Grant Thornton Sweden AB

Finansieringsvillkor stark drivkraft för ökad hållbarhet hos entreprenörsföretagen

Dela

Vid årsskiftet infördes första steget av CSRD. Förutom att företag nu stegvis står inför mer omfattande hållbarhetsrapportering, innebär direktivet också ökad transparens och jämförbarhet. En färsk undersökning från Grant Thornton visar dock att medelstora bolag inte är fullt igång att mäta annat än finansiella nyckeltal. Detta trots att finansieringsvillkor som drivkraft för hållbarhetsarbete ökat från 12 till 47 procent på bara två år.

CSRD-direktivet innebär att fler företag ska hållbarhetsrapportera, vilket kommer ställa högre krav på bolagen och dess styrelser, och påverka alla delar i en leverantörskedja, direkt eller indirekt. Grant Thornton har kartlagt hur 1000 företag med 10 till 500 miljoner i omsättning ser på hållbarhet och undersökningen visar att det fortfarande är få som mäter nyckeltal utifrån hela ESG-spektrat (Environmental, Social, Governance).

CSRD ingen compliance-övning
Lönsamhet och omsättning är de viktigaste mätpunkterna. Icke-finansiella nyckeltal är inte lika vanliga, till exempel mäter bara åtta procent medarbetarnöjdhet och bara tre procent svarar att de mäter sitt klimatavtryck. Annie Sebelius, hållbarhetschef på Grant Thornton, menar att de medelstora bolagen fortfarande är alltför omedvetna och att CSRD i grund och botten är ett strategiskt stöd i verksamheten, inte en compliance-övning. Därför bör de inte vänta på att lagkraven träffar dem.

- CSRD omfattar visserligen de största bolagen först, men som del av en leverantörskedja påverkas många företag redan nu. Ska du vara relevant för investerare och locka nya medarbetare måste du ha relevanta nyckeltal inom såväl E, S och G. Här finns alltså en möjlighet för företag att ta position genom att identifiera de nyckeltal som är kritiska för just den aktuella verksamheten, säger Annie Sebelius.

3 av 4 företag jobbar med hållbarhet
Samtidigt som de klassiskt finansiella nyckeltalen fortfarande dominerar, svarar 80 procent att hållbarhet kommer vara en viktig faktor för att driva företag i framtiden. Det är samma nivå som 2019 och 2021, men en skillnad är att fler – 75 procent - nu uppger att de arbetar med hållbarhet (59 procent).

På frågan ”Vilka av följande hållbarhetsområden arbetar ni aktivt med idag” uppger flest att det är att erbjuda attraktiva arbetsvillkor (77 procent). 73 procent svarar att de vill motverka penningtvätt, mutor och korruption medan 62 procent uppger att de arbetar aktivt med mångfald och jämställdhet.

Grant Thornton frågade också vad anledningen till att bolaget ska satsa på ett aktivt hållbarhetsarbete är. Här svarade 8 av 10 (79 procent) att det är för att säkra att företaget finns kvar och är starkt även i framtiden. 77 procent svarade att det är för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Ökade krav
Det kom också fram att företagen är pressade av de krav som ställs på dem. 72 procent av företagen säger att de arbetar med hållbarhet för att klara de krav som ställs på dem som leverantör. Nästan lika många, 71 procent, svarar att de gör det för att leva upp till regler och lagar, såsom GDPR och CSRD.

- Det som är mest slående i vår undersökning är den otroliga förflyttningen som skett sedan vi mätte för två år sedan. Drivkraften hos entreprenörerna att arbeta med hållbarhet har ökat inom alla områden vi frågar om, i vissa fall mer än dubblerats. Faktorer som finansieringsvillkor, att reducera risk, att vara en attraktiv arbetsgivare – allt driver på mot intensifierat ESG-arbete. Nästa steg är att gå från insikt till handling, nu gäller det för många entreprenörsföretag att komma framåt fort, inte minst utifrån CSRD, säger Annie Sebelius.

Det område som står ut jämfört med 2021 är hållbarhet som en viktig faktor för att få finansiering. 2021 var det bara tolv procent som angav finansieringsvillkor som en viktig faktor, nu har den ökat till 47 procent.

Medarbetarna allra viktigast i framtiden
När det kommer till vilka delar inom hållbart företagande som de svarande anser vara viktigast att jobba med framåt, är det balans i arbetslivet och nöjda medarbetare som toppar med 77 procent. Sedan kommer miljöfrågor med 67 procent. Ett område som ökat sedan 2019 är hållbara affärsmodeller. Då svarade 39 procent att det var viktigt framåt, medan 53 procent tycker det nu.

Om undersökningen
Grant Thornton har intervjuat beslutsfattare i mid-market, det vill säga aktiebolag i Sverige som omsätter 10-500 miljoner per år. Totalt har 1004 respondenter medverkat under hösten 2023​. 83 procent är entreprenörsledda bolag​ och 97 procent av de svarande är CEO, CFO eller motsvarande. Undersökningen har genomförts av företaget Prospector. För rapportutdrag, vänligen ta kontakt enligt nedan. 

Nyckelord

Kontakter

Följ Grant Thornton Sweden AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Grant Thornton Sweden AB

Från bibliotek till mötesplats för entreprenörer – nu flyttar Grant Thornton i Örebro15.2.2024 14:30:19 CET | Pressmeddelande

Nya Evenemangskvarteret i Örebro håller på att ta form och nu väljer även revisions- och rådgivningsföretaget Grant Thornton att flytta dit. Det som tidigare var stadsbibliotek ska nu bli en mötesplats för entreprenörer och tillväxtföretag. Örebro har ett växande näringsliv och Grant Thorntons kontorschef Björn Öhrman ser ett behov av att anställa fler ekonomer och jurister för att möta en ökad efterfrågan. Helst minst tio stycken närmaste åren.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye