Läromedelsföretagen

Oroväckande utveckling – skolhuvudmännens inköp av läromedel motsvarar inte regeringens ambitioner

Dela

Ny statistik från Läromedelsföretagen visar att skolhuvudmännens inköp av läromedel
inte motsvarar regeringens ambitioner. Om det inte blir en större ökning under fjärde
kvartalet är det tydligt att regeringens satsning på extra läromedel inte får avsedd
effekt. I förlängningen riskerar skolorna att bryta mot lagen om elevernas rätt till
läromedel, som träder i kraft den 1 juli 2024.

Den låga och ojämlika tillgången till läromedel är en viktig delförklaring till de problem
svensk skola idag brottas med. Både lärare och elever efterfrågar mer läromedel. Därför
är det positivt att politiska beslutsfattare alltmer uppmärksammar läromedlens
betydelse för elevernas kunskapsutveckling.

Ny statistik från Läromedelsföretagen visar att inköpen från Sveriges grundskolor ökat
med 11 procent under perioden januari – september 2023 jämfört med föregående år.
Årets läromedelsinköp borde vara betydligt högre med tanke på det extra
läromedelsstödet som regeringen presenterade i våras. Det extra stödet om 685
miljoner kronor motsvarar en ökning av läromedelsinköp med 70 procent i år. Det extra
stödet gäller för inköp av läromedel till förskoleklass, grundskola, grundsärskola och
sameskola.

– Ser vi inte en större ökning under fjärde kvartalet är det tydligt att regeringens
satsning på extra läromedel inte får avsedd effekt. Då ger det inte den positiva
förändring som lärare och elever efterfrågar, säger Läromedelsföretagens
ordförande Stefan Persson.

Hittills har elevernas rätt till läromedel inte garanterats i skollagen, men ny lagstiftning
som syftar till just detta träder i kraft 1 juli nästa år. Skolhuvudmän som inte fullt ut tar
del av det extra ekonomiska stöd som nu finns tillgängligt kan få svårt att leva upp till de
nya kraven.

– Skolhuvudmännen ser fortsatt ut att prioritera ner inköp av läromedel trots det
ekonomiska stödet, alternativt har Skolverkets information om stödet inte nått
fram i tillräcklig utsträckning. När lagstiftning som ger alla elever rätt till de
läromedel de behöver är på plats, måste ansvariga myndigheter se till att den följs
och inte blir en skrivbordsprodukt, säger Stefan Persson.

För mer information, kontakta 
Stefan Persson, ordförande för Läromedelsföretagen 
Tel: 076-538 22 77 
E-post: stefan.persson@studentlitteratur.se

Kontakter

Om Läromedelsföretagen

Läromedelsföretagen är en branschorganisation med 18 medlemsföretag som står för utgivning av majoriteten av skolans läromedel och en betydande del av högskolans kurslitteratur.

Tillsammans verkar vi för att lärare ska få bättre förutsättningar att undervisa och elever och studenter att nå högre kunskapsresultat, i förskola, grundskola, gymnasieskola, komvux, SFI, universitet, högskola och folkbildning.

Vi för dialog och samverkar med skolmyndigheter, huvudmän och organisationer. Vi är huvudorganisation i Bonus Copyright Access och tillhandahåller branschstatistik.

Läromedelsföretagen
http://www.laromedelsforetagen.se/

Följ Läromedelsföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läromedelsföretagen

Satsning på läromedel visar på ökade klyftor bland Sveriges kommuner22.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

En ny kartläggning visar på fortsatt stora skillnader mellan Sveriges kommuner vad gäller satsningen på läromedel per elev. Samtidigt som fler kommuner satsar mer på läromedel, blir det allt större skillnader mellan de som satsar mest och de som satsar minst. Det skiljer drygt 2000 kronor mellan den kommun som satsade mest jämfört med den som la minst resurser på läromedel per elev under 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye