Fortsatt stora skillnader på läromedelsinköp mellan Sveriges skolor

Dela

Inköp av läromedel ökar i Sverige, men från en låg nivå och skillnaderna är fortsatt stora. Endast 28 av landets 290 kommuner lägger mer än en procent av skolbudgeten på läromedel. Det skiljer 1578 kronor mellan den kommun som spenderar mest jämfört med de som köpt in minst läromedel.

Elevers rätt till likvärdig tillgång till kvalitativa läromedel är en fråga som ökat i betydelse de senaste åren. Den politiska medvetenheten om läromedlens betydelse för kunskapsutvecklingen i skolan har ökat.

I budgetpropositionen för 2023 satsade regeringen närmare 1,8 miljarder kronor över tre år för att förbättra tillgången på läromedel. Inom ramen för denna satsning avsatte regeringen 685 miljoner kronor så att skolhuvudmän under 2023 kan köpa in mer läroböcker och lärarhandledningar. Syftet med bidraget är att göra skolan mer likvärdig och öka undervisningens kvalitet. 

Läromedelsbarometern 2022 som redovisar kommuners läromedelsinköp visar att klyftorna mellan de bästa och sämsta kommunerna har minskat men är fortsatt stora. Mellan det högsta och lägsta inköpet skiljer det närmare 1600 kronor per elev, vilket kan jämföras med 2021 då siffran var 2000 kronor per elev.  
Överkalix, som förra året hamnade på andra plats, toppar i år listan över de kommuner som köpt mest läromedel under 2022. Totalt 1896 kronor per elev har denna kommun satsat. De regionala skillnaderna är stora. Västmanlands län ligger i topp med ett genomsnitt på 1313 kronor i läromedelsinköp medan Jönköpings län hamnar i botten med 744 kronor per elev. 

– Att fler kommuner gör större satsningar på inköp av läromedel är ett steg i rätt riktning, men andelen kommuner som gör små inköp är fortsatt hög. Det innebär att klyftorna mellan kommunerna fortfarande är kvar. Det är inte bra att tillgången till läromedel varierar. Alla elever ska ha rätt till kvalitativa läromedel, oavsett var i landet de bor, säger Stefan Persson, ordförande för Läromedelsföretagen. 

För fjärde året i rad har Läromedelsföretagen kartlagt kommunernas inköp av läromedel. Under 2022 köpte 68 procent av kommunerna läromedel för mindre än 1000 kronor, jämför med 84 procent föregående år. Det visar på en positiv trend mot tidigare mätningar. Däremot är klyftorna mellan de bästa och de sämsta kommunerna fortfarande stora. Skillnaden mellan de som köper mest och de som köper minst är närmare 1600 kronor per elev.

Om undersökningen
Läromedelsbarometern är en kartläggning som visar hur mycket Sveriges kommuner satsat på läromedel per elev under föregående år (2022). Den baseras på Läromedias statistik över kommunala huvudmäns inköp av läromedel, SCB:s kommunala statistik över elevantal och invånares utbildningsståndpunkt samt Skolverkets redovisade siffror över de kommunala huvudmännens kostnader. Mer information finns i bifogad rapport.


Läromedelsbarometern har tagits fram av Läromedelsföretagen – en branschorganisation med 18 medlemsföretag, som står för drygt 95 procent av grundskolans läromedel och en betydande del av högskolans kurslitteratur.

Kontakter

Om oss

Läromedelsföretagen är en branschorganisation med 18 medlemsföretag som står för utgivning av majoriteten av skolans läromedel och en betydande del av högskolans kurslitteratur.

Tillsammans verkar vi för att lärare ska få bättre förutsättningar att undervisa och elever och studenter att nå högre kunskapsresultat, i förskola, grundskola, gymnasieskola, komvux, SFI, universitet, högskola och folkbildning.

Vi för dialog och samverkar med skolmyndigheter, huvudmän och organisationer. Vi är huvudorganisation i Bonus Copyright Access och tillhandahåller branschstatistik.

Följ Läromedelsföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läromedelsföretagen

Oroväckande utveckling – skolhuvudmännens inköp av läromedel motsvarar inte regeringens ambitioner30.10.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Ny statistik från Läromedelsföretagen visar att skolhuvudmännens inköp av läromedel inte motsvarar regeringens ambitioner. Om det inte blir en större ökning under fjärde kvartalet är det tydligt att regeringens satsning på extra läromedel inte får avsedd effekt. I förlängningen riskerar skolorna att bryta mot lagen om elevernas rätt till läromedel, som träder i kraft den 1 juli 2024.

Satsning på läromedel visar på ökade klyftor bland Sveriges kommuner22.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

En ny kartläggning visar på fortsatt stora skillnader mellan Sveriges kommuner vad gäller satsningen på läromedel per elev. Samtidigt som fler kommuner satsar mer på läromedel, blir det allt större skillnader mellan de som satsar mest och de som satsar minst. Det skiljer drygt 2000 kronor mellan den kommun som satsade mest jämfört med den som la minst resurser på läromedel per elev under 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye