Länsförsäkringar

”Alla måste göra sin del för klimatet oavsett vad COP28 kommer fram till”

Dela

Idag inleds FNs klimatmöte, COP28, i Dubai. – Vi spelar inte bara med vår nutid och framtid utan även med båten vi alla sitter i, naturen. Bank- och försäkringsbranschen har en viktig roll och vi behöver fortsätta att kraftigt reducera både vår egen och våra kunders påverkan på klimat och ekosystem men även anpassa oss till de förändringar som ligger latenta i redan gjorda utsläpp. Alla måste göra sin del för klimatet oavsett vad COP28 kommer fram till, säger Martin Hedberg meteorolog och naturskadespecialist på Länsförsäkringar.

Martin_Hedberg-meteorolog och naturskadespecialist Länsförsäkringar sitter på Länsförsäkringars kontor
Martin Hedberg är meteorolog och naturskadespecialist på Länsförsäkringar Länsförsäkringar

Ansvaret vilar tungt på den rika delen av världen och i synnerhet på de oljeproducerande nationerna om att vidta åtgärder för att fasa ut och upphöra med produktion och användning av fossilt kol. Förväntningarna på världens länder är höga inför mötet. Idag är världen inte i närheten av att klara Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och även 2-gradersnivån är i farozonen. I år blir första gången som ländernas klimatarbete inom Parisavtalet ska utvärderas.

– Klimatförändringarnas effekter är tydligare än någonsin och trots löften och mål går utvecklingen åt helt fel håll. Vi står idag vid mer än 1,2 graders uppvärmning och trenden är tydlig. Det blir varmare och konsekvenserna blir alltmer omfattande. Alla länder, företag och människor berörs och det gäller givetvis även försäkring och kapitalförvaltning, säger Martin Hedberg, meteorolog och naturskadespecialist på LFAB.

Förhoppningen är att världens länder ska komma överens om processer för att minska användningen av fossila bränslen så att Parisavtalet kan uppfyllas. 2023 väntas bli det varmaste året som hittills uppmätts och mötet betraktas som det viktigaste sedan Paris 2015.

– Att vi inte är i närheten av att nå målet resulterar i katastrofala följder. Förutom extremväder som omfattande värmeböljor, skyfall och stormar så visar aktuell forskning att vi redan vid 1,5 graders uppvärmning riskerar att ha passerat flera så kallade ”Tipping points”, till exempel ostoppbar avsmältning av Grönlands glaciärer, förlust av merparten av korallreven, tinande tundra, AMOC (”Golfströmmen”) med mera, säger Martin Hedberg.

Fakta om COP28
I två veckor samlas statsöverhuvuden, ministrar, forskare, miljöexperter och frivilligorganisationer för att diskutera klimat- och miljöfrågor. I år är de huvudsakliga frågorna klimatanpassning, en global översyn av ländernas klimatarbete och finansiering men framför allt utfasningen av fossila bränslen som världens länder fortfarande inte kommit överens om.

För ytterligare information kontakta:

Martin Hedberg, meteorolog och naturskadespecialist, Länsförsäkringar, 079 - 601 04 05

Länsförsäkringars pressjour, telefon 08 – 588 41850, press@lansforsakringar.se

Nyckelord

Länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Följ Länsförsäkringar

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Länsförsäkringar

Vabruari: Yrket avgör om du vabbar eller vobbar17.1.2024 08:15:00 CET | Pressmeddelande

Under småbarnsåren är vab mer regel än undantag och snart går vi in i vabruari, årets största vabperiod. Efter pandemin myntades ett nytt begrepp – att vobba – att samtidigt kunna jobba och ta hand om sjuka barn. Men det är inte alla som har möjlighet att vobba. Enligt en undersökning Länsförsäkringar genomfört verkar främst val av yrke avgöra vilka som vabbar och vilka som vobbar. -Fördelen med att vobba är att det inte påverkar lön och pension, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar. Som har räknat ut hur mycket du förlorar per dag på att vabba.

Uträkning: 2024 - löneväxling mer lönsamt än ISK5.12.2023 08:15:00 CET | Pressmeddelande

Nu när skatten på ISK ska stiga nästa år finns det alternativa sparformer att titta på, exempelvis löneväxling. -Den årliga skatten på löneväxling är en tredjedel så hög. Dessutom finns det en del gynnsamma skatteeffekter, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar. Nackdelen är att löneväxling enbart passar den som har en inkomst som överstiger 51 000 kronor per månad.

Alltför stora kol- och oljeutsläpp för att kunna nå Parisavtalet8.11.2023 13:57:32 CET | Pressmeddelande

Att nå Parisavtalet är inte möjligt samtidigt som olje-, gas- och kolproducerande länder fortsätter utvinningen av fossila bränslen. – Nationer och oljeproducenter måste ta ett ansvar i att minska utvinningen av olja, kol och naturgas på ett sätt som motsvarar kraven och löften om minskade utsläpp för att uppnå Parisavtalet. Idag är dessa inte i linje med varandra, säger Martin Hedberg, meteorolog och naturaskadespecialist på Länsförsäkringar.

Sju av tio anser att kommunen inte ska ge bygglov på mark där länsstyrelsen avrått27.9.2023 08:40:25 CEST | Pressmeddelande

Raset som drabbat E6 och området runt omkring har återigen väckt frågan om hur mark ska utnyttjas för nybyggnation i de fall där länsstyrelsen har avrått från att bygga. – Man bör vara mycket försiktig med att bygga på mark som länsstyrelsen eller andra myndigheter avrått från att exploatera. En undersökning som vi lät göra i slutet av förra året visade att drygt sju av tio svenskar ansåg att kommuner inte ska ge bygglov på sådan mark, säger Länsförsäkringars meteorolog och naturskadespecialist Martin Hedberg.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye