Läromedelsföretagen

Dags för Sveriges skolor att ansöka om extra läromedel

Dela
Skolverkets besked om hur regeringens extra stöd till inköp av läromedel ska utformas, innebär drygt 600 kronor extra per elev i Sverige. Lärare, elever och föräldrar har länge efterfrågat mer läromedel i skolan. Totalt sett uppgår denna extra satsning till 685 miljoner kronor och Sveriges skolor kan nu ansöka om utökat stöd för läromedelsinköp.

Det extra stödet för inköp av läromedel gäller för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och sameskola. Tillgången på läromedel har länge varit en fråga som visat på stora skillnader mellan skolor. Varje år gör Läromedelsföretagen en kartläggning av hur mycket medel som läggs på läromedel per kommun och elev. Kartläggningen har visat på stora skillnader mellan kommuner vilket äventyrar likvärdigheten mellan landets skolor.

Att läromedlens betydelse fått ökad uppmärksamhet bland politiska beslutsfattare och att det nu resulterat i ett ökat statsstöd är något som Läromedelsföretagen ser positivt på.

– Nu har skolorna i Sveriges 290 kommuner möjlighet att göra en extra satsning på läromedel i år. Det är viktigt för att öka elevernas kunskapsnivåer, säger Läromedelsföretagens ordförande Stefan Persson.

För många av Sveriges kommuner innebär regeringens satsning att skolorna kan få upp till drygt 600 kronor* per elev mer för inköp av läromedel. Det extra stödet per elev baseras på antal elever i Sverige som går i grundskolan, delat med den totala summan för det extra stödet för läromedel om 685 miljoner kronor.

Stödet utgår från hur mycket läromedel skolorna köpt in under de senaste tre åren. Till exempel satsade Göteborgs kommun mest på läromedel under 2022 och kommer genom det extra stödet att ha möjlighet att få strax över 33 miljoner kronor. Lägst inköp av läromedel under 2022 hade Karlsborgs kommun, som kan få omkring 400 000 kronor i extra stöd.


 Det här är en viktig satsning för landets skolor. Nu är det angeläget att alla ansvariga för läromedelsinköp tar vara på detta tillfälle och ansöker om det extra stödet, säger Läromedelsföretagens ordförande Stefan Persson.

För att ta del av statsbidraget behöver inköpsansvariga ansöka till Skolverket. Alla huvudmän har möjlighet att söka maximalt stöd oavsett vad de köpt in tidigare så länge de själv finansierar inköp på samma nivå som det de köpt in i snitt de senaste tre åren.

Statistik
Läromedelsföretagen tillhandahåller statistik över läromedelsinköp för kommuner och regioner mellan åren 2015–2021.

Statistiken baseras på Läromedias statistik över kommunala huvudmäns inköp av läromedel, SCB:s kommunala statistik över elevantal och invånares utbildningsståndpunkt samt Skolverkets redovisade siffror över de kommunala huvudmännens kostnader.

Rapporten Läromedelsbarometern 2021 visar kartläggning av kommunernas inköp av läromedel.

Statistik per kommun och region
Du hittar också statistik med uppgifter per kommun och region. Här finns statistik bland annat över läromedelsinköp, andel lärare med behörighet.
Statisitk per kommun
Statisitk per region


Kommunfaktablad
Här hittar du kommunfaktablad för Sveriges samtliga 290 kommuner som redovisar läromedelssatsningen för respektive kommun för 2020 och utvecklingen över tid sedan 2015 samt medelvärdet för de senaste tre åren.

_____________________

*Summa beräknad på antalet elever som gick i grundskolan 2022/23, vilket var 1 111 568 elever.

Kontakter

Om

Läromedelsföretagen är en branschorganisation med 18 medlemsföretag som står för utgivning av majoriteten av skolans läromedel och en betydande del av högskolans kurslitteratur.

Tillsammans verkar vi för att lärare ska få bättre förutsättningar att undervisa och elever och studenter att nå högre kunskapsresultat, i förskola, grundskola, gymnasieskola, komvux, SFI, universitet, högskola och folkbildning.

Vi för dialog och samverkar med skolmyndigheter, huvudmän och organisationer. Vi är huvudorganisation i Bonus Copyright Access och tillhandahåller branschstatistik.

Följ Läromedelsföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läromedelsföretagen

Oroväckande utveckling – skolhuvudmännens inköp av läromedel motsvarar inte regeringens ambitioner30.10.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Ny statistik från Läromedelsföretagen visar att skolhuvudmännens inköp av läromedel inte motsvarar regeringens ambitioner. Om det inte blir en större ökning under fjärde kvartalet är det tydligt att regeringens satsning på extra läromedel inte får avsedd effekt. I förlängningen riskerar skolorna att bryta mot lagen om elevernas rätt till läromedel, som träder i kraft den 1 juli 2024.

Satsning på läromedel visar på ökade klyftor bland Sveriges kommuner22.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

En ny kartläggning visar på fortsatt stora skillnader mellan Sveriges kommuner vad gäller satsningen på läromedel per elev. Samtidigt som fler kommuner satsar mer på läromedel, blir det allt större skillnader mellan de som satsar mest och de som satsar minst. Det skiljer drygt 2000 kronor mellan den kommun som satsade mest jämfört med den som la minst resurser på läromedel per elev under 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye