DHR: Etableringsjobben kan bli något positivt

Dela

DHR ser försiktigt positivt på de nya etableringsjobben, som Teknikföretagen och Unionen blev först att skriva avtal om i veckan.

- Etableringsjobb är ett rättighetsbaserat stöd, som inte innebär individuell prövning, vilket är ett steg åt rätt håll, säger Kristian Cornell, ombudsman på DHR.

- Utformningen är bra för den stora grupp med nedsatt rörelseförmåga som idag är långtidsarbetslös. säger Kristian Cornell.

Systemet bygger på att långtidsarbetslösa kan erbjudas visstidsanställning i kombination med utbildning, som stat och arbetsgivare gemensamt betalar för.

- Men för att etableringsanställningarna ska funka så blir det ännu mer angeläget att tiden för andra stödinsatser kortas, säger Kristian Cornell.

- En som varit långtidsarbetslös kan ju fortfarande behöva till exempel hjälpmedel på arbetsplatsen. Därför är det nödvändigt att handläggningstiden för att bli kodad hos Arbetsförmedlingen, för andra stödinsatser, blir drastiskt kortare än idag, säger Kristian Cornell.

Ersättning kan beviljas den som fyllt 20 år och har varit arbetslös, eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, på heltid under minst 24 av de 27 senaste månaderna eller som ingår i det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Syftet är att stimulera arbetsgivare att anställa samt att anställningen i normalfallet ska leda till en tillsvidareanställning på heltid.

Arbetsförmedlingen använder idag ett kodningssystem, baserat på individuell prövning av stödbehov, och det kan dröja 350 dagar innan ens ärende kodas. Det är en tidsåtgång som enligt DHR avskräcker arbetsgivare från att anställa människor som till exempel behöver arbetshjälpmedel.

För mer info, kontakta:

Kristian Cornell, ombudsman DHR 070-315 80 36

Åsa Strahlemo, förbundsordförande DHR 070 508 80 29

Nyckelord

Kontakter

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye