Region Uppsala

Förtroendet för UL ökar

Dela

Det är enkelt och tryggt att resa med Region Uppsalas kollektivtrafikföretag UL. Det tycker en majoritet av de slumpvis utvalda svarande i UL:s årliga marknadsundersökning. 80 procent anser att UL är väl tillgängligt för deras resbehov. Enkäten visar att UL återhämtar sig väl efter pandemin och att allt fler – 54 procent – starkt skulle rekommenderar andra att resa med UL.

-Ett glädjande besked för alla som arbetar för att fler ska välja att resa med UL, säger Cecilia Linder (M) ordförande i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Undersökningen genomfördes i form av webbintervjuer med 1 090 slumpmässigt utvalda personer från två internetpaneler och Spar, Statens personadressregister, i åldern 14- 80 år och boende i Uppsala län.

Av de svarande är 52 procent positiva till Region Uppsalas trafikföretag UL, en kurva som pekat stadigt uppåt de senaste åren. Över 66 procent tycker att det är enkelt att köpa biljett, hitta vilket tåg eller buss man ska välja för sin resa och att hitta avgångstider.

-Marknadsundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att se att våra åtgärder ger resultat och vad som behöver göras framöver. Våra leveranser av trafik behöver bli ännu mer tillförlitliga och jag är övertygad om att ännu fler vill resa med oss när vi inför en förenklad biljett- och prismodell i januari och tar bort zonerna, säger Karin Svingby, Trafikdirektör.

Den upplevda tryggheten har ökat med tre procentenheter från 63 procent 2022 till 66 procent i år. Minst trygga är känner sig åldersgrupperna 50- 64 år och 65- 80 år. Av dem ger 63 respektive 64 procent höga värden på frågorna om trygghet. Mest trygga är ungdomar mellan 14- 19 år, av dem uppger 74 procent att de känner sig trygga med UL.

Undersökningen genomfördes av företaget Provos Research under veckorna 38- 40.

Kontakter

Länkar

Om Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 24 april24.4.2024 17:31:06 CEST | Pressmeddelande

Region Uppsala bildar holdingbolag I september 2023 beslutade regionfullmäktige att Region Uppsala skulle bilda ett holdingbolag med en underkoncern. Förslaget är att AB Uppsalabuss placeras som holdingbolag och att det namnges Region Uppsala Holding AB. Vid sitt möte godkände nu regionfullmäktige bolagsordning och ägardirektiv för Region Uppsala Holding AB. De godkände även ett aktieöverlåtelseavtal där Region Uppsala Holding AB förvärvar samtliga aktier i Gamla Uppsala buss AB och Upplands Lokaltrafik AB från Region Uppsala. Syftet bakom dessa beslut, där även tidigare inaktiva bolag försvinner, är att uppnå en mer effektiv och tydlig ägarstruktur, minska administrativt arbete och uppnå vissa skattetekniska fördelar. Ny förbundsordning för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Vid sitt möte godkände regionfullmäktige en ny förbundsordning för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, samt en ny fördelningsmodell för kommunalförbundets finansiering (som gäller från och med 2025). Svens

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 23 april23.4.2024 15:56:09 CEST | Pressmeddelande

Politisk styrgrupp inrättas för Kompletterande sjukhusbyggnader Regionstyrelsen beslutade i december 2022 att en förstudie för kompletterande sjukhusbyggnader ska genomföras. Syftet med förstudien är att ta fram underlag för beslut som säkerställer Region Uppsalas framtida lokalbehov. Det handlar om både bassjukvård för Uppsala läns invånare och specialiserad och högspecialiserad vård för patienter inom och utom länsgränserna. Förstudien ska beakta det pågående omställningsarbetet inom Region Uppsala (Effektiv och nära vård), med nya arbetssätt och en ökande digitalisering av vården. Även frågor kring den nationella högspecialiserade vården (NHV) ska in i förstudien, då Region Uppsala ingår i sjukvårdsregionen Mellansverige och hela sjukvårdsregionens tillgång till högspecialiserad vård måste beaktas. Vid dagens möte beslöt regionstyrelsen att inrätta en politisk styrgrupp för att leda arbetet med projektet Kompletterande sjukhusbyggnader. Den politiska styrgruppen är parlamentariskt t

Region Uppsala inleder Kraftsamling för sjukvården23.4.2024 15:54:56 CEST | Pressmeddelande

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att omedelbart initiera utvecklingsprojektet Fokus vårdskifte. Projektet ska ta fram konkreta förslag och reformer för att möta de tuffa utmaningarna inom Region Uppsalas vårdförvaltningar – och nå en ekonomi i balans. Projektet ska samordnas med det pågående projektet Helhetsgreppet, som tar sikte på kompetensbristen, under benämningen Kraftsamling för sjukvården.

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 19 april19.4.2024 16:20:55 CEST | Nyheter

Förstudie inleds för ny ambulansstation i Gränby En förstudie om att bygga en ny ambulansstation i Gränby ska genomföras. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Sjukhusstyrelsen tillstyrker också att fastighets- och servicenämnden beslutar att arbete med detaljplan och markanvisningsavtal genomförs parallellt med förstudien. Beslutet fattas under förutsättning att investeringen i en ny ambulansstation i Gränby finns med i den regionplan och budget för 2025-2027 som regionfullmäktige kommer att besluta om i juni. En ambulansstation i Gränbyområdet väntas kunna korta insatstiderna, både till de östra stadsdelarna av Uppsala och till den omgivande landsbygden. (M), (L), (KD) och (SD) ställde sig bakom att förstudien genomförs men reserverade sig mot den andra beslutspunkten. Årsprognos på minus 962 miljoner kronor för Akademiska Efter mars månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset kvar på minus 962 miljoner kronor, samma som föregående månad. Årsprognosen för Lasarettet i Enköping ligge

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye