Civil Rights Defenders

Ny rapport: Ett år med Tidöavtalet – “Det är helheten som oroar”

Dela

I dag släpper Civil Rights Defenders en rapport som granskar den utveckling som skett under ett år med Tidöavtalet utifrån ett demokrati- och rättighetsperspektiv. Rapporten släpps samtidigt som Tidöparterna presenterar Tidöavtalet 1.1.  

– Sveriges demokrati står än så länge stark, men i granskningen ser vi en utveckling som oroar. Ett stort antal förslag och beslut som presenterats det senaste året inskränker eller strider mot våra grundläggande fri- och rättigheter. Detta är en utveckling som riskerar att försvaga Sveriges demokrati, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders. 

Utveckling med risker 

Granskningen från Civil Rights Defenders har bland annat tittat på förslag och utspel som på olika sätt inskränker rättigheter eller urgröper viktiga principer i rättsstaten, ökar politisk styrning och minskar självständigheten för myndigheter, eller begränsar föreningsfriheten och det fria ordet. Detta är en utveckling som riskerar att försvaga Sveriges demokrati och som kan vara första stegen i den process som kallas autokratisering, vilket är motsatsen till demokratisering. 

– Under året har vi sett flera förslag som strider mot mänskliga rättigheter och internationella åtaganden. Vi har även sett förslag, beslut och retorik som var för sig inte nödvändigtvis är att tolka som allvarliga demokratihot – men som sammantaget försvagar demokratin på sikt. Det är helheten som oroar, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders. 

Några exempel på åtgärder i rapporten som är problematiska utifrån ett människorättsperspektiv är visitationszoner och preventiva tvångsmedel, som är integritetsinskränkande och riskerar att leda till diskriminering. Vi ser även förslag och utspel som riskerar minskad tillit i samhället och ökad misstro mellan medborgare. Angiverilagen är ett tydligt exempel, men även flera förslag och utspel som misstänkliggör och skuldbelägger människor med migrationsbakgrund och sätter likhetstecken mellan kriminalitet och migration.  

En full analys finns i rapporten

Rättigheter viktiga även i kristider 

Det senaste året har präglats av kris och oro, i Sverige och globalt. Svåra utmaningar kan kräva extraordinära insatser där fri- och rättigheter behöver vägas mot varandra, men det är samtidigt viktigt att värna de rättigheter och principer som utgör vår demokrati.  

– I tider av kris är det viktigare än någonsin att stå upp för de rättigheter och normer som utgör vår demokrati – inte stifta lagar som underminerar den. Varje gång vi inskränker våra fri- och rättigheter ökar acceptansen för att det ska ske igen, och risken finns att det stiftas lagar som i framtiden kan användas mot andra grupper och med andra syften, säger John Stauffer. 

Om granskningen  

Ett år med Tidöavtalet är en rättighetsbaserad granskning av förslag och utspel som lagts fram det senaste året och där merparten finns med i Tidöavtalet. Det rör sig om både faktiska lagförslag som har trätt i kraft som tillsatta utredningar och tilläggsdirektiv, samt regleringsbrev till myndigheter.  

Rapporten är en uppföljning av Civil Rights Defenders tidigare granskning av Tidöavtalet. Förra året analyserade vi avtalet med fokus på kriminalpolitik och migrationspolitik. I årets granskning undersöker vi vad som faktiskt hänt inom dessa politikområden. Vad har blivit lag? Vad utreds just nu?

Granskningen utgår från mänskliga rättigheter och lyfter de åtgärder som vidtagits som inte ligger i linje med stärkta fri- och rättigheter i Sverige. Åtgärderna har granskats utifrån internationella konventioner och dokument om Sverige är bundet att följa samt Sveriges grundlagar. Till exempel FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter samt Europakonventionen.   

Läs Civil Rights Defenders granskning Ett år med Tidöavtalet 

Klicka här för att läsa hela granskningen.  

Kontakta oss  

Kontakta oss för en kommentar om granskningen Ett år med Tidöavtalet. Vi kan svara på frågor som:  

  • Hur påverkas våra mänskliga rättigheter och vår demokrati av senaste årets reformförslag?  

  • På vilket sätt strider beslut och förlag mot internationella åtaganden om mänskliga rättigheter? 

  • Vad är autokratisering och hur tar den sig uttryck i Sverige?  

Vi kan även sätta Tidöavtalet och det senaste årets reformförslag i en global kontext om ökad populism och demokratisk nedmontering, där Sverige inte är ett undantag.   

Ni når oss på +46 (0)76 576 27 62 / press@crd.org  

Nyckelord

Dokument

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som grundades i Sverige 1982. Vi arbetar för och tillsammans med tusentals människorättsförsvarare som kämpar för att demokrati ska gälla och de mänskliga rättigheterna respekteras världen över. Vår uppgift är att se till att de kan arbeta säkrare, smartare och snabbare. Vi håller även makthavare i Sverige ansvariga när de kränker mänskliga rättigheter på hemmaplan.

Läs om vilka länder och regioner vi bevakar här.

Läs om vårt uppdrag och våra arbetsmetoder här.

Följ Civil Rights Defenders

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Civil Rights Defenders

“Fler barn kommer att sättas i förvar” – kritik mot EU:s nya migrationspakt11.4.2024 13:12:34 CEST | Pressmeddelande

Igår röstades Europeiska unionens migrations- och asylpakt igenom i parlamentet efter flera års förhandlingar. Den undergräver rätten till asyl och kommer att leda till kraftigt ökat lidande för migranter och asylsökande, menar människorättsorganisationen Civil Rights Defenders som har granskat pakten. – Migrationspakten hindrar människor att söka och få skydd från krig och förföljelse. Fler barn och vuxna kommer att sättas i förvar och rättsosäkra asylprocesser kommer att öka, säger Martin Nyman, senior jurist på Civil Rights Defenders.

Syrisk brigadgeneral inför rätta i Sverige11.4.2024 08:45:00 CEST | Pressmeddelande

På måndag inleds en rättegång i Stockholms tingsrätt mot en tidigare brigadgeneral i den syriska armén. Mannen står åtalad för medhjälp till folkrättsbrott i Syrien och är den högst rankade militära tjänstemannen att ställas inför rätta i en europeisk domstol för folkrättsbrott i Syrien. Rättegången är också den första i Europa att behandla krigsbrott begångna inom ramen för den syriska regeringens krigföring och handlar om urskillningslösa attacker som drabbat civila. Med nära 200 000 syrier i Sverige är målet relevant för många. Civil Rights Defenders finns därför på plats för att bevaka rättegången och kan kommentera målet utifrån ett folkrättsperspektiv.

Iransk medborgare döms för folkrättsbrott och mord – Civil Rights Defenders kommenterar19.12.2023 17:04:55 CET | Pressmeddelande

En iransk medborgare dömdes idag i Svea hovrätt för folkrättsbrott och 24 fall av mord för sin inblandning i massavrättningar av politiska fångar Gohardasht-fängelset i Iran 1988. Domen är historisk och en seger för brottsoffer och de många människor som påverkats av övergreppen. Civil Rights Defenders har bevakat rättegången på plats i rättssalen i över två års tid, först i tingsrätten och nu i hovrätten. – Det är en viktig dom som har stor betydelse för att kunna ställa förövare till svars. Det rör sig om oerhört allvarliga brott som ingen tidigare hållits ansvarig för. Domen från Svea hovrätt ger brottsoffer och de många som drabbats någon form av rättvisa och upprättelse, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Risk för diskriminering och godtyckliga polisingripanden – kritik mot förslag om visitationszoner15.12.2023 13:02:09 CET | Pressmeddelande

Utökade befogenheter för polisen att kroppsvisitera och genomsöka fordon utan brottsmisstanke ökar risken för kränkningar av den personliga integriteten och diskriminerande etnisk profilering. Det menar Civil Rights Defenders och pekar samtidigt på regeringens skyldighet att garantera rättssäkerheten och likabehandling. Igår överlämnades utredningen om visitationszoner till regeringen och nu riktas kritik mot flera av förslagen. – Förslagen i utredningen stillar inte vår oro för att visitationszoner kommer att vara integritetskränkande och leda till diskriminering. Vi vet att polisen använder sig av diskriminerande kontroller, och förslaget om visitationszoner bör inte genomföras innan vi har en diskrimineringslag på plats som också omfattar diskriminerande åtgärder av polis, säger Aida Samani, senior jurist på Civil Rights Defenders.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye