Läromedelsföretagen

Läromedelsföretagen välkomnar det nya läromedelsstödet

Dela
I förra veckan beslutade regeringen om hur det sedan tidigare aviserade stödet till inköp av läromedel ska utformas. På tisdagen publicerades en förordning om statsbidrag för inköp av vissa läromedel.

I den framgår att huvudmän kan söka stöd för inköp av läromedel där huvudmaterialet utgörs av en tryckt bok avsedd för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, eller sameskola. Läromedelsföretagen saknar dock en tydlig definition av läromedel som också inkluderar kvalitativa digitala läromedel. Förhoppningen är att en sådan finns på plats i en uppdaterad skollag där elevers rätt till läromedel säkerställs.

– Läromedelsföretagen välkomnar regeringens beslut. Lärare, elever och föräldrar efterfrågar mer läromedel i skolan då tillgången allt för länge varit låg. God tillgång till kvalitativa läromedel är ett viktigt verktyg för att nå kunskapsmålen i skolan och därför är detta ett viktigt steg i rätt riktning, säger Läromedelsföretagens ordförande Stefan Persson.

Bristen på legitimerade lärare, ordningsstörningar och sjunkande kunskapsresultat har länge varit frågor som engagerat, men läromedel har i stort varit frånvarande i debatten om hur skolan kan stärkas. Sedan Läromedelsutredningen visade att svenska elevers tillgång till läromedel är mycket lägre än i våra nordiska grannländer och att skillnaderna även är stor mellan kommuner har detta förändrats.

– Att läromedlens betydelse fått mer uppmärksamhet bland politikerna och att detta resulterade i ett beslut om statsstöd är mycket positivt. Nästa steg är att definiera läromedel och skriva in rätten till sådana i skollagen på ett sätt som tydliggör lärarnas rätt välja läromedel utifrån elevernas behov, säger Läromedelsföretagens ordförande Stefan Persson.

Kontakter

Länkar

Om

Läromedelsföretagen är en branschorganisation med 18 medlemsföretag som står för utgivning av majoriteten av skolans läromedel och en betydande del av högskolans kurslitteratur.

Tillsammans verkar vi för att lärare ska få bättre förutsättningar att undervisa och elever och studenter att nå högre kunskapsresultat, i förskola, grundskola, gymnasieskola, komvux, SFI, universitet, högskola och folkbildning.

Vi för dialog och samverkar med skolmyndigheter, huvudmän och organisationer. Vi är huvudorganisation i Bonus Copyright Access och tillhandahåller branschstatistik.

Följ Läromedelsföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läromedelsföretagen

Oroväckande utveckling – skolhuvudmännens inköp av läromedel motsvarar inte regeringens ambitioner30.10.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Ny statistik från Läromedelsföretagen visar att skolhuvudmännens inköp av läromedel inte motsvarar regeringens ambitioner. Om det inte blir en större ökning under fjärde kvartalet är det tydligt att regeringens satsning på extra läromedel inte får avsedd effekt. I förlängningen riskerar skolorna att bryta mot lagen om elevernas rätt till läromedel, som träder i kraft den 1 juli 2024.

Satsning på läromedel visar på ökade klyftor bland Sveriges kommuner22.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

En ny kartläggning visar på fortsatt stora skillnader mellan Sveriges kommuner vad gäller satsningen på läromedel per elev. Samtidigt som fler kommuner satsar mer på läromedel, blir det allt större skillnader mellan de som satsar mest och de som satsar minst. Det skiljer drygt 2000 kronor mellan den kommun som satsade mest jämfört med den som la minst resurser på läromedel per elev under 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye