Region Uppsala

Störningar efter it-attack kan pågå länge

Dela

Attacken mot it-leverantören Tietoevry har den senaste veckan har inneburit störningar i flera system hos Region Uppsala. Regionen har snabbt kunnat lösa problemen med sjukvårdens journalsystem, medan materialbeställningar och fakturahantering fortsatt hanteras genom reservrutiner. Regionen förbereder sig på att störningarna i verksamheten kan pågå under en längre tid.

Region Uppsala har under veckan arbetat intensivt för att lösa de problem som orsakats av it-attacken mot leverantören Tietoevry. Störningarna som påverkade sjukvårdens journalsystem kunde avhjälpas tidigt. Ytterligare insatser har förbättrat funktionaliteten i andra berörda system. Flera verksamheter fortsätter använda reservrutiner och manuell hantering för bland annat materialbeställningar och fakturahantering. 

- Sjukvården fungerar bra, men de manuella rutinerna som vi använder oss av bygger upp en administrativ skuld som kommer att ta lång tid att hantera. Alla beställningar och transaktioner måste sedan in i systemen när dessa åter är i gång. Ett arbete som kommer att ta lång tid, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

Region Uppsala utreder också om personuppgifter kan ha exponerats på grund av angreppet. Den anmälan som gjordes till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, tidigare i veckan skedde på grund av att regionen saknade åtkomst till personuppgifterna, vilket är en incident som måste rapporteras.

Regionen har kontinuerlig kontakt med leverantörer och aktörer för att kunna förbättra rutiner och hitta andra lösningar, men bedömer att det kan ta tid innan allt fungerar som vanligt igen.

- Omfattningen på den här it-attacken innebär att det är många aktörer som vill få i gång sina system samtidigt, och det finns en rad funktionella och säkerhetsmässiga aspekter att ta hänsyn till innan man startar upp systemen. Vi bedömer därför att vi kommer att påverkas en tid framöver, säger Jan Stangebye, säkerhets- och beredskapschef i Region Uppsala.

Kontakta oss

Mikael Köhler
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Uppsala
018-611 43 74

Jan Stangebye 
Säkerhets- och beredskapschef 
Region Uppsala
076-808 13 24

Bilder

Jan Stangebye, säkerhets- och beredskapschef Region Uppsala.
Jan Stangebye, säkerhets- och beredskapschef Region Uppsala.
Ladda ned bild
Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör
Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör
Ladda ned bild

Om Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 maj21.5.2024 17:00:04 CEST | Nyheter

Tertialrapport januari - april 2024 Nära vård och hälsa prognostiserar ett årsresultat på minus 60 miljoner kronor för 2024. Det framgår av ekonomirapporten till och med april. Prognosen för Folktandvården och vårdstyrelsens egen verksamhet är i enlighet med budgeten. Initiativ om Kraftens hus avslogs Jesper Olsson och Veronica Mattsson (SD) hade väckt ett initiativärende om att Region Uppsala skulle utreda en eventuell etablering av Kraftens hus i Region Uppsala. Kraftens Hus drivs som en ideell förening som erbjuder stöd och hjälp till cancerberörda och deras anhöriga. Idag finns den finns i Borås, Göteborg Stockholm. Vårdstyrelsen beslutade att avslå initiativet, bland annat därför att stöd till aktörer inom civilsamhället hanteras inom ramen för arbetet med regional utveckling. Den nuvarande ekonomiska situationen inom vården gör det inte heller möjligt att stötta den här typen av projekt. (SD) och (KD) yrkade på att beslutsunderlaget skulle återremitteras för kompletteringar. När

Framtidens vårddokumentation fokus för lärande seminarium21.5.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Avvikelser i vården handlar ofta om brister i vårddokumentationen. Att registreringen i patientjournalen blir korrekt är en viktig del i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Sedan 1994 arrangeras lärande seminarier för de som arbetar med vårddokumentation i Region Uppsala. Den 21 maj sätts fokus på framtidens vårddokumentation med bland annat taligenkänning och ”Att göra patient”, som innebär att man registrerar digitala checklistor om vad som ska göras med patienten vid olika tillfällen under dagen och vårdtiden vilket innebär en stor förändring i arbetssätt.

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 20 maj20.5.2024 17:17:50 CEST | Pressmeddelande

Årsprognos på minus 1 165 miljoner kronor för Akademiska Efter april månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset på minus 1 165 miljoner kronor (nästan 1,2 miljarder kronor). Det är en försämring med 203 miljoner kronor sedan föregående månad. Lasarettet i Enköping förbättrar sin årsprognos till minus 30 miljoner kronor, vilket är tio miljoner kronor bättre än föregående månad. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet förbättrar sin årsprognos till plus 24 miljoner kronor. I samband med ekonomirapporten fattade sjukhusstyrelsen också ett antal beslut. Styrelsen beslutade att regionstyrelsen uppmärksammas på det försämrade prognosläget. Akademiska sjukhuset ska återkomma till sjukhusstyrelsen med förslag till beslut för att nå ekonomi i balans. Uppdraget ska återrapporteras i samband med nästa återrapport av plan för Akademiska sjukhusets ekonomi i balans. Samt att Akademiska sjukhuset ska intensifiera arbetet för att minska kostnaderna för administration. Uppdraget ska återrapporteras

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye