Grafiska Företagen

Berättarministeriet prisas på Läromedlets dag

Dela

Berättarministeriet har under 12 år gjort avgörande insatser i utsatta områden för ungas läs- och skrivförmåga. Färdigheter som är grundläggande för att kunna ta till sig utbildning och bli en väl fungerande samhällsmedborgare. För detta belönas nu Berättarministeriet med Grafiska Företagens och Medieföretagens branschpris på 100 000 kr.

Eva Glückman, vd Grafiska Företagen och Dilsa Demirbag-Sten generalsekreterare Berättarministeriet
Eva Glückman, vd Grafiska Företagen och Dilsa Demirbag-Sten generalsekreterare Berättarministeriet

Berättarministeriet startade 2011 som en pionjär för att öka ungas läsande och skrivande i områden där svenska språket inte alltid finns närvarande i hemmen. 66 000 barn har sedan dess genomgått minst ett av Berättarministeriet språkutvecklande program och närmare 7 000 lärare har tagit del av stiftelsens kompetensstärkande och utvecklande insatser.  

  • Jag är stolt och glad över att Berättarministeriet får ett erkännande för vårt arbete med att stärka undervisningen genom väl beprövade läromedel så att fler barn och unga kan erövra det svenska språket och därmed skaffa sig en bra grund för sitt fortsatta liv, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare på Berättarministeriet.

Berättarministeriet är en självklar och värdig mottagare av Grafiska Företagens och Mediaföretagens branschpris på 100 000 kronor. Ur motiveringen konstateras att ”Berättarministeriet har gjort stora insatser för det skrivna ordet, bland annat genom att låta elever följa bokprocessen från idé till färdig bok. Framgången har inspirerat en rad liknande initiativ”.

  • Grafiska Företagen har länge arbetat för att lyfta vikten av ökad läsförståelse och böckernas betydelse för politiken. Därför känns det fint att få belöna Berättarministeriet som redan nu arbetar med detta och gör en konkret skillnad för barn och unga i de mest utsatta skolorna i Sverige, säger Eva Glückman, VD på Grafiska Företagen. 

Forskarvärlden är enig om att läsning av böcker har en avgörande betydelse för att kunna ta till sig kunskap. Ungas läsvanor speglar i hög grad socioekonomiska bakgrundsfaktorer som föräldrars utbildning och etniska bakgrund. Runt 15 % av alla elever i Sverige lämnar idag grundskolan utan gymnasiebehörighet och löper stor risk att hamna i utanförskap. Denna alarmerande utveckling återkommer i flera andra länder och är något som FN-organet UNESCO uppmärksammat genom att lyfta läskunnighet som en förutsättning för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och skapa hållbara, välmående och fredliga samhällen.

Genom utdelandet av branschpriset vill Grafiska Företagen och Medieföretagen bidra till och lyfta fram det viktiga arbete Berättarministeriet gör. Att priset i år delas ut på Läromedlets dag har en särskild betydelse eftersom läromedel av god kvalitet med kreativ höjd är ett pedagogiskt stöd till lärarens undervisning för att väcka läsglädje och kunskapstörst hos barn och unga, något som Berättarministeriet aktivt bidrar till. Syftet med Läromedlets dag är att lyfta läromedlets betydelse och belysa olikvärdigheten i svensk skola.

Bakom branschpriset står Grafiska Företagens och Medieföretagens gemensamma stiftelse för Grafiska Yrkens Främjande (GYF).  

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Eva Glückman, vd Grafiska Företagen
Eva Glückman, vd Grafiska Företagen
Ladda ned bild
Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet
Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet
Ladda ned bild

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska branschen. 350 kreativa medlemsföretag utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Allt från undervisningsmaterial för våra barns lärande till hållbara förpackningar för den gröna omställningen. 

Följ Grafiska Företagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Grafiska Företagen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye