Akademikerförbundet SSR

Facket JO-anmäler Gällivare kommun

Dela

Gällivare kommun har i flera fall hanterat sitt arbetsgivaransvar mycket anmärkningsvärt och klandervärt. Information om arbetsrättsliga frågor lyftes på en pressträff före det tagits med berörda och deras fackliga organisation. En ifrågasatt rapport presenterades utan att rapporten kunnat lämnas ut vare sig till media eller till medarbetare och fackförbund. Akademikerförbundet SSR anmäler nu Gällivare kommun till Justitieombudsmannen (JO) för att kommunen dessutom har kontaktat Skatteverket i syfte att häva en anställds sekretessmarkering på felaktiga grunder.

Mikael Smeds, chefsjurist
Mikael Smeds, chefsjurist Inga restriktioner

I oktober 2023 skickade Gällivare kommun ett brev till Skatteverket med begäran om att häva en av medarbetarnas sekretesskyddade personuppgifter. Vår medlems personuppgifter är skyddade av sekretess enligt 22 kapitlet i offentlighets- och sekretesslagen. I brevet ifrågasätter kommunen Skatteverkets beslut om sekretessmarkering med hänvisning till den utredning kommunen ännu ej är klara med.

  • En sekretessmarkering finns för att skydda utsatta medarbetare från hot, hat och våld. Den turbulens som varit i Gällivare kommun har satt våra medlemmar i en extremt pressad situation med en ohållbar arbetsbelastning. Kommunens agerande har förvärrat situationen, säger Mikael Smeds chefsjurist Akademikerförbundet SSR.
  • Gällivare kommun har försökt häva sekretessen utan att ens prata med den anställda. Kommunen har struntat i lagen. Det är anmärkningsvärt att kommunen agerar mot sina egna anställdas trygghet, säger Mikael Smeds chefsjurist Akademikerförbundet SSR.

Gällivare kommun åsidosätter sina lagstadgade skyldigheter att värna den anställdes integritetsskydd. I kommunens brev till Skatteverket uppvisar en rad mycket allvarliga brister. Akademikerförbundet JO-anmäler kommunen på fyra punkter:

  1. Av brevet framgår inte varför kommunen kontaktar Skatteverket om en enskild anställds sekretessmarkering. Det saknas lagstöd för agerandet.
  2. Kommunen har underlåtit att kommunicera med vår medlem inför kontakten med Skatteverket.
  3. Av brevet framgår att kommunen för närvarande utreder om den anställde kan misstänkas för brott. Detta är inte korrekt.
  4. Akademikerförbundet SSR anser att det behöver klargöras ifall kommunens brev har skickats till Skatteverket i strid med offentlighets- och sekretesslagen.

Nyckelord

Kontakter

Om oss

Vi är det ledande fackförbundet för samhällsvetare. Du hittar oss i offentlig såväl som privat sektor. Medlemmar är beteendevetare, ekonomer, folkhälsovetare, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare, men också chefer och egenföretagare. Det som förenar våra närmare 78 000 medlemmar är att vi alla är akademiker som strävar efter ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar akademisk kompetens.

Följ Akademikerförbundet SSR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademikerförbundet SSR

Garanterade löneökningar för välfärdens akademiker!28.3.2024 17:00:37 CET | Pressmeddelande

Akademikerförbundet SSR har efter hårda förhandlingar tecknat nytt kollektivavtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona för välfärdens akademiker. Parterna är överens om ett nytt 1-årigt kollektivavtal med centralt garanterad löneökningsnivå för medlemskollektivet. Avtalet gäller från 1 april 2024 till 31 mars 2025 och ger en garanterad löneökningsnivå om 3,3 procent i år. Avtalet omfattar omkring 210 000 medarbetare.

Socionomutbildningen behöver spetsutbildningar22.3.2024 10:56:13 CET | Pressmeddelande

Utbildningsministern meddelade i Sveriges Radio under morgonen att socionomutbildningen måste göras om, att den är för teoretisk och inte går i takt med tiden. Akademikerförbundet SSR välkomnar en översyn av utbildningen. Vi vill dock tydliggöra att socionomutbildningen är en akademisk generalistutbildning på tre och ett halvt år som ska kunna leda till ett stort antal yrken. Med den inriktningen och på den tiden är det inte möjligt att göra studenterna yrkesklara. För det krävs specialistutbildningar på ett antal områden.

Över 60 procent av socialsekreterarna hotade6.3.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Som SVT:s Uppdrag Granskning visar har socialtjänstens medarbetares utsatthet ökat till följd av desinformationskampanjen mot socialtjänsten. Sex procent av socialsekreterarna i utsatta områden har varit med om att man, i ärenden de arbetat med, undvikt att ingripa enligt lagen om vård av unga (LVU) på grund av hot eller rädsla. Det kan låta lite, men bakom siffrorna göms utsatta barn som behöver samhällets hjälp.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye