DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

DHR satsar på stärkt organisation

Dela

Digitala träffar för utbyte av kunskap.

Åsa Strahlemo, förbundsordförande DHR.
Åsa Strahlemo, förbundsordförande DHR. Anna Drvnik

På kvällstid under måndag, tisdag och onsdag denna vecka så håller DHR digitala träffar för avdelningar, distrikt och regioner. Detta är en del i arbetet med att stärka DHR både organisatoriskt och kunskapsmässigt.

-Våra medlemmar sitter på oerhört mycket kunnande, som enskilda individer och som intressepolitiskt aktiva, säger Åsa Strahlemo.

-Att sprida deras kunskaper på bredden i organisationen är ett viktigt sätt att stärka DHR. Dessutom har vi på förbundsnivå alltid mycket info som vi vill sprida utåt i organisationen, säger Åsa Strahlemo.

                          Teman för DHR:s digitala träffar 15-17 januari 2024:

  1. Lär känna nya förbundsstyrelsen. 
  2. Bort med hindren-appen, vad är det, hur kan den användas på alla nivåer i förbundet.
  3. Några särskilda teman för dessa möten som efterfrågas för året av föreningarna?

Mer info:

Åsa Strahlemo, förbundsordförande DHR 070 508 80 29

Nyckelord

Kontakter

DHR är en idéburen demokratisk organisation som arbetar för principen om alla människors lika värde. Ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga är fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Tel: 08-685 80 20 Post: DHR, Box 43, 123 21 Farsta

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye