Akademikerförbundet SSR

Facket kräver förhandling med alla skånska kommuner

Dela

Personalomsättningen i de skånska kommunerna är hög. Akademikerförbundet SSR:s medlemmar varnar för en försämrad arbetsmiljö i kommunerna och att många av de mest erfarna medarbetarna söker sig från kommunerna. Därför kräver Akademikerförbundet SSR idag förhandlingar med alla 33 skånska kommuner för att säkra kompetensen.

 • Om en kommun vill vara en bra arbetsgivare måste de börja ta kompetensförsörjningen på allvar. För att behålla personal, ge dem möjligheter att utvecklas och säkra kompetensförsörjningen långsiktigt måste mer göras, säger Mats Olsson ombudsman för Skåne Akademikerförbundet SSR 
   

 • Konkurrensen om arbetskraften hårdnar och det kommer bli extremt svårt ha en fungerande välfärd om inte skånska kommuner rycker upp sig som arbetsgivare. Det handlar om att möjliggöra kompetens- och karriärutveckling, men också om att skapa bra arbetsmiljö, säger Mats Olsson ombudsman för Skåne Akademikerförbundet SSR 

Anledningen till att Akademikerförbundet SSR begär förhandlingar/överläggning med kommunen är att vi ser problem med hög personalomsättning i hela Skåne, vilket kan leda till sämre arbetsmiljö på arbetsplatserna och erfarna handläggare slutar. Det ger sämre service till medborgarna.

Akademikerförbundet SSR:s krav i förhandlingar med Skånes kommuner: 

 • Teckna lokala avtal för att säkerställa kompetensförsörjningen 

 • Inför mentorsprogram för att erfarna medarbetare ska kunna handleda de som är nya på sina uppdrag på ett rättssäkert sätt. 

 • Skapa tydliga möjligheter till karriärsutveckling i kommunen, till exempel, särskilt yrkesskickliga 

 • Bygga upp erfarenhetskapital, dvs utveckla och vidareutbilda personalen, så att de kan hjälpa och stötta mindre erfarna att bli trygga i sin yrkesroll och därigenom kvalitetssäkra socialtjänstens arbete. 

 • Använd medarbetarna kompetens rätt 

 • Chefsutveckling, kontinuerlig utbildning och stöd. 

 • Plan för minskad inhyrning av personal 

Att minska personalomsättningen leder till en bättre arbetsmiljö vilket skapar en trygghet på arbetsplatsen., därigenom minskar sjukskrivningarna och friskare arbetsplatser uppnås.  

Nyckelord

Kontakter

Om oss

Vi är det ledande fackförbundet för samhällsvetare. Du hittar oss i offentlig såväl som privat sektor. Medlemmar är beteendevetare, ekonomer, folkhälsovetare, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare, men också chefer och egenföretagare. Det som förenar våra närmare 78 000 medlemmar är att vi alla är akademiker som strävar efter ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar akademisk kompetens.

Följ Akademikerförbundet SSR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademikerförbundet SSR

Facket JO-anmäler Gällivare kommun24.1.2024 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Gällivare kommun har i flera fall hanterat sitt arbetsgivaransvar mycket anmärkningsvärt och klandervärt. Information om arbetsrättsliga frågor lyftes på en pressträff före det tagits med berörda och deras fackliga organisation. En ifrågasatt rapport presenterades utan att rapporten kunnat lämnas ut vare sig till media eller till medarbetare och fackförbund. Akademikerförbundet SSR anmäler nu Gällivare kommun till Justitieombudsmannen (JO) för att kommunen dessutom har kontaktat Skatteverket i syfte att häva en anställds sekretessmarkering på felaktiga grunder.

Gällivare kommun flyr ansvar17.1.2024 15:48:50 CET | Pressmeddelande

Akademikerförbundet SSR är mycket kritisk till Gällivare kommuns agerande gentemot sin personal. Kommunen avhänder sig ansvaret och skyller allt på socialsekreterarna. Gällivare kommun har anlitat en extern utredare att granska vissa socialsekreterares arbete i kommunen och idag onsdag kom resultatet av utredningen. Vi kan konstatera att kommunen sedan tre år tillbaka har varit kraftigt underbemannad och att hälften av socialsekreterartjänsterna inom området barn- och unga har varit vakanta. Allvarliga brister som således varit kända sedan lång tid tillbaka.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye