Blekinge Tekniska Högskola

Kärnkraften uträknad enligt ny strategisk scenariostudie

Dela

När BTH:s forskare jämför olika framtidsscenarier blir resultatet entydigt, ny kärnkraft är varken hållbar eller kostnadseffektiv. Den gröna omställningen blir endast samhällsekonomiskt försvarbar med en satsning på energibesparingar och ny förnybar energi.

Resultatet som forskarna har kommit fram till pekar på att regeringens kärnkraftsfärdplan blir 470-1070 miljarder kr dyrare fram till år 2050 än satsningar på energibesparingar och ny förnybar energi. Till detta kommer en merkostnad under den nya kärnkraftens resterande livslängd till ca. år 2100 på uppåt 5000 miljarder *.

Allt fler prognoser förutspår att det svenska elenergibehovet kommer att öka kraftigt i och med den pågående gröna omställningen som bland annat innebär storskalig elektrifiering av stål- och transportsektorerna under de närmaste decennierna.  

Regeringen gick nyligen ut med att de vill möta detta med en storsatsning på 10 nya kärnkraftsreaktorer medan andra i debatten förordar lösningar baserade på energibesparande åtgärder och ny förnybar energi. Samtidigt kom International Energy Agencys (IEA) med en ny rapport som för första gången tar höjd för samhällets omkostnader för att hantera väderberoende energis variabilitet. 

Forskare vid BTH kommer därför nu med en ny samhällsekonomisk jämförelse som stresstestar regeringens nya kärnkraftsfärdplan mot andra alternativ med hänsyn till International Energy Agencys (IEA) nya kostnadsuppskattningar. 

–Vi och många andra har ju tidigare kommit fram till att i motsats till ny kärnkraft skulle energibesparande åtgärder och ny förnybar energi (främst vindkraft, solkraft och vattenkraft) ge hanterbara hållbarhetsrisker, bli kostnadseffektivt och kunna genomföras tillräckligt snabbt för att bli relevant för klimatutmaningen. Nu ville vi se om denna bild kunde ändras med anledning av de senaste vetenskapliga rönen, säger Henrik Ny, studiens huvudförfattare. 

BTH:s modellering utgick ifrån Svenska Kraftnäts framtidsscenarier för energisystemet från år 2021 och jämförde i detta regeringens kärnkraftsfärdplan mot alternativ med fokus på energibesparingar och ny förnybar energi. Detta kombinerades med IEAs senaste uppskattningar av energislagens totala livscykelkostnader (inkl. gruvbrytning, transporter, drift och avfallshantering).  

–Trots att vi var generösa vid beräkningen av kärnkraftens kostnader, blev alla scenarier med ny kärnkraft klart dyrare än alternativen, säger Henrik Ny, studiens huvudförfattare. 

BTH:s modellering har alltså stärkt de samhällsekonomiska argumenten för att satsa på energibesparande åtgärder och ny förnybar energi snarare än ny kärnkraft för att möta framtidens ökade elenergianvändning.  

–Det kommer att bli svårt för vilken regering som helst att lägga fram en färdplan och söka stöd i Riksdagen, samt legitimitet hos befolkningen om den innebär enorma samhällskostnader och baseras på en uträknad teknik, säger medförfattaren Martin Prieto Beaulieu. 

För mer information, kontakta universitetslektor Henrik Ny, e-post: henrik.ny@bth.se eller via telefon 0455-38 55 17.

Rapporten kan läsas här

* Detta kan jämföras med att de totala utgifterna i Sveriges statsbudget var på ca 1122 miljarder år 2022 enligt www.ekonomifakta.se.

Kontakter

Om oss

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har en tydlig profil; digitalisering och hållbarhet, som genomsyrar hela verksamheten.

Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Vi bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom mjukvaruutveckling och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Besök oss gärna på www.bth.se

 

Följ Blekinge Tekniska Högskola

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Blekinge Tekniska Högskola

Så kan mjukvarutestning göras effektivare och till en lägre kostnad5.2.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Testning är en nödvändig men kostsam del av mjukvaruutveckling. Ofta används automatiserad testning för att kontrollera om programvaran uppfyller förväntad kvalitet och funktionalitet. Att testa det grafiska användargränssnittet, GUI, har visat sig stå inför flera tekniska utmaningar. Nu visar ny forskning vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, hur denna testning kan göras effektivare och till en lägre kostnad.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye