Stockholms stad

Statsbidrag till stadens klimatinvestering Slussen

Dela

Projekt Slussen har beviljats 700,5 miljoner kronor från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det statliga bidraget avser den del i projektet där Stockholm genomför förebyggande åtgärder mot översvämning.

Nya Slussen.
Nya Slussen. Illustration: DBOX/Foster + Partners.

Det statliga bidraget avser avbördningsanläggningen vid Slussen och bidraget på 700,5 miljoner kronor kommer att täcka 50 procent av Stockholms stads kostnader för delprojektet. 

– Översvämningsriskerna i Mälardalen är idag oacceptabelt stora. Den nödvändiga ombyggnationen av Slussen är till gagn inte bara för stockholmare, utan för hela Mälardalen. Genom nya Slussen förhindrar vi att Mälaren svämmar över och säkrar dricksvattnet för två miljoner människor. Projektet är av nationellt intresse, därför är det välkommet att staten också tar en del av kostnaden, säger Anders Österberg (S), ordförande i exploateringsnämnden och biträdande finansborgarråd.

Avbördningsanläggningen är en mycket viktig del i Slussenprojektet. Risken för översvämningar kring sjön Mälaren är stor och kan ge betydande konsekvenser för byggnader, infrastruktur och viktiga system som dricksvattenförsörjning, avloppsrening och fjärrvärme. Dessutom finns områden med förorenad mark, vilket vid översvämning kan öka risken för föroreningsspridning.

– Statsbidraget från MSB är ett välkommet stöd till stadens arbete med nödvändiga åtgärder som stärker Slussens förmåga att hantera potentiella översvämningssituationer, säger Thomas Andersson, exploateringskontorets förvaltningschef. Den avbördningsanläggning som staden bygger kommer att bidra till ökad trygghet och hållbarhet i hela Mälardalsregionen.

Mälaren är en betydande dricksvattentäkt för cirka två miljoner människor och för att hantera de ökande riskerna med stigande vattenflöden planeras en ny vattenreglering och ökad avtappningskapacitet. Åtgärder som syftar till att minska risken för höga vattenstånd i Mälaren och att säkerställa en långsiktig vattenhantering i regionen.

Förutom att minska dagens översvämningsrisker bedöms den nya avbördningsanläggningens kapacitet vara tillräcklig för att möta behoven i ett förändrat klimat under dess livslängd på cirka 100 år.

Slussen och klimatet

Klimatanpassning, Stockholms stads webbplats

Kontakt

För Anders Österberg, ordförande i exploateringsnämnden och biträdande finansborgarråd
Kajsa Loord
Telefon: 076-122 92 47 
E-post: kajsa.loord@stockholm.se

För exploateringskontoret och projekt Slussen 
Eva Rosman
Telefon: 08-508 264 43
E-post: eva.rosman@stockholm.se    

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov, driva företag eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Gemensamt krafttag mot sexköp15.4.2024 09:10:50 CEST | Pressmeddelande

I Stockholms län bor drygt 95 000 män som någon gång har köpt sex och därmed också begått brott. Det visar siffror från forskningsrapporter och myndigheters undersökningar, vilka pekar på att ungefär var tionde man någon gång köpt sex. Samverkansplattformen Operation Kvinnofrid, där bland annat Stockholms stad medverkar, arbetar för att motverka denna brottslighet som främst drabbar kvinnor och flickor, men också män och pojkar samt icke-binära.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye