Region Uppsala

Uppsala län tar plats på världskartan över immateriella kulturarv

Dela

I eftermiddag, svensk tid, godkände Unescos mellanstatliga kommitté inkluderingen av Nyckelharpans nätverk i registret över goda metoder för tryggande av immateriellt kulturarv.

Nyckelharpans nätverk
Nyckelharpans nätverk Eric Sahlström Institutet

Våren 2022 beslutade Kulturdepartementet att nominera Nyckelharpans nätverk till Unescos register över goda metoder för tryggande av immateriella kulturarv. Nu har Unesco meddelat att nätverket antas och blir tillsammans med Sagobygden i Ljungby Sveriges två bidrag i registret. Nyckelharpans nätverk lyfts fram som ett framgångsrikt exempel på hur en marginaliserad företeelse kan få liv igen och expandera genom effektivt samarbete mellan olika utövare och organisationer. 

Detta är ett bevis på det rika kulturliv som finns i länet och stärker vårt regionala ansvar där vi ska verka för en attraktiv livsmiljö. Idag är vi en av aktörerna som samverkar med och ger stöd till Eric Sahlström Institutet som är samlingsplatsen för svensk traditionell folkmusik och folkdans, med särskilt fokus på nyckelharpan. Regionstyrelsen ordförande Emilie Orring kommenterar utmärkelsen:

- Vi gratulerar Nyckelharpans nätverk till denna mycket fina utnämning som bärare av ett unikt kulturarv i Uppsala län.

Nyckelharpans nätverk
Nätverket består av utövare, instrumentmakare, folkmusikorganisationer, skolor, forskare, producenter och arrangörer. Eric Sahlström Institutet i Tobo fungerar som en central knutpunkt för dessa aktörer.

Se film om Nyckelharpans nätverk

Kontakter

Annika Eklund, Kulturdirektör
Region Uppsala
annika.eklund@regionuppsala.se

Bilder

Ladda ned bild
Nyckelharpans nätverk
Nyckelharpans nätverk
Ladda ned bild
Nyckelharpa
Nyckelharpa
Ladda ned bild

Om Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 28 februari28.2.2024 17:09:05 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala ska utreda om lokalvård kan utföras i egen regi Fastighet och service ska ta fram ett underlag inför ett beslut om framtidens lokalvård ska upphandlas, eller skötas i egen regi. Utredningen ska återrapporteras på fastighet- och servicenämndens sammanträde i juni 2024. Detta beslutade nämnden vid sitt möte. Lokalvård är en upphandlad tjänst som omsätter cirka 150 miljoner kronor årligen inom Region Uppsala, och utförs i alla egenägda lokaler men även i vissa inhyrda. Nuvarande avtal går ut den 30 juni 2025, med möjlighet till förlängning i ett år. En upphandling bör, enligt ärendets handlingar, sättas i gång sommaren 2024. Men inför denna eventuella upphandling vill nu alltså Fastighet och service först låta utreda om det finns positiva effekter med att i stället ta hem lokalvården i egen regi. Till exempel kan samordning och gemensamt nyttjande av resurser ge synergieffekter mellan lokalvård och annan verksamhetsnära (vårdnära) service som utförs i egen regi. Även inom a

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen 26 februari26.2.2024 17:55:52 CET | Nyheter

Utbyggnad av förlossningsavdelningen planeras Region Uppsala planerar att bygga ut förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset. Utbyggnaden är tänkt att ske genom att fler förlossningssalar och stödfunktioner byggs på planet ovanför den befintliga förlossningsavdelningen. Sjukhusstyrelsen beslutade att tillstyrka att ett programarbete startar till en beräknad kostnad av 1,7 miljoner kronor. Den totala kostnaden för utbyggnaden beräknas uppgå till 25 miljoner kronor. Fastighets- och servicenämnden fattar beslut om genomförande av programarbetet vid sitt kommande sammanträde. Svar på granskning av arbete med psykiatrisk vård Region Uppsalas revisorer har genomfört en granskning av arbetet med psykiatrisk vård av barn och unga vuxna. Syftet med granskningen var att bedöma om Region Uppsala säkerställer att barn och unga vuxna inte tappas bort när ansvaret övergår mellan olika aktörer inom den psykiatriska specialistvården. Det har i granskningen inte framkommit något som tyder på att

Uppsnabbat från Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden26.2.2024 15:40:46 CET | Pressmeddelande

Planen för regional persontågstrafik skickas ut på remiss Trafik- samhällsutvecklingsnämnden har fattat beslut om att skicka förslaget till plan för hur persontågstrafiken bör utvecklas regionalt fram till år 2050 på remiss. Planen är en målbeskrivning av trafiken inklusive vilka infrastruktursatsningar som behöver göras i järnvägsnätet för att tillgodose behovet av persontågstrafik i Uppsala län. Bland remissinstanserna finns kommuner i Uppsala län, Mälartåg och grannregioner. Målsättningen är att planen antas under hösten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye