Både ris och ros till utredningen om bilstöd

Dela

DHR ger både ris och ros till bilstödsutredningens förslag. DHR delar inte utredningens syn att en del av anpassningarna ska bekostas av individen. Däremot håller vi med utredningens förslag om att Trafikverket ska överta det fulla ansvaret för ansökningarna om bilstöd.

Ken Gammelgård, förbundssekreterare för DHR, har själv deltagit som expert i utredningen om bilstöd.
Ken Gammelgård, förbundssekreterare för DHR, har själv deltagit som expert i utredningen om bilstöd. Anna Drvnik

- DHR är negativa till utredningens nya förslag att individen ska stå för en del av anpassningskostnaderna, säger Ken Gammelgård, förbundssekreterare för DHR, som själv deltagit som expert i utredningen.

- Detta enligt samma princip som vi tycker att hjälpmedel ska vara gratis för människor med funktionsnedsättning. Det är vår rättighet att få stöd och anpassningar för att kunna leva ett aktivt liv och delta i samhället på samma villkor som andra, säger Ken Gammelgård.

- Dessutom kan det bli väldigt mycket pengar för den enskilde, som blir tvungen att betala upp till 40 000 kronor, säger Ken Gammelgård. Detta är ju utöver kostnaden för ett nytt fordon.

Samtidigt håller DHR med utredningens förslag om att ansvar för och handläggning av bilstödet ska ligga hos Trafikverket, i stället för som idag Försäkringskassan.

- Det har vi tyckt länge, att bilstödet borde ligga helt och fullt under Trafikverket, säger DHR:s ombudsman Peter Ojala. Hos Försäkringskassan finns inte kompetens kring fordon på det sättet. Och det drar ut på tiden när Försäkringskassan inte vill godta Trafikverkets syn på ett ärende.

Bilstöd:

Den som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bilstöd för att skaffa ett fordon att ta sig till och från arbetet med.

Ansökan om bilstöd för inköp av fordon görs idag till Försäkringskassan, som får ett yttrande från Trafikverket. Om meningarna går isär så kan det bli en utdragen procedur.

Om bilen behöver tekniska anpassningar, till exempel för en förare som inte kan använda fötterna, görs ansökan om anpassningsbidrag, som en del av bilstödet, till Försäkringskassan som inhämtar yttrande från Trafikverket.

Sedan 2017 har antalet mottagare av stödet mer än halverats. Samtidigt har handläggningstiderna blivit längre.

Utredningen bedömer att minskat bilstöd inte beror på att behovet minskat, utan huvudsakligen är en följd av nya regler 2017.

Utredningen föreslår att hela ansvaret för handläggning av bilstöd överförs till Trafikverket.

Utredningen föreslår att för anpassningar av bilen upp till 399 000 kr ska 10 procent bekostas av individen.

Utredningen om bilstöd:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/11/sou-202381/

För mer info:

Ken Gammelgård, förbundssekreterare DHR 073-807 80 30

Peter Ojala, ombudsman DHR 072-644 26 83

Nyckelord

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye