Region Uppsala

Störningar efter it-attack kan pågå länge

Dela

Attacken mot it-leverantören Tietoevry har den senaste veckan har inneburit störningar i flera system hos Region Uppsala. Regionen har snabbt kunnat lösa problemen med sjukvårdens journalsystem, medan materialbeställningar och fakturahantering fortsatt hanteras genom reservrutiner. Regionen förbereder sig på att störningarna i verksamheten kan pågå under en längre tid.

Region Uppsala har under veckan arbetat intensivt för att lösa de problem som orsakats av it-attacken mot leverantören Tietoevry. Störningarna som påverkade sjukvårdens journalsystem kunde avhjälpas tidigt. Ytterligare insatser har förbättrat funktionaliteten i andra berörda system. Flera verksamheter fortsätter använda reservrutiner och manuell hantering för bland annat materialbeställningar och fakturahantering. 

- Sjukvården fungerar bra, men de manuella rutinerna som vi använder oss av bygger upp en administrativ skuld som kommer att ta lång tid att hantera. Alla beställningar och transaktioner måste sedan in i systemen när dessa åter är i gång. Ett arbete som kommer att ta lång tid, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

Region Uppsala utreder också om personuppgifter kan ha exponerats på grund av angreppet. Den anmälan som gjordes till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, tidigare i veckan skedde på grund av att regionen saknade åtkomst till personuppgifterna, vilket är en incident som måste rapporteras.

Regionen har kontinuerlig kontakt med leverantörer och aktörer för att kunna förbättra rutiner och hitta andra lösningar, men bedömer att det kan ta tid innan allt fungerar som vanligt igen.

- Omfattningen på den här it-attacken innebär att det är många aktörer som vill få i gång sina system samtidigt, och det finns en rad funktionella och säkerhetsmässiga aspekter att ta hänsyn till innan man startar upp systemen. Vi bedömer därför att vi kommer att påverkas en tid framöver, säger Jan Stangebye, säkerhets- och beredskapschef i Region Uppsala.

Kontakta oss

Mikael Köhler
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Uppsala
018-611 43 74

Jan Stangebye 
Säkerhets- och beredskapschef 
Region Uppsala
076-808 13 24

Bilder

Jan Stangebye, säkerhets- och beredskapschef Region Uppsala.
Jan Stangebye, säkerhets- och beredskapschef Region Uppsala.
Ladda ned bild
Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör
Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör
Ladda ned bild

Om Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 24 april24.4.2024 17:31:06 CEST | Pressmeddelande

Region Uppsala bildar holdingbolag I september 2023 beslutade regionfullmäktige att Region Uppsala skulle bilda ett holdingbolag med en underkoncern. Förslaget är att AB Uppsalabuss placeras som holdingbolag och att det namnges Region Uppsala Holding AB. Vid sitt möte godkände nu regionfullmäktige bolagsordning och ägardirektiv för Region Uppsala Holding AB. De godkände även ett aktieöverlåtelseavtal där Region Uppsala Holding AB förvärvar samtliga aktier i Gamla Uppsala buss AB och Upplands Lokaltrafik AB från Region Uppsala. Syftet bakom dessa beslut, där även tidigare inaktiva bolag försvinner, är att uppnå en mer effektiv och tydlig ägarstruktur, minska administrativt arbete och uppnå vissa skattetekniska fördelar. Ny förbundsordning för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Vid sitt möte godkände regionfullmäktige en ny förbundsordning för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, samt en ny fördelningsmodell för kommunalförbundets finansiering (som gäller från och med 2025). Svens

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 23 april23.4.2024 15:56:09 CEST | Pressmeddelande

Politisk styrgrupp inrättas för Kompletterande sjukhusbyggnader Regionstyrelsen beslutade i december 2022 att en förstudie för kompletterande sjukhusbyggnader ska genomföras. Syftet med förstudien är att ta fram underlag för beslut som säkerställer Region Uppsalas framtida lokalbehov. Det handlar om både bassjukvård för Uppsala läns invånare och specialiserad och högspecialiserad vård för patienter inom och utom länsgränserna. Förstudien ska beakta det pågående omställningsarbetet inom Region Uppsala (Effektiv och nära vård), med nya arbetssätt och en ökande digitalisering av vården. Även frågor kring den nationella högspecialiserade vården (NHV) ska in i förstudien, då Region Uppsala ingår i sjukvårdsregionen Mellansverige och hela sjukvårdsregionens tillgång till högspecialiserad vård måste beaktas. Vid dagens möte beslöt regionstyrelsen att inrätta en politisk styrgrupp för att leda arbetet med projektet Kompletterande sjukhusbyggnader. Den politiska styrgruppen är parlamentariskt t

Region Uppsala inleder Kraftsamling för sjukvården23.4.2024 15:54:56 CEST | Pressmeddelande

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att omedelbart initiera utvecklingsprojektet Fokus vårdskifte. Projektet ska ta fram konkreta förslag och reformer för att möta de tuffa utmaningarna inom Region Uppsalas vårdförvaltningar – och nå en ekonomi i balans. Projektet ska samordnas med det pågående projektet Helhetsgreppet, som tar sikte på kompetensbristen, under benämningen Kraftsamling för sjukvården.

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 19 april19.4.2024 16:20:55 CEST | Nyheter

Förstudie inleds för ny ambulansstation i Gränby En förstudie om att bygga en ny ambulansstation i Gränby ska genomföras. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Sjukhusstyrelsen tillstyrker också att fastighets- och servicenämnden beslutar att arbete med detaljplan och markanvisningsavtal genomförs parallellt med förstudien. Beslutet fattas under förutsättning att investeringen i en ny ambulansstation i Gränby finns med i den regionplan och budget för 2025-2027 som regionfullmäktige kommer att besluta om i juni. En ambulansstation i Gränbyområdet väntas kunna korta insatstiderna, både till de östra stadsdelarna av Uppsala och till den omgivande landsbygden. (M), (L), (KD) och (SD) ställde sig bakom att förstudien genomförs men reserverade sig mot den andra beslutspunkten. Årsprognos på minus 962 miljoner kronor för Akademiska Efter mars månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset kvar på minus 962 miljoner kronor, samma som föregående månad. Årsprognosen för Lasarettet i Enköping ligge

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye