andra.

Otillgänglig laddstation i Rotebro, oktober 2023. För trångt mellan platserna gör det svårt att komma i och ur bilen när andra bilar står bredvid. En kant gör det svårt både att betala och att ladda för den som har nedsatt rörelseförmåga.
En otillgänglig laddstation i Rotebro, oktober 2023. Foto Lena Malmberg/DHR

Nya laddstationer för elbilar ska vara tillgängliga för oss med nedsatt rörelseförmåga.

Laddstationer som inte går att komma åt för alla, det är att gå baklänges in i framtiden!

Det är en tyst skandal som pågår, att hela landet fylls av en ny klimatsmart infrastruktur som inte är användbar för bilförare med nedsatt rörelseförmåga.

DHR har alltid, genom vår hundraåriga historia, bejakat och kämpat för teknisk utveckling som kan gynna oss. Bilen är central för vår rörelsefrihet. Nu öppnas för alltmer miljövänliga alternativ, utan att våra behov finns med i planeringen.

DHR har arbetat för, och kommer fortsätta arbeta för, att det som byggs, byggs med universell utformning som gynnar alla. Det som passar oss passar alla andra. FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Agenda 2030 som Sverige skrivit under, slår fast att vår rörelsefrihet och vårt deltagande i samhället är en mänsklig rättighet.

Uttalande antaget av DHR:s förbundsmöte i Göteborg, oktober 2023

För mer info, kontakta:

Åsa Strahlemo, förbundsordförande 070 508 80 29

Peter Ojala, ombudsman 072-644 26 83

Jaan Kaur, ordförande DHR Region Stockholm (skicka sms innan!) 0702 343975

Nyckelord

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye