Danderyds kommun

Danderyds skolor saknar elever – det här händer nu

Dela

Med hänsyn till elevunderlaget har Danderyd ett överskott av skolplatser. Förutom de praktiska konsekvenserna av för få elever per skolenhet är ett elevöverskott kostsamt för såväl skolorna som för kommunen. Nu har en skolutredning genomförts och kommunen bjuder in medarbetare och vårdnadshavare för att ta del av utredningen samt kunna ställa frågor.

- Vi kan inte bortse från rådande situation med bristande elevunderlag och det är därför vi har initierat en utredning. Resurser ska användas till lärare och läromedel, inte till tomma platser, säger Birgitta Lindgren (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Uppdraget om en skolutredning kom från kommunstyrelsen. Bildningsförvaltningen, tekniska kontoret och kommunledningskontoret har med en analys av nuläget kommit fram till att åtgärder är nödvändiga. Exakt vilka åtgärder som blir aktuella är ännu inte bestämt och inga förslag handlar om att stänga en specifik skola. I de alternativ som diskuteras har det varit en ledstjärna att Danderyds skolor ska fortsätta vara attraktiva för såväl nuvarande som framtida generation, samtidigt som kommunens totala ekonomi måste tas i beaktande.

För att berätta mer om nuläget och de utmaningar som kommer med det bjuds vårdnadshavare med barn på de skolor som berörs in till informationsmöten den 29 och 30 november. Innan dessa informationsmöten hålls möten med medarbetare på berörda skolor för att lärare och annan personal ska få möjlighet att ge sina synpunkter på utredningen. Enebybergs skola påverkas inte av förslagen. 

 

Fakta skolutredningen

Skolutredningen kommer återrapporteras till kommunstyrelsen den 27 november då kommunstyrelsen ska fatta beslut om utredningsdirektivet är besvarat. De tre förvaltningarnas förslag till kommunstyrelsen är att:

  1. Kommunstyrelsen noterar de i skolutredningen identifierade behoven av förändringar inom den kommunala skolorganisationen och överlämnar utredningen till utbildningsnämnden
  2. Kommunstyrelsen beslutar att utbildningsnämnden senast 31 mars 2024 ska inkomma med åtgärdsplan för att säkerställa att de kommunalt drivna grundskolorna når en ekonomi i balans.

Om kommunstyrelsen bifaller förslaget kommer det fortsatta arbetet med Danderyds skolorganisation bedrivas inom utbildningsnämnden.

Kontakter

Länkar

Följ Danderyds kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Danderyds kommun

Första spadtaget för Danderyds egna korttidsboende11.12.2023 15:06:53 CET | Pressmeddelande

Danderyds kommun bygger sitt första egna korttidsboende för att möta det ökande behovet med allt fler äldre. – Detta symboliska spadtag signalerar att vi äntligen startar byggnationen av vårt nya korttidsboende. Danderyd ska vara den bästa kommunen att leva, bo och verka i – även som äldre och anhörig. Vi behöver då möta invånarnas behov genom hela livet, säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye