CSN

Nytt jobb lockar äldre till skolbänken

Dela

Är du över 47 och funderar på att studera? Du är inte ensam. Det blir allt vanligare att studera längre fram i livet, och många gör det för att få ett yrke som de vill ha. Samhällsutvecklingen och höjd åldersgräns för att få studiemedel beskrivs som två bidragande orsaker.

Fler äldre studerar, och många gör det för att få det jobb som de vill ha.

Att studerandet blir allt vanligare bland äldre visar en ny undersökning från CSN. Utvecklingen tog fart under pandemin och har sedan dess fortsatt att ligga på en hög nivå. De senaste tio åren har antalet studerande i åldern 47–60 år ökat med hela 64 procent och de som tar studiemedel i den åldersgruppen har ökat med 130 procent. De allra flesta är kvinnor. Under andra halvåret 2022 studerade till exempel nästan 10 000 kvinnor i åldersgruppen med studiemedel, jämfört med 3 400 män.

– Behovet av utbildning högre upp i åldrarna har ökat och åldersgränserna för studiemedel har justerats uppåt i omgångar. Vårt samhälle har en föränderlig arbetsmarknad där behovet av ny kompetens i befintliga yrkesroller har blivit större. Det, i kombination med höjda åldersgränser för studiemedel, har bidragit till en kraftig ökning av antalet äldre studerande, säger Sofia Lennerth, analytiker på CSN.

Många får stöd från sin respektive

Sedan 2022 kan man få studiemedel till och med det år man fyller 60. Andelen äldre som tar studiemedel ökar, men är fortfarande låg jämfört med yngre.

– Det finns flera orsaker till detta. Enligt regelverket ska ett studielån vara återbetalt det år man fyller 64, och då blir tiden att betala tillbaka kortare ju äldre man blir. Dessutom begränsas antalet veckor som man kan låna pengar med stigande ålder. Några har säkert också studerat tidigare i livet och kanske redan har en studieskuld som de inte vill öka på, säger Sofia Lennerth.

Bland de som studerar varierar inkomstkällorna. Hos de tillfrågade i åldern 57–60 år uppger nästan fyra av tio att de har inkomst från arbete under studierna, och ungefär tre av tio använder sparade pengar. Dessutom uppger nästan tre av tio att de får ekonomiskt stöd av sin respektive, i synnerhet kvinnor där fyra av tio anger detta. Studielånet är dock en viktig möjlighet för många.

– De ekonomiska förutsättningarna skiljer sig åt en hel del. Av de som tar lån i åldern 57–60 år svarar nästan sju av tio att de inte eller troligen inte skulle ha börjat studera om inte möjligheten att ta studielån funnits. Här är studiemedlet en rekryterande faktor som möjliggör studier, säger Sofia Lennerth.

Nytt jobb en av drivkrafterna

De flesta som studerar i åldern 57–60 år gör det för att det ökar möjligheterna att få det arbete de vill ha. I undersökningen uppger majoriteten att de studerar för att det krävs en utbildning för det som de vill arbeta med. Många svarar också att de studerar för att byta yrke. I åldern 57–60 läste de allra flesta fristående kurser, pedagogikutbildningar, eller utbildningar inom hälso- och sjukvård på eftergymnasial nivå.

– Det som tidigare gällde, att man utbildade sig en gång och sedan hade ett och samma jobb hela livet, håller på att luckras upp. Pensionsåldern har höjts och vi förväntas jobba längre. Möjligheterna för studier högre upp i åldrarna har ökat dels med omställningsstudiestödet men också med höjda åldersgränser för det vanliga studiemedlet. Så idag är möjligheterna stora, avslutar Sofia Lennerth.

Läs artikeln Fler studerande i högre ålder.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om oss

CSN ansvarar för studiestödet, bidrag och lån till studerande. Varje år betalar CSN ut cirka 45 miljarder kronor till cirka 900 000 studerande. Ungefär 1,6 miljoner personer har svenska studielån. CSN beviljar också körkortslån. Myndigheten finns på 11 orter, från Kiruna i norr till Lund i söder. Huvudkontoret ligger i Sundsvall.

Följ CSN

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från CSN

Skuldsättningen ökar bland studenter visar CSN:s årsrapport22.4.2024 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

De som tar studielån får allt högre skulder och en ökande andel av de som studerar med studiemedel tar lån. Men den ökade skuldsättningen behöver inte vara dålig, varken för individen eller för samhället. – En förklaring till de ökande skulderna är att en högre andel studerande läser på eftergymnasial nivå, där man oftast studerar längre tid, säger Jonas Larsson, analytiker på CSN.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye