Drivkraft Sverige

Drivkraft Sverige lanserar ett 15-punktsprogram för att accelerera elektrifieringen

Dela

Laddinfrastrukturen spelar en avgörande roll för att lyckas med övergången till elektrifiering, både avseende personbilar, lätta lastbilar och tunga fordon. Drivkraft Sverige lanserar nu en handlingsplan med 15 konkreta förslag till att öka takten i elektrifieringen av transportsektorn.

Drivmedelsbranschen befinner sig mitt i omställ­ningen från fossilt till fossilfritt där biodrivmedel och elektrifiering är hörnstenar för att lyckas bli klimatneutrala 2045. Drivkraft Sveriges medlemmar har höga ambitioner och bygger nya laddstationer i snabb takt. Redan idag finns 25 procent av de publika snabbladdningspunkterna hos våra medlemmar.

”Branschen är redo att öka takten i utbyggnaden ytterligare men upplever att det finns strukturella hinder som drar ned tempot. Drivkraft Sverige har därför identifierat 15 konkreta förslag inom tre prioriterade områden - Samhället, Elen och Fordonen för att synliggöra och prioritera vad som krävs för att öka takten i utbyggnaden av den publika laddinfrastrukturen", säger Thomas Schölin, ansvarig för e-Mobility på Drivkraft Sverige. 

Tre nyckelfaktorer är:

  • En samordnande myndighet och en nationell samordnare.
  • Effektivare handläggningsprocesser samt tillräcklig effekt och nätkapacitet.
  • Ökat antal elfordon och en fungerande begagnatmarknad.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om oss

Drivkraft Sverige är branschorganisationen för bränsle- och drivmedelsbranschen. Våra medlemsföretag omfattar cirka 2700 marknadsplatser och 6 raffinaderier. Branschen befinner sig mitt i omställningen från fossilt till  fossilfritt där biodrivmedel och elektrifiering är hörnstenar för att lyckas bli klimatneutrala 2045.

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

Biodrivmedel minskade kraftigt i januari till följd av sänkningen av reduktionsplikten10.4.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andelen biodrivmedel på energibas har minskat kraftigt från 26,6% för helåret 2023 till 14,2 % i januari 2024. Minskningen beror på att reduktionsplikten för diesel och bensin sänktes till 6 % från 30,5 % respektive 7,8 % den 1 januari 2024. Det är framför allt HVO drop in som rasat från 14,6 % 2023 till 1,4 % i januari 2024. Däremot har HVO 100 ökat från 2,7% till 4,9 %.

Drivkraft Sveriges synpunkter på Regeringens PM – Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel24.8.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Drivkraft Sverige avstyrker förslaget om kraftigt sänkt reduktionsplikt Drivkraft Sverige har idag skickat in ett remissvar på regeringens PM - Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel. Sverige har sedan länge en särställning med högst andel biodrivmedel i hela Europa - mycket tack vara reduktionsplikten. Drivkraft Sverige avstyrker regeringens förslag och föreslår istället att reduktionsplikten för bensin bibehålles på 7,8 procent men att reduktionsplikten för diesel sänks under 2024 från 30,5 procent till 19,3 procent för att därefter höjas successivt, dvs en återgång till de reduktionsnivåer för diesel som vi hade när reduktionsplikten infördes 1 juli 2018. "Att genomföra den föreslagna sänkningen av reduktionsnivåerna för bensin respektive diesel till sex procent skulle innebära att vi backar inblandningsnivåerna för diesel med ca tio år samtidigt som Sveriges klimatutsläpp kommer att öka med ca 4-5 miljoner ton koldioxid från och med 2024", säger Anders Norén, Hållbarhe

Fortsatt rekordhög andel biodrivmedel under inledningen av 2023 – reduktionsplikten bidrar till klimatmålen4.7.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Drivkraft Sverige presenterar idag ”Omställningsbarometern” som mäter trycket på omställningen från fossilt till fossilfritt inom bränsle- och drivmedelsbranschen. Andelen hållbara biodrivmedel var 26,7 procent under första kvartalet 2023 vilket är högre än motsvarande period 2022. Om alla biodrivmedlen i stället hade varit fossila hade utsläppen varit 5,5 miljoner ton högre och uppgått till ca 22 miljoner ton.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye