Akademikerförbundet SSR

Bra att SiS startas om

Dela

Regeringen har idag presenterat en utredning för att ta ett större omtag kring SIS. Akademikerförbundet SSR är fackförbundet för myndighetens akademiker och välkomnar regeringens inriktning och att SiS görs om.

Förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.
Förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR. Fotograf: Magnus Länje
  • SiS har inte haft förutsättningar att göra sitt jobb. De senaste 15 åren har olika regeringar agerat otillräckligt. Det behövs en omstart med bättre förutsättningar om barn inte ska fara illa, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR anser att SiS över mycket lång tid har varit underfinansierat och inte tagits på allvar av politiken. Det är särskilt bra att regeringen pekar ut behovet av att stärka vård och behandling. Samarbetet med hälso- och sjukvården fungerar dåligt. Regionernas barn- och ungdomspsykiatri (BUP) har flytt sitt ansvar.

  • Vi gör vad vi kan med de resurser vi har. Uppdraget har varit omöjligt när det blir allt fler komplicerade fall och för trångt på institutionerna. Vi behöver fler kollegor med rätt kompetens för att öka kvaliteten i vård och behandling. Dessutom sitter vi fast i undermåliga och ålderstigna lokaler, säger Lena Henriksson ordförande Saco-S på SiS

  • Ett av de största problemen är att vården och stödet efter att en ungdom blir utskriven från SiS inte fungerar. Vården och socialtjänsten måste finnas där och fånga upp varje individ. Det måste också utredningen ta tag i, säger Lena Henriksson ordförande Saco-S på SiS

SIS har ett uppdrag att alltid kunna ta emot den som fått beslut om placering, idag är det för trångt och för få platser för att kunna skilja på ungdomar.

Akademikerförbundet SSR motsätter sig förslaget om att införa ungdomsfängelser. Att byta skylt på verksamheten, från, SiS till Kriminalvården, kommer i sig inte att lösa problemen.

Kontakter

Om oss

Vi är det ledande fackförbundet för samhällsvetare. Du hittar oss i offentlig såväl som privat sektor. Medlemmar är beteendevetare, ekonomer, folkhälsovetare, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare, men också chefer och egenföretagare. Det som förenar våra närmare 78 000 medlemmar är att vi alla är akademiker som strävar efter ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar akademisk kompetens.

Följ Akademikerförbundet SSR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademikerförbundet SSR

Garanterade löneökningar för välfärdens akademiker!28.3.2024 17:00:37 CET | Pressmeddelande

Akademikerförbundet SSR har efter hårda förhandlingar tecknat nytt kollektivavtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona för välfärdens akademiker. Parterna är överens om ett nytt 1-årigt kollektivavtal med centralt garanterad löneökningsnivå för medlemskollektivet. Avtalet gäller från 1 april 2024 till 31 mars 2025 och ger en garanterad löneökningsnivå om 3,3 procent i år. Avtalet omfattar omkring 210 000 medarbetare.

Socionomutbildningen behöver spetsutbildningar22.3.2024 10:56:13 CET | Pressmeddelande

Utbildningsministern meddelade i Sveriges Radio under morgonen att socionomutbildningen måste göras om, att den är för teoretisk och inte går i takt med tiden. Akademikerförbundet SSR välkomnar en översyn av utbildningen. Vi vill dock tydliggöra att socionomutbildningen är en akademisk generalistutbildning på tre och ett halvt år som ska kunna leda till ett stort antal yrken. Med den inriktningen och på den tiden är det inte möjligt att göra studenterna yrkesklara. För det krävs specialistutbildningar på ett antal områden.

Över 60 procent av socialsekreterarna hotade6.3.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Som SVT:s Uppdrag Granskning visar har socialtjänstens medarbetares utsatthet ökat till följd av desinformationskampanjen mot socialtjänsten. Sex procent av socialsekreterarna i utsatta områden har varit med om att man, i ärenden de arbetat med, undvikt att ingripa enligt lagen om vård av unga (LVU) på grund av hot eller rädsla. Det kan låta lite, men bakom siffrorna göms utsatta barn som behöver samhällets hjälp.

Facket JO-anmäler Gällivare kommun24.1.2024 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Gällivare kommun har i flera fall hanterat sitt arbetsgivaransvar mycket anmärkningsvärt och klandervärt. Information om arbetsrättsliga frågor lyftes på en pressträff före det tagits med berörda och deras fackliga organisation. En ifrågasatt rapport presenterades utan att rapporten kunnat lämnas ut vare sig till media eller till medarbetare och fackförbund. Akademikerförbundet SSR anmäler nu Gällivare kommun till Justitieombudsmannen (JO) för att kommunen dessutom har kontaktat Skatteverket i syfte att häva en anställds sekretessmarkering på felaktiga grunder.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye