Region Uppsala

Förtroendet för UL ökar

Dela

Det är enkelt och tryggt att resa med Region Uppsalas kollektivtrafikföretag UL. Det tycker en majoritet av de slumpvis utvalda svarande i UL:s årliga marknadsundersökning. 80 procent anser att UL är väl tillgängligt för deras resbehov. Enkäten visar att UL återhämtar sig väl efter pandemin och att allt fler – 54 procent – starkt skulle rekommenderar andra att resa med UL.

-Ett glädjande besked för alla som arbetar för att fler ska välja att resa med UL, säger Cecilia Linder (M) ordförande i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Undersökningen genomfördes i form av webbintervjuer med 1 090 slumpmässigt utvalda personer från två internetpaneler och Spar, Statens personadressregister, i åldern 14- 80 år och boende i Uppsala län.

Av de svarande är 52 procent positiva till Region Uppsalas trafikföretag UL, en kurva som pekat stadigt uppåt de senaste åren. Över 66 procent tycker att det är enkelt att köpa biljett, hitta vilket tåg eller buss man ska välja för sin resa och att hitta avgångstider.

-Marknadsundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att se att våra åtgärder ger resultat och vad som behöver göras framöver. Våra leveranser av trafik behöver bli ännu mer tillförlitliga och jag är övertygad om att ännu fler vill resa med oss när vi inför en förenklad biljett- och prismodell i januari och tar bort zonerna, säger Karin Svingby, Trafikdirektör.

Den upplevda tryggheten har ökat med tre procentenheter från 63 procent 2022 till 66 procent i år. Minst trygga är känner sig åldersgrupperna 50- 64 år och 65- 80 år. Av dem ger 63 respektive 64 procent höga värden på frågorna om trygghet. Mest trygga är ungdomar mellan 14- 19 år, av dem uppger 74 procent att de känner sig trygga med UL.

Undersökningen genomfördes av företaget Provos Research under veckorna 38- 40.

Kontakter

Länkar

Om Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen 26 februari26.2.2024 17:55:52 CET | Nyheter

Utbyggnad av förlossningsavdelningen planeras Region Uppsala planerar att bygga ut förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset. Utbyggnaden är tänkt att ske genom att fler förlossningssalar och stödfunktioner byggs på planet ovanför den befintliga förlossningsavdelningen. Sjukhusstyrelsen beslutade att tillstyrka att ett programarbete startar till en beräknad kostnad av 1,7 miljoner kronor. Den totala kostnaden för utbyggnaden beräknas uppgå till 25 miljoner kronor. Fastighets- och servicenämnden fattar beslut om genomförande av programarbetet vid sitt kommande sammanträde. Svar på granskning av arbete med psykiatrisk vård Region Uppsalas revisorer har genomfört en granskning av arbetet med psykiatrisk vård av barn och unga vuxna. Syftet med granskningen var att bedöma om Region Uppsala säkerställer att barn och unga vuxna inte tappas bort när ansvaret övergår mellan olika aktörer inom den psykiatriska specialistvården. Det har i granskningen inte framkommit något som tyder på att

Uppsnabbat från Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden26.2.2024 15:40:46 CET | Pressmeddelande

Planen för regional persontågstrafik skickas ut på remiss Trafik- samhällsutvecklingsnämnden har fattat beslut om att skicka förslaget till plan för hur persontågstrafiken bör utvecklas regionalt fram till år 2050 på remiss. Planen är en målbeskrivning av trafiken inklusive vilka infrastruktursatsningar som behöver göras i järnvägsnätet för att tillgodose behovet av persontågstrafik i Uppsala län. Bland remissinstanserna finns kommuner i Uppsala län, Mälartåg och grannregioner. Målsättningen är att planen antas under hösten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye