Amnesty International Sverige

Människorättsförsvarare och vårdpersonal som försvarar rätten till abort måste skyddas

Dela

Människor runtom i världen som försvarar rätten till abort och tillhandahåller grundläggande vård stigmatiseras, hotas, attackeras och utsätts för orättfärdiga åtal. Detta leder till att deras arbete blir allt svårare och farligare att utföra konstaterar Amnesty International i en ny rapport som publiceras idag.

Amnestys rapport “An Unstoppable Movement: A global call to recognize and protect those who defend the right to abortion” avslöjar hur vårdpersonal, aktivister, och förkämpar för rätten till abort utsätts för övergrepp, grips, åtalas och fängslas runtom i världen. Detta sker utbrett även i länder där abort delvis är tillåtet enligt lag. Ett sådant samhällsklimat leder till att de som försvarar rätten och tillgången till abort blir stigmatiserade och tystade eftersom de måste leva i ständig rädsla för att bli attackerade och åtalade för att de tillhandahåller abortvård, oavsett om den är laglig eller inte. Konsekvenserna för kvinnor, flickor och alla människor som behöver abortvård, särskilt de mest marginaliserade, blir att de möter stora hinder när de söker sådan vård.

- Rätten till abort är inte en åsikt. Det är en fråga om internationella rättsliga normer. Rätten till abort bygger på mänskliga rättigheter, som rätten till integritet, hälsa och att inte godtyckligt dödas för att säker abortvård dras in. Tillgång till abort är avgörande för alla kvinnors och flickors liv, hälsa och värdighet, och för alla som kan bli gravida. De som försvarar och möjliggör utövandet av denna rättighet förtjänar vår respekt och vårt skydd. Ändå fortsätter många stater runt om i världen att kraftigt reglera och kriminalisera abort vilket skapar fientliga och farliga miljöer för dem som försvarar rätten till abort. Detta är oacceptabelt, säger Katarina Bergenhed, sakkunnig inom kvinnors-, sexuella och reproduktiva rättigheter, Amnesty International Sverige.

- Antiabort-retorik, policyer och lagar gör vårdpersonal och kvinnorättsförsvarare runtom i världen till måltavlor. De blir stigmatiserade, misshandlade, diskriminerade, kriminaliserade, fängslade, till och med dödade. Men deras rätt att arbeta utan rädsla, att tillhandahålla viktiga tjänster utan hot, att utöva sin yrkesskicklighet utan diskriminering, måste respekteras och skyddas. Stater och myndigheter har en skyldighet att säkerställa att de kan utföra sitt viktiga arbete, säger Katarina Bergenhed.

Isolerade och lämnade utan stöd 
Samtidigt som progressiva reformer av abortlagstiftningen fortsätter, ser vi en tillbakagång med desinformations- och smutskastningskampanjer mot aborträtten och mot dem som försvarar aborträtten, som i förlängningen påverkar tillgången till abortvård.

- För många som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa har trakasserier och övergrepp blivit som en del av jobbet, men vi kan inte tillåta att detta blir det nya normala. Det får vara nog nu och det är dags att erkänna dem som tillhandahåller och försvarar abortvård som människorättsförsvarare och stå upp för dem som riskerar sina liv för att möjliggöra valfrihet, säger Sarah Shaw, påverkansansvarig MSI Reproductive Choices.

Amnestys rapport bygger på närmare 50 intervjuer med aborträttsförsvarare från hela världen, bland annat Sydafrika, Nigeria, Ghana, Brasilien, El Salvador, Venezuela, Argentina, Mexico, USA, Irland, Italien mfl, och innehåller även berättelser och information från såväl gräsrotsorganisationer som organisationer som står i frontlinjen för rätten till abort. Rapporten återspeglar de farhågor som globala hälso- och sjukvårdsorganisationer lyft och deras upprop för att skydda personer som försvarar rätten till abort. De som intervjuats i rapporten, i synnerhet vårdpersonal, förklarar hur de ofta känner sig isolerade och utan stöd. Deras arbete får inget erkännande och de lämnas med rädslan för att kriminaliseras och utsättas för trakasserier, stigmatisering, verbala hot och våld, samt utfrysning och utbrändhet på arbetsplatsen. En del vårdpersonal har fått sina personuppgifter läckta på nätet, medan andra är osäkra på om de kommer hem oskadda.

Några av exemplen som lyfts i rapporten är:  

  • Vannesa Rosales , en venezuelansk lärare och människorättsförsvarare som åtalades för att ha hjälpt en kvinna och hennes 13-åriga dotter att få tillgång till abort.  

  • Polska Justyna Wydrzyńska, medlem i Abort utan gränser och Abortion Dream Team, dömdes för att ha hjälpt en kvinna att få tillgång till abortpiller, vilket är ett säkert sätt att avbryta en graviditet.  

  • I Ghana säger en förkämpe för sexuella och reproduktiva rättigheter att personer som informerar människor om preventivmedel utsätts för fysiskt våld och offentlig skambeläggning. 

  • I USA berättar en kvinnorättsförsvarare om en läkare som har på sig skottsäker väst och bär vapen medan han utför abortvård. Detta för att abortmotståndarna utanför kliniken utgör ett hot och har tagit reda på läkarens namn och hemadress.  

  • I Nigeria berättar en gynekolog som tillhandahåller abortvård att stigmatiseringen och de verbala hoten främst kommer från andra gynekologer och vårdpersonal.   

- Våld mot vårdgivare inom sexuell och reproduktiv hälsa är något som fortsätter att ske med oförminskad styrka. När abortmotståndare runt om i världen fortsätter att sprida stigma, rädsla och hatpropaganda mot dem som söker och tillhandahåller abortvård, åtar vi oss som kämpar för sexuell och reproduktiv hälsa att visa samma mod som hos dem som står i frontlinjen. Det är hög tid att deras röster, erfarenheter och oro blir hörda, säger Alvaro Bermejo, generalsekreterare för International Planned Parenthood Federation.  

Fast i en konflikt
Kriminalisering av abort är den största bidragande faktorn till de uppskattningsvis 35 miljoner osäkra aborter som sker varje år. Det innebär att vårdpersonal ständigt hamnar i konflikt mellan å ena sidan den etiska och yrkesmässiga skyldigheten att ge bästa tillgängliga vård och å andra sidan att vara straffrättsligt ansvariga om de inte följer skadliga lagar.

- Abort är nödvändig vård. Men som vårdgivare utsätts vi rutinmässigt för diskriminering och våld bara för att vi gör vårt jobb. Restriktiva abortlagar och attityder orsakar skada. De skapar fientliga miljöer som ger näring åt abortrelaterad stigmatisering där både vårdgivare och de som söker abortvård utmålas som brottslingar. Tyvärr känner vi alla kollegor som har kämpat mot stigmatisering, hindrats i sin karriär, hotats, utsatts för fysiskt våld, fängelsestraff och till och med blivit mördade, säger Anne-Beatrice Kihara, läkare och ordförande för International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO).

- I en barnmorskas yrkesansvar och omsorgsplikt ingår att stödja tillgången till abortvård och upprätthålla rätten att fritt kunna fatta beslut om reproduktiv hälsa. Barnmorskor får inte utsättas för onödiga risker, våld, övergrepp eller skada för att de utför sitt arbete. Statliga myndigheter och hälsovårdsmyndigheter har en skyldighet att säkerställa att all vårdpersonal, inklusive barnmorskor, skyddas, säger Sally Pairman, VD för International Confederation of Midwives.

Det är hög tid att kvinnorättsförsvarare skyddas och ges fullt stöd i sitt arbete, som Guillermo Ortíz, förlossningsläkare från El Salvador och företrädare för Ipas vittnar om:

- Det är viktigt att läkare arbetar för att göra abort tillgängligt i länder med restriktiva lagar. Det är vi som ger vård till de fattigaste kvinnorna, till dem som löper störst risk att skadas. Vi befinner oss i frontlinjen och måste vara en del av rörelsen för säker tillgång till abort. Abort är hälso- och sjukvård, säger Guillermo Ortíz.

Amnesty International uppmanar stater världen över att uppfylla sina skyldigheter att skydda rätten till säker och laglig abort för alla, och att respektera och skydda rättigheterna för alla dem som försvarar rätten till abort. Amnesty uppmanar även stater att erkänna att kvinnorättsförsvarares roll, som arbetar med tillgång till säker abort, är en legitim del av främjandet och förverkligandet av sexuella och reproduktiva rättigheter. Stater måste även säkerställa att kvinnorättsförsvarare som arbetar med tillgång till säker abort inte kriminaliseras, hotas eller attackeras och att de som attackerar dem ställs inför rätta. 

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om oss

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på  www.amnesty.org,där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Följ Amnesty International Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Amnesty International Sverige

FIFA måste ta sitt ansvar inför kommande VM när mänskliga rättigheter står på spel6.6.2024 01:01:00 CEST | Pressmeddelande

Det internationella fotbollsförbundet FIFA måste säkerställa att de länder som ansöker om att arrangera herrarnas fotbolls-VM 2030 och 2034 följer mänskliga rättigheter. Alla bud som riskerar att leda till människorättskränkningar och fläcka ner världens största idrottsevenemang måste avslås. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport som publiceras idag där människorättssituationen och risken för kränkningar har analyserats i samtliga länder som kandiderar för att stå värdar för VM.

Israeliska flygattacker i Gaza som dödade 44 civila är ytterligare bevis för krigsförbrytelser27.5.2024 01:01:00 CEST | Pressmeddelande

Attackerna, som utfördes i al-Maghazi den 16 april och Rafah den 19 respektive 20 april, dödade 44 civila palestinier, varav 32 barn, samt skadade minst 20 civila. Attackerna är ytterligare bevis på ett bredare mönster av krigsförbrytelser som begåtts av den israeliska militären i den ockuperade Gazaremsan de senaste 7 månaderna och bör utredas som sådana av den Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Det konstaterar Amnesty International i en ny utredning som publiceras idag.

Ylva Löwenborg, ny ordförande i svenska Amnesty6.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under årsmötet den 4–5 maj valdes Ylva Löwenborg till den svenska sektionens styrelseordförande och tar därmed över efter Parul Sharma som innehaft posten i snart fyra år. Som ordförande kommer Ylva Löwenborg, tillsammans med styrelsen, vara medlemmarnas representant och sektionens högst beslutande organ mellan årsmötena. Sektionsstyrelsen är också svenska Amnestys röst i den internationella rörelsen. Uppdraget som ordförande är på två år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye