Trafikverket

3,4 miljoner ur Skyltfonden för att stödja trafiksäkerhetsidéer

Dela

Skyltfonden ger bidrag till idéer om förbättrad vägtrafiksäkerhet.14 projekt delar på 3,4 miljoner kronor. Så gott som alla projekt gäller oskyddade trafikanter.

Skyltfonden delar ut medel till trafiksäkerhetsprojekt två gånger per år. Skyltfonden vill förmedla till omvärlden att det här är ett område som prioriteras och som de gärna ser fler initiativ inom.

– Skyltfonden ger möjlighet att utveckla och demonstrera trafiksäkerhetsidéer som finns i samhället. Just nu prioriteras anslag som är bra för oskyddade trafikanter eftersom vi inte varit lika framgångsrika att förebygga skador för dem jämfört med bilåkande. Skyltfonden skapar förutsättningar för att goda kreativa idéer kan få bäring till ny kunskap och smarta lösningar, säger Maria Krafft, direktör för trafiksäkerhet och hållbarhet på Trafikverket. 

Bland vårens 14 projekt som beviljats bidrag handlar många om de oskyddade trafikanterna, som kunskapsbyggande och som mer konkreta projekt. Ytterligare ett projekt ser till de grupper som temporärt har sin arbetsplats ute i trafikmiljön och därmed också är mer utsatta för risker än andra.

Följande projekt har tilldelats medel i denna omgång:

 • Cykelfeber, Favela AB, Stockholm
 • Effektanalyser av farthinder för cyklister - påverkan på upplevd säkerhet och komfort, Koucky & Partners AB, Göteborg
 • Uppsikt bakåt för säkrare cykling, Idesign Partners Sweden AB, Stockholm
 • Framtidssäker intelligent cykelhjälm, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås
 • Skad ereducerande effekt av uppvärmda trottoarer, gång- och cykelstråk, Stiftelsen Chalmers teknikpark, Göteborg
 • Säkrare cykling för barn i tätort – en vägledning för barns cykling till skolan, Trivector Traffic AB, Lund
 • SAFEbike - ett innovativt koncept för säkrare cykling, Björn Alskog, Katthammarsvik
 • Analys av målkonflikten för de oskyddade trafikanterna med utveckling av en prognosmodell för antalet skadade som funktion av gång- och cykeltrafikens storlek (inklusive analys av säsongsvariationerna), Fotgängarnas förening – FOT, Linköping
 • Ökad trafiksäkerhet vid räddningsinsatser och arbete på väg, Topright Nordic AB, Stockholm
 • Egenskaper för energiupptagande material vad gäller kroppsskydds samt ytors material, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Stockholm
 • Ispreventiv beläggning för cykel- och gångbanor, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Stockholm
 • Långsiktigt och systematiskt trafiksäkerhetsarbete i mindre kommuner, Tyréns AB, Malmö
 • Stabilare cykling, en pilotstudie, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Göteborg
 • Trafiksäkerhetsutvärdering av nya trafikregler för cykelöverfarter, Lunds tekniska högskola, Lund

Fakta om Skyltfonden Syftet med Skyltfonden är att ge ekonomiskt stöd för utveckling av goda idéer inom trafiksäkerhetsområdet. Pengarna i Skyltfonden kommer från Transportstyrelsen och utgörs av de avgifter som bilägare betalar för personliga fordonsskyltar. En sådan skylt kostar för närvarande 6 200 kronor varav 5 500 kronor avsätts till Skyltfonden för trafiksäkerhetens främjande.

Skyltfonden delar ut medel till intressanta trafiksäkerhetsprojekt två gånger per år. Ansökningarna skall vara Trafikverket tillhanda senast den 1 mars respektive den 1 oktober.

Skyltfonden kan även, med särskilt beslut, avsätta medel till särskilda initiativ från aktörer som är till nytta för trafiksäkerheten.

Information om och ansökningsblanketter till Skyltfonden finns på trafikverkets webbplats med adress www.trafikverket.se/fond. Där finns också presentationer av slutförda projekt.

Information om personliga skyltar finns på Transportstyrelsens hemsida www.transportstyrelsen.se/personligskylt.

Kontakter

Anita Ramstedt, Trafiksäkerhetsenheten,
Trafikverket, 010-123 58 68
Trafikverkets pressjour, 0771- 31 15 00

Dokument

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

Presstips: Trafikstörning Ölandsbron11.12.2017 09:00Pressmeddelande

Från tisdagen den 12 december till lördagen den 16 december utför Trafikverket mätningsarbeten på Ölandsbron. Det kräver att bron är fri från trafik under vissa perioder. Inmätningarna görs för kommande arbeten på högbrodelen under 2018. Framkomligheten kommer att vara begränsad på Ölandsbron mellan kl. 1 och kl. 4, med start natten mellan måndagen den 11 och tisdagen den 12 december. Vid normalt väder beräknas arbetet pågå till och med natten mellan torsdagen den 14 och fredagen den 15 december. Natten mellan fredag och lördag är aviserad som reserv, om vädret hindrar arbetet tidigare i veckan.  Trafikverket gör periodvis nödvändiga underhållsarbeten på Ölandsbron. Under åren 2016-2019 arbetar vi för att möjliggöra trygga och smidiga resor till och från Öland, idag och i framtiden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum