Danderyds kommun

Så kan Danderyds satsning på en grönare trädgårdsstad minska översvämningsriskerna

Dela

Danderyds kommun satsar på klimatåtgärder som både ska stärka trädgårdsstadens gröna värden och minska översvämningsriskerna.

”Vi ska använda en mer porös jord vid trädplantering och efterlikna naturens lösningar för att ta hand om vårt värdefulla vatten på ett bättre sätt”, säger Robert Nibelius (M), Ordförande i tekniska nämnden.

Så kallad Skelettjord på Stockholmsvägen i Danderyd
Så kallad Skelettjord på Stockholmsvägen i Danderyd Foto: Karin Almen

Dagvattennätet i Sverige är inte dimensionerat för skyfall av den dignitet som ser ut att komma oftare i framtiden. Danderyds kommun arbetar därför aktivt med att hitta nya lösningar för att hantera ökande vattenflöden och stödja naturens ekosystemtjänster, som bidrar till klimatanpassning och livskvalitet. Nyligen fattade tekniska nämnden beslut om att satsa 96 miljoner kronor under tre år på användning av så kallad skelettjord med jordförbättrande biokol och makadam vid plantering i park- och gatumiljöer.

”Vi skapar med denna metod bättre förutsättningar för en vacker, grönskande och hållbar trädgårdsstad. Friska välvuxna träd har större förmåga att ta hand om vatten, rena luften och ge välbehövlig skugga och de bidrar till den biologiska mångfalden genom att vara hem åt fåglar och insekter”, framhåller Erik Baggström (KD), 1:e vice ordförande.

Klimatanpassning med naturbaserade lösningar är en ökande trend i världen. Danderyds kommuns satsning på skelettjord lyfter fram dagvattnets betydelse som en resurs i stället för att bara försöka forsla bort det i rörlösningar under marken. 

”Vi kan med denna smarta metod öka vår förmåga att hantera vatten från vägar och andra hårdgjorda ytor lokalt. Genom att avlasta det befintliga dagvattenledningsnätet minskar vi risken för källaröversvämningar och får positiva effekter på en rad andra områden. Våra träd får bättre livsmiljöer och ger oss mycket tillbaka, säger Rolf Lundgren (L), gruppledare.

Stockholm stad och andra kommuner har länge med gott resultat använt skelettjord vid trädplantering i trånga stadsmiljöer. Danderyds kommuns egna tester visar att metoden har många fördelar. Framöver ska förvaltningen utreda på vilka platser den kan gör störst nytta.

”Vi har redan testodlat i skelettjord och träd och plantor växer bättre i den här mer porösa jorden. Skelettjord med biokol filtrerar också dagvattnet och fångar upp föroreningar, så att vattnet är renare när det rinner ut i våra vikar”, säger Karin Almén, stadsträdgårdsmästare i Danderyds kommun.

Kontakt:

Robert Nibelius (M), Ordförande i Tekniska Nämnden

070-220 7000

robert.nibelius@danderyd.se

Erik Baggström (KD), 1:e vice ordförande

070-949 62 46

Erik.Baggstrom@danderyd.se

Rolf Lundgren (L), gruppledare

073-070 44 00

rolf.lundgren@danderyd.se

David Johannesson, Va/Avfallschef Danderyds kommun

08-56 89 12 25

david.johannesson@danderyd.se

Följ Danderyds kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Danderyds kommun

Första steget för framtidens skola i Enebyberg22.5.2024 07:58:01 CEST | Pressmeddelande

Danderyds kommun planerar en rad förbättringar av Enebybergs skola de närmaste åren. I dag togs ett symboliskt första spadtag inför ombyggnaden av den äldsta skolbyggnaden Eneby. - Det här är ett bra exempel på att Danderyd både kan bevara och utveckla. Vi ska bevara denna vackra skolbyggnad från 1911 och samtidigt utveckla det till en skola som möter dagens elevers behov och vår målsättning om att ha den bästa skolan, säger kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander (M).

Första spadtaget för Danderyds egna korttidsboende11.12.2023 15:06:53 CET | Pressmeddelande

Danderyds kommun bygger sitt första egna korttidsboende för att möta det ökande behovet med allt fler äldre. – Detta symboliska spadtag signalerar att vi äntligen startar byggnationen av vårt nya korttidsboende. Danderyd ska vara den bästa kommunen att leva, bo och verka i – även som äldre och anhörig. Vi behöver då möta invånarnas behov genom hela livet, säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye