Läromedelsföretagen

Läsförmågan bland landets fjärdeklassare har försämrats

Dela
Idag släpps PIRLS 2021 som visar att läsförmågan bland svenska fjärdeklassare sjunker. Dessutom ökar skillnaderna mellan elever med olika socioekonomiska förutsättningar.

Den internationella kunskapsmätningen PIRLS 2021 släpps idag och visar på att det finns ökande skillnader i läsförståelse bland elever i årskurs fyra både mellan olika elevgrupper och mellan olika skolor i Sverige.

Resultaten avslöjar att svenska elever från resursstarka hem presterar på samma nivå som de gjorde under den föregående mätningen 2016. Medan läsförståelsen bland resurssvaga elever sjunkit under samma tidsperiod. Detta har resulterat i att de sammanlagda resultaten för svenska elever sjunker.

– Det är mycket bekymmersamt att läsförståelsen sjunker bland resurssvaga elever och att de socioekonomiska klyftorna blir allt större. Detta kan få långsiktiga konsekvenser för elevernas framtid, säger Läromedelsföretagens ordförande Stefan Persson.

Även andra nordiska länder samt flertalet länder inom EU och OECD upplever en nedgång i läsförståelse hos eleverna.

Statsbidrag för inköp av läromedel välkommet
– För att möta denna utmaning är regeringens satsning på att förbättra tillgången till högkvalitativa läromedel i skolan genom det nya statsbidraget mycket välkommet, säger Stefan Persson.

Statsbidraget ska användas för att stärka elevernas tillgång till läromedel och gäller för inköp av vissa läromedel för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola.

– Förbättrad tillgång till kvalitativa läromedel är ett viktigt verktyg för att vända trenden och förbättra läsförmågan i skolan, säger Stefan Persson.

Den internationella studien PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) genomförs vart femte år bland elever i årskurs 4 undersöker läsförmåga och attityder till läsning.

Läs mer om PIRLS 2021  

Nyckelord

Kontakter

Om

Läromedelsföretagen är en branschorganisation med 18 medlemsföretag som står för utgivning av majoriteten av skolans läromedel och en betydande del av högskolans kurslitteratur.

Tillsammans verkar vi för att lärare ska få bättre förutsättningar att undervisa och elever och studenter att nå högre kunskapsresultat, i förskola, grundskola, gymnasieskola, komvux, SFI, universitet, högskola och folkbildning.

Vi för dialog och samverkar med skolmyndigheter, huvudmän och organisationer. Vi är huvudorganisation i Bonus Copyright Access och tillhandahåller branschstatistik.

Följ Läromedelsföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läromedelsföretagen

Oroväckande utveckling – skolhuvudmännens inköp av läromedel motsvarar inte regeringens ambitioner30.10.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Ny statistik från Läromedelsföretagen visar att skolhuvudmännens inköp av läromedel inte motsvarar regeringens ambitioner. Om det inte blir en större ökning under fjärde kvartalet är det tydligt att regeringens satsning på extra läromedel inte får avsedd effekt. I förlängningen riskerar skolorna att bryta mot lagen om elevernas rätt till läromedel, som träder i kraft den 1 juli 2024.

Satsning på läromedel visar på ökade klyftor bland Sveriges kommuner22.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

En ny kartläggning visar på fortsatt stora skillnader mellan Sveriges kommuner vad gäller satsningen på läromedel per elev. Samtidigt som fler kommuner satsar mer på läromedel, blir det allt större skillnader mellan de som satsar mest och de som satsar minst. Det skiljer drygt 2000 kronor mellan den kommun som satsade mest jämfört med den som la minst resurser på läromedel per elev under 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye