Transportföretagen

Transportföretagen välkomnar tillsättandet av Arlandasamordnaren

Dela

Regeringen har beslutat att tillsätta Peter Norman som samordnare för att stärka Arlanda flygplats konkurrenskraft. Uppdraget består av att föra dialog med berörda aktörer för att identifiera och föreslå åtgärder som kan genomföras på såväl kort som lång sikt för ökad kapacitet och förbättrad tillgänglighet till och från Arlanda flygplats.

- Transportföretagen välkomnar att regeringen nu levererar konkreta initiativ för att stärka Arlandas konkurrenskraft. Vi har väntat på åtgärder efter att Arlandautredningen redovisades år 2022 och flera nya rapporter har påmint oss om det bekymmersamma läget för den svenska flygmarknaden, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Arlanda flygplats har tappat mark i förhållande till flygplatser i våra nordiska grannländer samtidigt som flygtrafiken och passagerarantalet i Sverige befinner sig på klart lägre nivåer jämfört med genomsnittet i Europa. Nyligen publicerades en rapport som Visit Sweden, Region Stockholm och Swedavia, låtit göra där tillgängligheten till Stockholm Arlanda jämförs med ett flertal andra europeiska storflygplatser. Rapporten visar att tillgängligheten, mätt i antalet flyg och flyglinjer till Arlanda från utlandet minskat med 25 procent mellan åren 2018 och 2023.

- Nu måste vi vända utvecklingen. Det är stora värden som står på spel och tillgängligheten med flyg i och till och från Sverige behöver förbättras, inte försämras. Arlanda är en multimodal transportnod för människor och gods och flygplatsens framtida utveckling är mycket viktig för många av Transportföretagens medlemmar. Dessutom arbetar över 20 000 människor på och kring flygplatsen vilket gör Arlanda till en av Sveriges största arbetsplatser. Kommunikationsmöjligheterna till och från flygplatsen är redan problematiska och det är glädjande att Arlandasamordnaren även ska titta på detta, säger Marcus Dahlsten.

Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag håller med:

- Vi har kämpat länge för att busstrafiken till och från Arlanda måste förbättras och just kollektivtrafikförbindelserna till och från flygplatsen är helt avgörande för att Arlanda ska kunna stärka sin position och utvecklas. Flera punkter i Arlandasamordnarens direktiv handlar om just bättre och ökat kollektivt resande till och från flygplatsen, det är mycket bra och vi på Sveriges Bussföretag som är en del av Transportföretagen står till utredarens förfogande under arbetet.

- Vi välkomnar allt som är positivt för Arlandas utveckling, inklusive förbättring av markförbindelserna. Det finns ett stort behov av att fortsätta att utveckla Arlanda, inte minst också för att hantera morgondagens flyg, om Arlanda ska ha en rimlig chans att konkurrera med andra nordiska flygplatser, säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen flyg.

Återhämtningen av det svenska flyget efter pandemin går långsammare än i många andra europeiska länder samtidigt som kostnaderna för flyget stiger hela tiden. Eftersom flyget finansierar sin infrastruktur innebär det att färre passagerare tvingas betala mer för infrastrukturen genom sina biljetter. Samtidigt höjs flygskatten nästa år med 10 procent och reduktionsplikten för flyget stiger trots att EU nu inför en europeisk motsvarighet.

Transportföretagen har uppmärksammat situationen för det svenska flyget i flera fora under året bland annat i den Handlingsplan för ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt svenskt flyg som överlämnades till infrastrukturministern i maj tidigare i år och i en ny rapport om hur kostnaderna för det svenska flyget skenar och försämrar konkurrenskraften.

- En av de viktigaste förslagen i handlingsplanen är att utveckla Arlanda som nav och en hållbar framtidsflygplats. Vi är mycket glada att regeringen nu agerar i denna riktning och ser fram mot en ny era av svensk flygpolitik som både säkerställer tillgängligheten med flyg i och till och från Sverige samtidigt som vi storsatsar på utveckling av fossilfritt flyg och ett konkurrenskraftigt, lättillgängligt och effektivt Arlanda.

- Samtidigt visar vår kostnadsrapport att kostnaderna för det svenska flyget skenar och kommer att ytterligare försämra vår konkurrenssituation om inget görs. Därför ser vi avskaffandet av flygskatten som en väsentlig del av att stärka Arlandas ställning, avslutar Fredrik Kämpfe.

Arlandasamordnaren ska redovisa uppdraget senast den 31 maj 2025.

Samordnaren ska inom ramen för uppdraget bl.a.

  • analysera brister i spår- och väginfrastrukturen och transporterna till och från Arlanda flygplats.
  • föreslå och rangordna samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt håll-bara åtgärder för att hantera identifierade brister.
  • föreslå trafiklösningar för att uppnå ökad intermodalitet och ett ökat kollektivtrafikresande till och från Arlanda flygplats.
  • belysa de samhällsekonomiska effekterna av koncessionen med exklusiv trafikeringsrätt som A-Train AB har på Arlandabanan fram till 2050.
  • analysera och föreslå övergripande principer för finansiering av de åtgärder som föreslås och i det sammanhanget undersöka möjligheterna till medfinansiering av åtgärder.
  • sondera möjligheterna till överenskommelser med berörda parter om finansiering av de åtgärder som föreslås, med förbehåll för regeringens och i förekommande fall riksdagens godkännande.
  • identifiera markområden som, genom de förslag som redovisas, kan få förbättrade förutsättningar för en mer samhällsekonomiskt effektiv markanvändning, såsom bostadsbyggande.
  • lämna de eventuella författningsförslag som kan bli aktuella med anledning av de redovisade förslagen och åtgärderna.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen
Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen
Ladda ned bild
Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag
Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag
Ladda ned bild
Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg
Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg
Ladda ned bild

Transportföretagen är transportnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 200 medlemsföretag med cirka 200 000 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Konsekvensanalys av nya krav på upphandlingar av busstrafik20.6.2024 09:18:26 CEST | Pressmeddelande

Sveriges Bussföretag presenterar idag en ny rapport - sammanställd av konsultbolaget EY - för att ge underlag för en saklig diskussion kring hur landets regioner vid upphandling av elbussar och batterier ska klara av att kombinera krav på strikt social hållbarhet utan att backa omställningen till en klimatsmart transportsektor och uppsatta klimatmål. -När kraven höjs måste också offentliga beställare av busstrafik nu vara beredda att tillsammans med företagen diskutera hur, och på vilket sätt dessa olika mål kan uppnås i landets regioner om vi ska klara att värna både klimatmål och krav kopplade till social hållbarhet. I slutändan riskerar annars resenärerna i kollektivtrafiken att drabbas av kraftigt höjda kostnader och minskat utbud, säger Anna Grönlund branschchef och vVd Sveriges Bussföretag.

Flygbranschen tar ställning med ny policy mot störande passagerare19.6.2024 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

För att antalet incidenter med stökiga passagerare ska minska kraftsamlar nu flygbranschen tillsammans. Genom att ställa sig bakom en gemensam policy ska säkerheten ombord på flygplan och flygplatser öka. Antalet incidenter relaterade till stökiga flygpassagerare – som riskerar flygsäkerheten – har ökat de senaste åren. Trenden syns i Sverige, i våra grannländer och globalt. Därför har den samlade flygbranschen i Sverige beslutat att ställa sig bakom en gemensam policy. Målet är att stärka samarbetet och hitta lösningar, som på sikt minskar antalet incidenter med just stökiga flygpassagerare.

Per Geijer tillträder som säkerhetschef på Transportföretagen5.6.2024 14:46:00 CEST | Pressmeddelande

Omvärlden förändras och säkerhets- och beredskapsfrågor har snabbt vuxit i betydelse. Samtidigt som transportsektorn är avgörande för Sveriges beredskap är branschen plågad av stölder och kriminalitet. Därför inrättar Transportföretagen en ny tjänst som säkerhetschef för att stötta medlemmar och bevaka den politiska utvecklingen. Per Geijer tillträder som Säkerhetschef för Transportföretagen den första juni.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye